Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

Türkiye'de Aşı Kandırmacası

Türkiye'de Aşı Kandırmacası

Saglik alaninda bircok kandirmaca var.

GRİP AŞILARI ÜFÜRÜKTEN TEYYARE Mİ?

Kısa adı CIDRAP olan Center for Infectious Disease Research And Policy (Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Politika Merkezi) kuruluş tarafından bugün bir rapor yayınlandı (1).

Kimya Proje Ödevi: Doğalgazda Bulunan Kimyasal Bileşikler

Doğalgazda Bulunan Kimyasal Bileşikler

DOĞALGAZ NEDİR?

Doğalgaz yanıcı,kokusuz,renksiz ve havadan hafif bir gazdır.Metan,etan,propan azot ve az miktarda karbondioksit gazlarının birleşiminden meydana gelen bir enerji türüdür.

Doğalgaz doğada bağımsız yataklarda,petrol yataklarının üstünde yada civarında bulunur.

Doğalgaz hidrokarbonların karışımından meydana gelen bir gazdır.Çoğunlukla metan ihtiva eder

.Çıktığı yere göre metan dışındaki diğer hidrokarbonlar da az miktarda bulunabilir.

Çimpe Kalesi'nin Alınması : Osmanlının Rumeli'ye İlk Geçişi

Çimpe Kalesi'nin Alınması : Osmanlının Rumeli'ye İlk Geçişi

Avrupa kıtasında Osmanlı'nın elde etttiği ilk toprak parçasıdır Çimpe Kalesi...

O günkü adıyla Rum İli (Rumeli) olan Avrupa yakasına ilk geçilen yer olmuştur.

Osmanlı'nın kuruluşunun 54. yılına denk gelir.

Çimpe Kalesi'nin alınması (1353)

•1341'de Bizans'taki karışıklıklar sırasında tahta geçmek isteyen Kantakuzen, Orhan Bey'den yardım istedi.

Edebiyatta Kinaye, Tanımı ve Örneklerle Anlatımı

Kinaye, Tanımı ve Örneklerle Anlatımı

Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanma sanatıdır.

Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir.

En üstün kinaye örnekleri, büyük şairler tarafından verilmiştir birçok defa...

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Mesela Divan Şairleri Fuzuli ile Ruhi arasındaki kinayeli sözler gibi...

Fuzuli-Ruhi atışması

Edebiyat Ödevi: Taaşşuk-u Talat ve Fitnat Özet

Taaşşuk-u Talat ve Fitnat: Roman Özeti (Edebiyat Ödevi)

En meşhur Türk roman klasikleri arasında yer alan bu romanın özetini sizlerle paylaşıyoruz...

KİTABIN ADI : Taaşşuk-u Talat ve Fitnat

KİTABIN YAZARI : Şemsettin Sami

Kitap, Talat Bey ile Fitnat Hn.' ın aşkını anlatmaktadır. Anlatılan olaylar Tanzimat Dönemi'nde geçmektedir.

Yazar aynı zamanda o dönemin kadın-erkek ilişkilerinin ne şekilde olduğunu ikili arasında yaşananlarda ayrıntılı şekilde anlatır.

Mevzuat ve Yasal Hükümler

Bütün kurumların kanunları ve yasal hükümleri ile değişen kanuni metinleri burada yer almaktadır.

Mevzuat ve Yasal Hükümler

Anayasa, yasalar (kanunlar), Kanun Hükmünde kararnameler, Yönetmelikler, Tüzükler vb. her türlü yasal prosedürlere ait içerikleri bu sayfa adı altında bulabilirsiniz.

Kanuni anlamda değer ifade eden her şey burada...

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Güncel-Test Soruları

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-Test

ORTAK SINAV-YENİ YAZILI Dil ve Anlatım 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden değildir?

A) Not alma B) Özet çıkarma
C) Hayal kurma D)Alıntı yapma
E)Araştırma

2-Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması

Türkçe Performans Ödevi:Fiilimsiler ve Özellikleri (Örneklerle Anlatım)

Türkçe Performans Ödevi:Fiilimsiler ve Özellikleri (Örneklerle Anlatım)

Türkçe'de Fiilimsiler ve Özellikleri (Örneklerle Anlatım)

Fiilimsiler:

Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir.

Mevzuat ve Yasalar

Mevzuat ve Yasal Hükümler

Anayasa, yasalar (kanunlar), Kanun Hükmünde kararnameler, Yönetmelikler, Tüzükler vb. her türlü yasal prosedürlere ait içerikleri bu sayfa adı altında bulabilirsiniz.

Kanuni anlamda değer ifade eden her şey burada...

10. Sınıf Dil ve Anlatım Performans ve Proje Ödevi Hazırlanabilecek Konular

10. Sınıf Dil ve Anlatım Performans ve Proje Ödevi Hazırlanabilecek Konular

Aşağıda yazan konulardan birisini seçerek ödev hazırlayabilirsiniz.

10. Sınıflar için müfredata göre belirlenmiş ödev konuları:

Dil ve Anlatım, Edebiyat ve Türkçe dersleriyle ilgili her türlü konu anlatımı, performans ve proje ödevleri, çözümlü sorular ve 5.sınıftan 12. sınıfa kadar bütün yazılı sınavları cevap anahtarları ile birlikte dilveanlatim.org sitesinde bulabilirsiniz

KONULAR:

Son yorumlar

Anket

Milli Eğitim Bakanlığının Uyguladığı TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sistemi, Sizce Uygulanmalı mı?: