5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

A-AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİN.

1-)Aşağıdakilerden hangisi depremin yıkıcı etkilerini azaltmaya yönelik tedbirlerden değildir?

a-Bina yapımında önce zemin etüdü yaptırmak.
b-Deprem olasılığı bulunan yerlerde yüksek katlı binaların yapımına izin vermemek.
c-İnşaat maliyetinin az olduğu ovaları yerleşime açmak.
d-Yapı malzemelerinin seçiminde deprem olma riskini göze almak.

2-)”Toprağın su ve rüzgâr yardımıyla taşınması” şeklinde tanımlanan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
a-heyelan b-sel c-çığ d-erozyon

3-Dünyanın belli bir kesimine ait yer şekilleri hakkında bilgi edinebileceğimiz harita aşağıdakilerden hangisidir?

a-fiziki harita b-karayolları haritası c-mülki idari birimler haritası
d-arazi kullanımı haritası

4- Ülkemizde çay sadece Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-. İnsanların çalışkan olmalarından
b-İklimi elverişli olduğundan
c-Çok çay içtiklerinden. d- Çayı çok sevdiklerinden.

5- Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir. Aşağıdaki denizlerden hangisi yurdumuzu çevreleyen
denizlerden değildir?

a- Hazar Denizi
b- Ege Denizi c- Karadeniz d- Akdeniz

6-Özellikle köylerde toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturan yardımlaşma usulü
aşağıdakilerden hangisidir?

a-kampanya b-festival
c-imece d-karnaval

7-Atatürk’ün farklı alanlarda başarılar kazanan devlet adamı olması onun aşağıdaki özelliklerinin hangisinin
kanıtıdır?
a-eğitimciliğinin
b-çok yönlülüğünün c-liderliğinin d-idealistliğinin

8-Atatürk,Türk kültürü ve tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumu’nu,Türk dilinin geliştirilmesi için de Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur.Atatürk’ün bu girişimi hangi ilkesiyle daha iyi açıklanabilir?

a-Halkçılık
b-Cumhuriyetçilik
c-Devletçilik
d-Milliyetçilik

9- Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerin günümüzde değişikliğe uğradığını gösterir?

a-Gelinin, evine at yerine araba ile gitmesi b- Kına gecesinde misafirlere kına dağıtılması
c-Düğün yemeğinin misafirlere ikram edilmesi d- Evlenen kişilerin düğünler aracılığıyla kutlama yapması

10-Akdeniz Bölgesi’nin tarım alanları Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarım alanlarından daha küçüktür.Ancak Akdeniz’de üretim Doğu Anadolu’dan daha fazladır.

Bu duruma Akdeniz Bölgesi’nin hangi özelliği neden olmaktadır?

a-nüfus özelliği b-yerleşme özelliği
c-iklim özelliği d-yer şekilleri özelliği

B-AŞAĞIDAKİ KELİMELERİ UYGUN BOŞLUKLARA YERLEŞTİRİN.

balıkçılık-yer şekilleri- erozyon-fay hattı- plato-bozkır-1939-orman-sorumluluk-kahverengi

1-Yağışın az olduğu yerlerin bitki örtüsüne ……………………………………denir.

2-……………………….. olayı ile verimli topraklar yok olmaktadır.

3-………………………..yılında gerçekleşen büyük Erzincan depreminde pek çok insanımız ölmüştür.

4-Yer kabuğunda bulunan ve depremlere neden olan derin çatlaklara …………………………………..denir.

5-Çevresine göre yüksek olan düzlükler ……………………………………dur.
6-………………………………………..ulaşımda etkilidir.

7- Deniz kıyılarında yaşayan halkımızın büyük kısmı geçimini …………………………………. ile sağlar.

8-Türkiye fiziki haritasında en yüksek yerler ………………………….. ile gösterilir.

9- Bir işte bir kimsenin üzerine düşen göreve…………………………. denir.

10-………………………..Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür.

C-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA” D “,YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA” Y” KOYUN.

1-………..Ani ve sağanak yağmurlar sonucunda sel oluşur.

2-………..Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına yol açan doğal afet depremdir.

3-………..Yurdumuzun en az ormanlık alanı Karadeniz Bölgesi’ndedir.

4-……….. Ekonomik faaliyetler insanların yaşam alanlarını etkiler.

5-………...Ülkemizin en kalabalık bölgesi Marmara Bölgesi’dir.

Süre:40.dk.
Her soru:4 puan Başarılar Dilerim.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: