Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

6. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

6. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

FEN BİLİMLERİ DERSİ I. DÖNEM I . YAZILI YOKLAMA

A – Bu bölümde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. ( 15 PUAN

1 – Kemiklerin birleşme noktalarında, kemik kadar sert olmayan esnek yapıya …………………………denir.

2 – Hücre zarı ile çekirdek arasında yumurta akına benzeyen kısma …………………………….. denir.

3 – Solunum sistemi organları; burun, yutak,gırtlak, soluk borusu ve …………………………………lerdir.

4 – Hücrelerde enerji ……………………………………. organelinde üretilir.

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları - Yeni Sınav

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları - Yeni Sınav

BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SORULARI

DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR. DOĞRU CÜMLEYE (D), YANLIŞ CÜMLEYE (Y) HARFİ KOYUNUZ.

……1. Beş duyu organı ve ölçme aletleriyle yapılan gözlemlere nicel gözlem denir.

……2. Doku ve organların çalışmasını inceleyen bilim dalına Moleküler biyoloji denir.

……3. Tüm canlılar yaşamını sürdürmek için üremek zorundadır.

……4. Canlılar enerji hammaddesi alabilmek için beslenirler.

12. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları- (Seçmeli Felsefe)

12. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları- (Seçmeli Felsefe)

12.SINIF SEÇMELİ FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME SORULARI

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI ÇÖZÜNÜZ.(5X10=50 PUAN )

1."Hiçbir şey var değildir" :

Çünkü, var olsaydı, ya bir var olandan yada yokluktan var olacaktı. oysaki bir şeyin yokluktan çıkması söz konusu olamaz. Ya da varlık öncesiz olacaktı.

Öncesiz de olamaz.

Çünkü; öncesizlik sonsuzluğu da gerektirir. Sonsuz olan ise, ne kendisinde, ne başka bir şey de, ne de hiçbir yerde bulunabileceğine göre, gerçekte hiçbir şey var değildir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

SORULAR:

A- Verilen kelimeleri uygun olan yerlere yazınız (10 puan)

( 18 - dayanışma - haklara- kütüphanesinden – görevimiz – hakkım – sorumluluğumdur - kurum- Grup – işbirliği )

1. Öğrencisi olduğum okulun kütüphanesinden yararlanmak…………………………….......dır.

2. Aldığım kitabı temiz kullanmak……………………………………...........................................

3. ………………….................................aynı amaç için birlikte çalışan insanlardan oluşur.

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

SORULAR

1) ”Tüm fotosentez yapanlarda kloroplast bulunmaz.”
diyen bilim insanının yapacağı ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahmin yapmak
B) Kontrollü deney
C) Veri toplamak
D) Gözlem yapmak
E) Hipotezini başka hipotezlerle karşılaştırmak

2-)Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece bazı canlı türleri tarafından gerçekleştirilebilir?

A)Solunum
B)Boşaltım
C)Fotosentez
D)Anabolizma
E)Üreme

3) Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır halde almak zorundadır?

9. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Hazırlanabilecek Konular:

Proje Ödevi Hazırlanabilecek Konular:

BİYOLOJİ 9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

Enzimlerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarının araştırılması.

DNA modeli tasarlanıp yapılması.

Lizozom faaliyetlerinin canlı metabolizmasına etkilerinin araştırılması.

Vücut ısısının aşırı yükselmesi veya düşmesinin vücut faaliyetlerine etkisinin araştırılması.

Marketlerde satılan gıdalarda koruyucu,renk ve kıvam artırıcı maddelerin tespiti,bu maddelerden en az birinin kullanım sıklığı ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması.

7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları- Yeni

7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları- Yeni

……./…..EDUCATION YEAR 2nd TERM 1st SELECTIVE ENGLISH WRITTEN EXAM
FOR 5th GRADE OF …………………………………..SECONDARY SCHOOL

Name : Class : Date :
Surname : Number: Mark :

A) Parçaya göre cümlelerin karşısına”true” veya “false” yazınız.(6x2=12 pts.)

Hi! I’m Eren. I’m a student. I like Maths but I hate History. My favourite class is Science.

Fibula Nedir?

Fibula Nedir?

M.Ö. Anadolu'da kurulan ilk medeniyetlerden biri olan Frigyalılar'ın kullandıkları çatal iğnenin adıdır.

Tarihte çatal iğneyi(fibula) ilk kullananlarda tabii ki, Friglerdir.

Tarımla uğraşan bu medeniyetin en önemli özelliği çiftçiliği kutsal kabul etmeleri ve yasalarını da buna uygun hazırlanmaları idi.

Örneğin; saban kıran yada öküz kesen idam edilirdi.

İşten Ayrılma Sebepleri-Resmen

İşten Ayrılma Sebepleri-Resmen

Mevzuata göre işten ayrılmanın yasal sebepleri nelerdir?

5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre (4/a), (4/b) ya da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

A) Aşağıda verilenlerin doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. ( 1’er puan)

(……..)Ters işaretli sayılar çarpılırken önce sayılar çarpılır ve sonra büyük sayının işareti konur.
(……..)İki boyutlu dik koordinat sisteminde y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır.
(…….) Ayrık iki olay aynı anda meydana gelmez.
(……) Rasyonel sayılarda bölme işleminin etkisiz elemanı birdir.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: