9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları-Test

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları-Test

BİYOLOJİ DERSİ

LİSE-I I. DÖNEM 2. SINAV (Çoktan Seçmeli Test) SORULARI

"CEVAP ANAHTARI EN ALTTAKİ EK DOSYADADIR"

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi “biyolojik mücadele”ye örnektir?

A) Üreaz enziminin üretimi.
B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.
C) Tek hücre proteini üretimi.
D) Melez bitkilerle bitki türünün zenginleştirilmesi.
E) İnsan genomu projesi.

S. 2) Bitki ve hayvanlardan nitelikli ürün elde etmek amacıyla, yararlı genlerin bir araya toplanmasını sağlayan biyolo-jik yöntem hangisidir?

A) Fizyoloji B) Biyokimya C) Botanik
D) Biyolojik savaş E) Islah

S. 3) Aşağıdakilerden hangisi biyolojiye yeterli önemin ve-rilmemesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan değildir?

A) Çevrenin bozulması B) Sosyal yapının bozulması
C) Canlı çeşitliliğinin artması D) Sağlığın bozulması
E) Ekonominin bozulması

S. 4) I) Hazır çorbalarda II) Diyet yiyeceklerinde
III) Hazır yemeklerde IV) Taze sebze ve meyvelerde

Yukarıdakilerden hangilerinde tek hücre proteini kulla-nılmaktadır?

A) I-II-III B) I-II-III-IV C) I-II
D) III-IV E) II-III-IV

S. 5) Açlık sırasında, besin maddelerinin vücudumuzda har-canma sırası hangisidir?

A) Yağ → Karbonhidrat → Protein
B) Yağ → Protein → Karbonhidrat
C) Karbonhidrat → Protein → Yağ
D) Karbonhidrat → Yağ → Protein
E) Protein → Karbonhidrat → Yağ

S. 6) Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindirimi sonucun-da meydana gelir?

A) Amino asit B) Glikoz C) Gliserol
D) Vitamin E) Mineral

S. 7) Bir besine iyot çözeltisi damlatıldığında mavi renge boyanıyorsa, bu besinde aşağıdaki maddelerden han-gisinin bulunduğu söylenebilir?

A) Yağ B) Vitamin C) Nişasta
D) Protein E) Gliserol

S. 8) Aşağıdakilerden hangileri sindirime uğramadan kana geçer?

I. Yağ II. Vitamin
III. Protein
IV. Mineral V. Karbonhidrat

A) I-II B) II-IV C) III-IV D) I-III-V

E) I-II-III-IV-V

S. 9) Kanın pıhtılaşmasında aşağıdaki vitaminlerden hangisi etkilidir?
A) K B) C C) D D) A E) B

S.10) Büyüme çağındaki çocukların özellikle Güneş’e çıka-rılmalarının temel nedeni ne olabilir?
A) Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek
B) Çocukların bol oksijen almasını sağlamak.
C) Mikropların güneşli havada yaşayamaması.
D) D vitamini oluşumunu hızlandırmak.
E) Vücudun ısınmasını sağlamak. 

S.11) Sağlıklı bir insanda aşağıdakilerden hangisi fazla mik-tarda alındığında, dengeli beslenme açısından olumsuz bir durum oluşturmaz?
A) Yağ B) Protein C) Karbonhidrat D) Nişasta E) Su

S.12) I. Sıcaklık II. pH derecesi
III. Enzim yoğunluğu IV. Su
Yukarıdakilerden hangileri enzimlerin çalışmasına etki eden etmenlerdendir?
A) I-II B) I-II-III C) I-II-III-IV D) II-III E) III-IV

S.13) Bir bitkinin yaprağında sentezlenen glikoz miktarını, yaprağın kalıtsal özelliklerinden hangisi en çok etkiler?
A) Stoma sayısı B) Yaprak büyüklüğü
C) Işık miktarı D) Kloroplast sayısı
E) Ortamın sıcaklığı

S.14) 1200 nükleotidden oluşan DNA molekülünde 500 tane Guanin nükleotid bulunduğuna göre; Adenin nükleotid sayısı kaçtır?
A) 100 B) 200 C) 300 D) 500 E) 1000

S.15) Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın yapısında yer almaz?
A) Deoksiriboz B) Urasil C) Timin
D) Adenin E) Guanin

S.16) RNA ve DNA’da farklılığa neden olan birimler nelerdir?
A) Şeker B) Fosfat C) Organik baz-Fosfat
D) Fosfat-Şeker E) Organik baz-Şeker

S.17) Aşağıda verilen organellerden hangisinin görevi yanlış eşlenmiştir?
A) Koful – Yağ sentezleme
B) Ribozom – Protein sentezleme
C) Kloroplâst – Fotosentez yapma
D) Mitokondri – Enerji sentezleme
E) Çekirdek – Hücreyi yönetme

S.18) I) Hücre çeperi II) Sentrozum
III) Plastid IV) Hücre zarı
Yukarıda verilenlerden hangileri yalnız bitki hücresinde bulunur?
A) I-II B) I-III C) II-IV D) III-IV E) I-II-III-IV

S.19) Enerji tüketimi fazla olan hücrelerde hangi organelin sayıca fazla olması beklenir?
A) Ribozom B) Sentrozom C) Mitokondri
D) Lizozom E) Golgi aygıtı

S.20) Hücre duvarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bitki hücrelerinde bulunur.
B) Cansızdır.
C) Tam geçirgendir.
D) Selüloz yapıdadır.
E) Seçici geçirgendir.

"CEVAP ANAHTARI ALTTAKİ EK DOSYADADIR"

EkBoyut
biyol912.pdf177.02 KB

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: