8. Sınıf SBS Türkçe Yazılı Soruları-5 ve Cevap Anahtarı

8. Sınıf SBS Türkçe Yazılı Soruları-5 ve Cevap Anahtarı

1. "El” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) El için kuyu kazan, evvela kendi düşer.
B) El öpmekle ağız aşınmaz.
C) El atına binen tez iner.
D) El el için ağlamaz; başına kara bağlamaz.

2. Geçip giden seneler sana keder vermesin. Elverir ki mutluluk hep seninleyim desin.
Yukarıda altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakiler-den hangisi getirildiğinde anlamda bir değişiklik olmaz?
A) Yeter ki B) Gel gör ki
C) Düşün ki D) Farzet ki

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem benzetme hem de karşılaştırma yapılmıştır?
A) Ey gönül, gidenden ümidini kes!
Kaçan bir hayale benziyor herkes.
B) Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış.
Nurlu ihtiyarın yanaklarından.
C) Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,
Nefesten yumuşak yağan bu yağmur.
D) Eğri dallar gibi halsiz, yorgunsun,
Birikmiş sulardan daha durgunsun.

4. "Çok'' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyimin içinde yer almıştır?
A) Çok konuşursan çok yanılırsın.
B) Hastamızı bugün çok iyi gördüm.
C) Ona arada bir dinlenmeyi çok görmemelisin.
D) Eline geçen fırsatları çok iyi değerlendirmelisin.

5. Mavi giyen kız birinci oldu.
Altı çizili sözcüktekine benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Soğuk havaya karşı dayanıklı değil.
B) Yumuşak bir ses tonuyla konuşuyor.
C) Dünyada çekmediği sıkıntı kalmadı.
D) Akşama kadar televizyon seyrettik.

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden han¬gisi farklı bir yolla oluşmuştur?
A) Oraya gelir gelmez seni arayacağım.
B) Sinirinden ileri geri konuşuyordu.
C) Küçüklüğümüzde onunla acı tatlı günler geçirdik.
D) Er geç o da hatasını anlayacaktır.

7. Kendini beğenmiş, çok övünen kimseler her şeyi fazla abarttıklarında uyarılırlar ve onlara.......denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilebilir?
A) Başak büyüdükçe boynunu eğer.
B) Yüksekten uçan alçağa konar.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin başlangıcı belirtilmemiştir?
A) Bugün derse yine geç kaldım.
B) Yeni işine başlayalı iki ay oldu.
C) Sen gittiğinden beri gözüme uyku girmedi.
D) Baharın gelmesiyle etraf yeşile boyandı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "küçümseme' anlamı vardır?
A) Sen sen ol, bir daha aynı hataya düşme!
B) Akşam olmadan eve dönemezsen vay hâline!
C) Bu projeyle mi birinci olacağını sanıyor!
D) Ödevlerini bitirmeden, oyun oynayabileceğin mi düşünüyorsun?

10. Hayal edelim, edelim de deveyi iğne deliğinden geçirmeye de kalkmayalım.
Yukarıdaki cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçekçi olmak B) Ölçülü olmak
C) Hayalci olmak D) Duyarlı olmak

11. Bilgili kişiyle dost ol; çünkü seni..........................
Bilgisiz kişiyle dost ol; çünkü sen onu...................
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki sözcük çiftle-rinden hangisi getirilebilir?
A) sever - seversin
B) uyandırır-uyutursun
C) aydınlatır - aydınlatırsın
D) arar - ararsın

12. (1) Memduh Şevket Esendal öykü ve roman yazarlarımızdandır. (2) Öykülerinde silik karakterli insanla¬rı anlatır. (3) Abartıya kaçmayan yalın bir söyleyişi vardır. (4) Öykülerindeki kişileri kendi ağızlarıyla ko¬nuşturur.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde nes-nel bir ifade yoktur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

13. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.
Yukarıdaki dizelerde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dostluğun önemi
B) Hayatın önemi
C) Paranın önemi
D) Çalışmanın önemi

14. Yazın hayatına başlarken şuna dikkat etmelisiniz: Sözcükler sizin ağzınızdan çıkarken yeni bulunmuş ya da yeni şekillendirilmiş olmalıdır; daha önce yayın¬lanmış bir metinde var oldukları akla gelmemelidir.
Yukarıdaki cümlede yazar, yeni yazarlara neyi öğütlemektedir?
A) Özgün olmayı B) Samimi olmayı
C) Etkileyici olmayı D) Evrensel olmayı

15. Bir gün Halide Hanıma:
- "En çok hangi eserinizi beğeniyorsunuz?" diye sormuşlar, o da:
-Yazacağımı; demiş.
Halide Hanım bu cevabıyla asıl neyi vurgulamak istemiştir?
A) Sanatçı, başarılarıyla övünmemelidir.
B) Sanatçı için mükemmele ulaşmak diye bir şey yoktur.
C) Sanatçı, kendini büyük eserler vermeye adamalıdır.
D) Sanatçı için eser vermek bir tutkudur.

16. İyi bir öğretmen kendini yavaş yavaş gereksiz kılabilen öğretmendir.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) İyi bir öğretmen sistemli hareket eder.
B) İyi bir öğretmen öğrenciye öğrenmeyi öğretmeli-dir.
C) İyi bir öğretmen öğrencilerini motive etmelidir.
D) İyi bir öğretmen öğrencilerin kalbinde taht kur-malıdır.

17. Toprağa atılan bir tohum ne kadar kaliteli olursa olsun, gerekli şartlar oluşmadıkça onun filizlenmesi mümkün değildir.
Parça, aşağıdakilerden hangisiyle devam ettiri-lirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) Başarıyı hedeflemiş bir öğrenci de her ortamda çalışabilmeyi öğrenmelidir.
B) Bundan dolayı kişinin başarmak için mutlaka hedef belirlemesi gerekir.
C) Bu sebeple istenen başarıyı elde etmek için en-gelleri aşmak gerekir.
D) Kişinin başarıyı yakalaması da uygun ortamın oluşmasıyla mümkündür.

18. Osmanlı padişahları güzel sanatların bütün dallarını korumaları yanı sıra bu işlerle bizzat kendileri de uğraşmışlardır. Hattat, musikişinas, sedefkâr padi-şahlar vardı. 27. Osmanlı padişahı I. Mahmud mü¬hür kazıyıp bunları el altından sattırarak kazandığı parayı yoksullara sadaka olarak dağıtırdı.
Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Örneklendirme B) Tanık gösterme
C) Tanımlama D) Karşılaştırma

19. (1) Dağ eteği boyunca uzanan bir yol, sağında bir Tatar kulübesi, yanında iki ağaç vardı. (2) Kulübenin önünde yatan kara bir köpek görünüyordu. (3) Başı¬nın üstünde kocaman bir testi taşıyordu. (4) Sırtın¬da alacalı bir yelek, bacağında şalvar, ayağında ça¬rık vardı. (5) Dağın eteğinde genç bir Tatar kadını yürüyordu.
Paragraftaki numaralandırılmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse, parçanın akışı sağlan-mış olur?
A) 2 - 4 B) 4 - 5
C) 1 - 5 D) 3 - 5

20. Sahneye çıkarken heyecandan ölecek gibi olan bir piyanistin, çalmaya başlar başlamaz heyecanından eser kalmamasına ne anlam vermeli? O zaman ar¬tık korkuyu düşünmeye vakit yoktur, diyeceksiniz; doğrudur ama ben sanatçının parmaklarının hare-ketleriyle korkuyu silip attığını düşünüyorum.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftaki düşünceyi desteklemez?
A) Kişinin yeteneğini sergilemesi korkularını yok eder.
B) Bir işe başlama, o işi yapamama endişesini or-tadan kaldırır.
C) Bazı sanatçılar heyecandan dolayı yetenekleri¬ni gösteremez.
D) Korktuğumuz şeylerin üzerine gitme bizi cesa-retlendirir.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilim¬si kullanılmıştır?
A) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
B) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
C) El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?
A) Babasının gümüş yüzüğü bulununca çok sevindi.
B) Annesinin yaprak dolmasına bayılırdı.
C) Kızının doğum günü için hazırlıkları tamamladı.
D) Şehrin buzlu yollarında araba sürüyordu.

23. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlı bir fiildir?
A) Tutuşurken ufuk uzakta yer yer
Alçalan akşamlarda sular karardı
B) Mucize başlamıştı eşsiz ve çılgın
Yıkanan kuşlar gibi enginlerde
C) Gece yağan yağmurla uyursun
Sabah bir de bakarsın odan güneşli
D) Geri aldım el çiçeklerinden umutlarımı
Değişim şimdi mevsimlere oyuncak

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ekin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A) Bakkal yeni bir tartı almış.
B) Batı bölgelerinde yağış bekleniyor.
C) Katı kurallara sahip biriydi.
D) Yazı yazmak büyük bir sanattır.

25. "Ne" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Ayşe ne yapıyor, söyle bakalım?
B) O poşetin içindeki nedir?
C) Yaşlı adam size ne söyledi?
D) Ne bağırıyorsun, sussana!

Cevaplar

1-b 2-a 3-d 4-c 5-d 6-a 7-b 8-a 9-c 10-b 11-c 12-c 13-d

14-a 15-b 16-b 17-d 18-a 19-d 20-c 21-a 22-d 23-b 24-c

25-d

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: