9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları- Karma

SORULAR VE PUAN TABLOSU

Cevapları isteyenler alttaki yorum bölümünden belirtebilirler...

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları- Karma

BÖLÜM-1 Aşağıdaki test sorularını cavaplayınız (25 puan)

1.)

Anadolu, Hititler zamanında tarihî çağlara geçmiştir.

Tarihte bilinen ilk meclislerden olan Pankuş meclisini kuran Hititler böylece kralın yetkilerini sınırlandırmışlar, merkezi otoriteyi sağlamak için vilayetlere merkezden valiler atamışlardır.

Tarihte ilk defa veraset sistemini uygulayan, aile ile ilgili kanunlar yapan Hititler, Anallar denen yıllıklar yazdırarak ilk defa tarih yazıcılığını da başlatmışlardır.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hukuk alanındaki gelişmelere katkıda bulunmuşlardır.
B) Anadolu uygarlıkları içinde yazıyı kullanan ilk uygarlık olmuşlardır.
C) Yazılı tarih ilminin temellerini atmışlardır.
D) Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmışlardır.
E) Tarımı koruyup, geliştirmek için kanunlar yapmışlardır.

2. - ‘’ Bulgarlar, Macarlar, Avarlar gibi Avrupa’da devlet kuran Türk boyları bir süre sonra Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir’

Bu durumun temel nedeni hangisidir?

A) Bizans’ın etkisi
B) Hristiyanlığı kabul etmeleri
C) Diğer Türk boylarıyla ilişkilerini koparmaları
D) Göçebe yaşamaları
E) Miras geleneğini benimsemeler

3.Büyük İskender'in Asya Seferi sonucunda doğu ve batı uygarlıkları kaynaşmış ve Hellenizm kültürü doğmuştur. Hellenizm kültürü kendinden sonraki Roma ve İslam medeniyetlerini etkilemiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Hellenizm kültürüyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük İskender'in Asya Seferi'nin bir sonucudur.
B) Asya ile Avrupa kültürlerinin kaynaşmasıyla oluşmuştur.
C) Avrupa kültürünü etkilemiştir.
D) Sadece Yunan medeniyetine ait bir kültürdür.
E) İslam medeniyetini etkilemiştir.

4- Avrupa’nın siyasi temelleri hangi olay sonrasında atılmıştır ?

A) Kavimler Göçü B) Fransız İhtilali
C) Yüzyıl Savaşları D) 1830 ve 1848 ihtilali
E) Otuz Yıl Savaşları

5. Tarihin en eski devirlerinde Orta Asya’da meydana gelen iklim değişiklikleri sonunda Türklerin göç ettikleri yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A) Çin B) Sibirya
C ) Arabistan
D) Balkanlar E) Kafkasya

BÖLÜM-2 Aşağıdaki soruları altlarına yazarak cevaplayınız (25 puan)

6.Kral yolu hakkında bilgi veriniz?

7.Tarihin yardımcı bilim dallarından Nümizmatik ilmi Anadolu’da tarihi bir araştırma yapacak olursa ilk bilgileri almak için hangi bölgeden başlaması gerekir

8.Çinliler Hun saldırılarına karşılık hangi politikaları geliştirmişlerdir?

9.Anadolu da ilk merkezi imparatorluğu kuran kimlerdir?

10.Anadolu da yer alan Aspendos Tiyatrosu ile Bozdoğan kemeri hangi uygarlıktan günümüze kalan tarihi eserlerdir

BÖLÜM-3 Aşağıdaki ifadeler doğruysa parantez içine ‘’D’’ harfi, yanlış ise ‘’Y’’ harfi yazınız. (25 puan)

11. ( ) Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Kök Türklerdir.

12. ( ) Türklerin kullandığı ilk alfabe Uygur alfabesidir.

13. ( ) Kurultay devlet işlerinin görüşüldüğü bir kurumdur

14. ( ) İslamiyet’in doğuşu sırasında Yakındoğu’nun en güçlü devleti Frank Krallığıdır

15. ( ) Sasanilerin dini inancı Musevilik’dir.

BÖLÜM- 4 Aşağıdaki Boşlukları Doldurunuz (25 Puan )

16. Hitit Devletinin başkenti………………………………….dır.

17. Anadolu da yapılan kazılarda ilk yazılı tabletlere………………………………. Rastlanmıştır.

18. Avrupa Hun Devletinin en parlak dönemi…………………………..zamanında yaşanmıştır.

19.İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti…………………………..dır.

20. İslam tarihinde İslamiyet’ten önceki dönem,…………………………………..olarak adlandırılır.

Not: Her soru 5’er puandır. Süre bir ders saatidir, Başarılar dilerim.
Tarih Öğretmeni

2. dönem tarih 1. yazılı soruları, lise-1 tarih yazılısı 2.dönem, Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları" bitti...

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: