5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

A-AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİN.

1-)Aşağıdakilerden hangisi depremin yıkıcı etkilerini azaltmaya yönelik tedbirlerden değildir?

a-Bina yapımında önce zemin etüdü yaptırmak.
b-Deprem olasılığı bulunan yerlerde yüksek katlı binaların yapımına izin vermemek.
c-İnşaat maliyetinin az olduğu ovaları yerleşime açmak.
d-Yapı malzemelerinin seçiminde deprem olma riskini göze almak.

2-)”Toprağın su ve rüzgâr yardımıyla taşınması” şeklinde tanımlanan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
a-heyelan b-sel c-çığ d-erozyon

3-Dünyanın belli bir kesimine ait yer şekilleri hakkında bilgi edinebileceğimiz harita aşağıdakilerden hangisidir?

a-fiziki harita b-karayolları haritası c-mülki idari birimler haritası
d-arazi kullanımı haritası

4- Ülkemizde çay sadece Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-. İnsanların çalışkan olmalarından
b-İklimi elverişli olduğundan
c-Çok çay içtiklerinden. d- Çayı çok sevdiklerinden.

5- Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir. Aşağıdaki denizlerden hangisi yurdumuzu çevreleyen
denizlerden değildir?

a- Hazar Denizi
b- Ege Denizi c- Karadeniz d- Akdeniz

6-Özellikle köylerde toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturan yardımlaşma usulü
aşağıdakilerden hangisidir?

a-kampanya b-festival
c-imece d-karnaval

7-Atatürk’ün farklı alanlarda başarılar kazanan devlet adamı olması onun aşağıdaki özelliklerinin hangisinin
kanıtıdır?
a-eğitimciliğinin
b-çok yönlülüğünün c-liderliğinin d-idealistliğinin

8-Atatürk,Türk kültürü ve tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumu’nu,Türk dilinin geliştirilmesi için de Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur.Atatürk’ün bu girişimi hangi ilkesiyle daha iyi açıklanabilir?

a-Halkçılık
b-Cumhuriyetçilik
c-Devletçilik
d-Milliyetçilik

9- Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerin günümüzde değişikliğe uğradığını gösterir?

a-Gelinin, evine at yerine araba ile gitmesi b- Kına gecesinde misafirlere kına dağıtılması
c-Düğün yemeğinin misafirlere ikram edilmesi d- Evlenen kişilerin düğünler aracılığıyla kutlama yapması

10-Akdeniz Bölgesi’nin tarım alanları Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarım alanlarından daha küçüktür.Ancak Akdeniz’de üretim Doğu Anadolu’dan daha fazladır.

Bu duruma Akdeniz Bölgesi’nin hangi özelliği neden olmaktadır?

a-nüfus özelliği b-yerleşme özelliği
c-iklim özelliği d-yer şekilleri özelliği

B-AŞAĞIDAKİ KELİMELERİ UYGUN BOŞLUKLARA YERLEŞTİRİN.

balıkçılık-yer şekilleri- erozyon-fay hattı- plato-bozkır-1939-orman-sorumluluk-kahverengi

1-Yağışın az olduğu yerlerin bitki örtüsüne ……………………………………denir.

2-……………………….. olayı ile verimli topraklar yok olmaktadır.

3-………………………..yılında gerçekleşen büyük Erzincan depreminde pek çok insanımız ölmüştür.

4-Yer kabuğunda bulunan ve depremlere neden olan derin çatlaklara …………………………………..denir.

5-Çevresine göre yüksek olan düzlükler ……………………………………dur.
6-………………………………………..ulaşımda etkilidir.

7- Deniz kıyılarında yaşayan halkımızın büyük kısmı geçimini …………………………………. ile sağlar.

8-Türkiye fiziki haritasında en yüksek yerler ………………………….. ile gösterilir.

9- Bir işte bir kimsenin üzerine düşen göreve…………………………. denir.

10-………………………..Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür.

C-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA” D “,YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA” Y” KOYUN.

1-………..Ani ve sağanak yağmurlar sonucunda sel oluşur.

2-………..Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına yol açan doğal afet depremdir.

3-………..Yurdumuzun en az ormanlık alanı Karadeniz Bölgesi’ndedir.

4-……….. Ekonomik faaliyetler insanların yaşam alanlarını etkiler.

5-………...Ülkemizin en kalabalık bölgesi Marmara Bölgesi’dir.

Süre:40.dk.
Her soru:4 puan Başarılar Dilerim.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

Milli Eğitim Bakanlığının Uyguladığı TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sistemi, Sizce Uygulanmalı mı?: