Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

SORULAR:

A- Verilen kelimeleri uygun olan yerlere yazınız (10 puan)

( 18 - dayanışma - haklara- kütüphanesinden – görevimiz – hakkım – sorumluluğumdur - kurum- Grup – işbirliği )

1. Öğrencisi olduğum okulun kütüphanesinden yararlanmak…………………………….......dır.

2. Aldığım kitabı temiz kullanmak……………………………………...........................................

3. ………………….................................aynı amaç için birlikte çalışan insanlardan oluşur.

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

SORULAR

1) ”Tüm fotosentez yapanlarda kloroplast bulunmaz.”
diyen bilim insanının yapacağı ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahmin yapmak
B) Kontrollü deney
C) Veri toplamak
D) Gözlem yapmak
E) Hipotezini başka hipotezlerle karşılaştırmak

2-)Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece bazı canlı türleri tarafından gerçekleştirilebilir?

A)Solunum
B)Boşaltım
C)Fotosentez
D)Anabolizma
E)Üreme

3) Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır halde almak zorundadır?

9. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Hazırlanabilecek Konular:

Proje Ödevi Hazırlanabilecek Konular:

BİYOLOJİ 9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

Enzimlerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarının araştırılması.

DNA modeli tasarlanıp yapılması.

Lizozom faaliyetlerinin canlı metabolizmasına etkilerinin araştırılması.

Vücut ısısının aşırı yükselmesi veya düşmesinin vücut faaliyetlerine etkisinin araştırılması.

Marketlerde satılan gıdalarda koruyucu,renk ve kıvam artırıcı maddelerin tespiti,bu maddelerden en az birinin kullanım sıklığı ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması.

7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları- Yeni

7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları- Yeni

……./…..EDUCATION YEAR 2nd TERM 1st SELECTIVE ENGLISH WRITTEN EXAM
FOR 5th GRADE OF …………………………………..SECONDARY SCHOOL

Name : Class : Date :
Surname : Number: Mark :

A) Parçaya göre cümlelerin karşısına”true” veya “false” yazınız.(6x2=12 pts.)

Hi! I’m Eren. I’m a student. I like Maths but I hate History. My favourite class is Science.

Fibula Nedir?

Fibula Nedir?

M.Ö. Anadolu'da kurulan ilk medeniyetlerden biri olan Frigyalılar'ın kullandıkları çatal iğnenin adıdır.

Tarihte çatal iğneyi(fibula) ilk kullananlarda tabii ki, Friglerdir.

Tarımla uğraşan bu medeniyetin en önemli özelliği çiftçiliği kutsal kabul etmeleri ve yasalarını da buna uygun hazırlanmaları idi.

Örneğin; saban kıran yada öküz kesen idam edilirdi.

İşten Ayrılma Sebepleri-Resmen

İşten Ayrılma Sebepleri-Resmen

Mevzuata göre işten ayrılmanın yasal sebepleri nelerdir?

5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre (4/a), (4/b) ya da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

A) Aşağıda verilenlerin doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. ( 1’er puan)

(……..)Ters işaretli sayılar çarpılırken önce sayılar çarpılır ve sonra büyük sayının işareti konur.
(……..)İki boyutlu dik koordinat sisteminde y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır.
(…….) Ayrık iki olay aynı anda meydana gelmez.
(……) Rasyonel sayılarda bölme işleminin etkisiz elemanı birdir.

Dadaizm Ne Demek?

Dadaizm Ne Demek?

Dadaizm Akımı Avrupa'da Nasıl Gelişmiştir?

Dadaizm Akımını kısaca özetleyelim:

DADAİZM

İsmini Fransızca ‘tahta at’ sözcüğünden almıştır.

Bu akım sanatçıları alışılagelmiş resim tekniklerini bırakarak gündelik kullanılan kağıt,ağaç gibi eşyaları birbirleri ile birleştirerek ilginç eserler ortaya koymuşlardır.

İnsanlığı karamsarlığa, karmaşıklığa, ümitsizliğe iten I. ve II. Dünya şavaşları, bu akımın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ortaçağ Avrupa Sanatları ve Yapıları

ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI

ROMAN SANATI (900-1200)

Roman Sanatı’nın doğuşunu hazırlayan etken , kiliseyle devletin bir sanat yarışına girmeleri olmuştur.

Tamamen dinin etkisindedir ve dini mimari görülür.

Eski dönem bazilika planı esas alınmıştır. Fransa’da Saint Etienne Kilisesi, Almanya’da Spayer Katedrali, İtalya’da Modena Katedrali, Pisa Katedrali bu sanatın önemli örneklerindendir.

Roman sanatında heykel mimariyle birlikte verilmiştir. Skolastik düşünce devam eder.

GOTİK SANATI (12. yy)

12. Sınıf Coğrafya Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı

12. Sınıf Coğrafya Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı

Güncel Sınav -Test Soruları Lise-4

1. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi B) Buzulların erimesi
C) Volkanik olayların artması D) Erozyonun şiddetlenmesi
E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi

2. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?
A) İspanya-Portekiz B) Norveç-Finlandiya

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: