9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Yeni

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Yeni

9. Sınıf Biyoloji Test yazılısı Güncel

SORULAR

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)

( ) 1-Kromozom sayısı aynı olan canlılar mutlaka aynı türdür.

( )2- Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı artar.

( ) 3-İlk sınıflandırmayı Aristo yapmıştır.

( ) 4-Homolog organlar filogenetik sınıflandırmada önemli değildir.

( ) 5-Tür adı Canis lupus olan bir canlı, lupus cinsine aittir.

( ) 6-Aynı tür canlılar aynı sayıda kromozom taşır.

( ) 7-Aerob bakteriler sadece oksijensiz ortamda çoğalabilir.

( ) 8-Bakteriler prokaryot canlılardır.

( ) 9-Bütün bakteriler hücre çeperi taşır.

( )10-Ribozom prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak
organeldir.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)

1- ……………. ve …………….organelleri, zarsız organellerdir.

2- Kloroplastlarda …………….. ve …………… olmak üzere
iki bölüm vardır.

3- ……………. ve ……………… organellerinin kendine
özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır.

4-Sineğin kanadı ve kuşun kanadı, ………….. organlara
örnektir.

5-Takımdan bir büyük sınıflandırma birimi ………….. olarak
isimlendirilir.

6-Kendi besinini kendisi oluşturan bakterilere …………..
bakteriler denir.

7- En küçük sınıflandırma birimi ….…’dür.

8-…………. …………….., canlıların dış görünüşlerine
göre yapılır.

9- …………….özelleşmiş bir koloni örneğidir.

10- Hücrelerde kalıtımı sağlayan organik molekül ……. ‘dır.

C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 3 Puan)

1) Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan 3 hücresel yapı ismi yazınız.

2)Hücrelerde bulunan tek zarla çevrili organellerden 3
tanesinin ismini yazınız.

3) Prokaryot hücre nedir? Tanımlayıp örnek veriniz.

4) Sınıflandırma birimlerini büyükten küçüğe doğru
sıralayınız?

5)Doğal sınıflandırmada dikkate alınan kriterlerden 3 tanesinin ismini yazınız.

6) Solunumlarına göre bakterileri sınıflandırınız.

7) Canlılar kaç alemde incelenir? İsimlerini yazınız.

8) Tür kavramını tanmlayınız.

9) Golgi, mitokondri ve ribozom organellerinin görevlerini yazınız.

10) Canlılardaki organizasyon birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız

D)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.
(Her Soru 2 Puan)
1) I. Familya II. Takım III. Sınıf IV. Cins V. Tür

Yukarıda verilen sınıflandırma birimlerinden hangisinde bireyler arasındaki benzerlik en fazladır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

2) Aşağıda verilen isimleri inceleyiniz. Bunlardan hangisi ikili adlandırma ile adlandırılır?

A) Gülgiller B) Omurgasızlar C)Mantarlar
D) Kara çam E) İğne yapraklılar

3) Oksijenli solunum yapan bir bakteride aşağıdaki yapılardan hangisine rastlanmaz?

A) Hücre Zarı B) Ribozom C) Hücre çeperi
D) DNA E) Mitokondri

4) Filogenetik ( Doğal) sınıflandırma yapılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Protein benzerliği B) Beslenme Şekli C)Köken benzerliği D)Embriyolojik gelişim benzerliği
E)Homolog organ benzerliği

5. Aşağıdaki terimlerden hangisi çubuk şeklindeki bakterileri belirtmek için kullanılır?

A) Basil B) Streptokok
C) Stafilokok
D) Spirillum E) Vibrio

6. I. Doku II. Organizma III. Sistem
IV. Hücre V. Organ

Yukarıdaki yapıların küçükten büyüğe doğru dizilimi aşağıdakilerden haisin verilmiştir?

A) I-II-III-IV-V B) II-III-V-IV C) III-II-V-I-V
D) IV-I-V-III-II E) V-I-IV-III-II

7)Aşağıdakilerden hangisi çekirdekte bulunan yapılardan biri değildir?

A) Çekirdekçik B) Protein C)Krista D) RNA
E)DNA

8) Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken hücre yüzeyi büyür?

A) Aktif taşıma B) Endositoz C) Ekzositoz
D)Difüzyon E) Osmoz

9) Aşağıdaki organellerden hangisi çift kat zarla çevrilidir?

A) Ribozom B) Sentrozom. C) Lizozom.
D) Mitokondri E)Endopazmjk retikulum

10) Filogenetik sınıflandırma ve özellikle binomial isimlendirmeyle ilgili çalışmaları aşağıdaki bilim adamlarından hangisi yapmıştır?
A) Linne B) Aristo C) Einstein D) Pasteur E)Mendel

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: