6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

………….YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

SORULAR:

A- Bu bölümde doğru seçeneği işaretleyin.(Her soru 5 puan)
1. Göktürklerin Ergenekon Destan’ında ,”Bu dağda demir madeni var. Şunun demirini eritsek belki dağ bize geçit verir” ifadesi yer almaktadır.

Buna göre bu destanda Türklerin hangi ekonomik etkinliği üzerinde durulmaktadır?

a)Hayvancılık b)Avcılık c)Madencilik d)Tarım

2. Uygurlar yaşadıkları yörelerde sulama kanalları inşa etmiştir.

Uygurların bu girişiminin aşağıdakilerden hangisini olumlu etkilemesi beklenebilir?

a)Tarım üretimini
b)Askeri mücadeleleri
c)Hakanın yetkilerini
d)Çin ile olan siyasi ilişkileri

3. Hunlarda hakan öldüğünde hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenebilir?

a)Taht kavgalarının yaşanmasına
b)Yerleşik kültürün yayılmasına
c)Sınırların genişlemesine
d)Çin ile olan ilişkilerin artmasına

4-”Türkler Karahanlılar devleti döneminde İslamiyeti kabul etmişlerdir.” İslamiyeti kabul eden hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sultan Mahmut b)Bilge kağan c)Satuk Buğra Han d)Oğuz kağan

5. İlk Türk-İslâm eserlerinden olan ‘’Divan-ı Lügâti’t Türk’’ kimin eseridir?

a)Harezmi b)Hoca Ahmet Yesevi c)Kaşgarlı Mahmut d)Yusuf Has Hacip

6. Türklerin İslam dinini kabul etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A)İslamiyet’in tüm Müslümanlara eşit davranması

B)Türklerin Gök Tanrı inancıyla İslam’ın benzer taraflarının olması

C)Emevilerin bütün Müslümanlara hoşgörüyle bakması

D)Abbasilerin bütün Müslümanlara eşit davranıp devlette görev vermeleri

Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a)Göktürkler b)Uygurlar
c)Asya Hun Devleti d)Karahanlılar

7. Kuran-ı Kerim’i çoğaltarak belli merkezlere gönderen halife aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz Ebu Bekir b) Hz. Ömer
c) Hz. Osman d) Hz. Ali

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihi ve kültürü ile ilgili araştırma yapacak bir araştırmanın başvurabileceği kaynaklardan biri olarak gösterilemez?

a)Balbal ve Kurganlar b)Orhun yazıtları
c)Anallar d)Divanı Lugatit Türk

9. İslamiyet’ten önce de Büyük çöllerle kaplı Arabistan’ın merkezi Mekke idi.Arapların kutsal saydıkları Kabe buradaydı.Her yıl haram ayında Arabistan’ın dört bir yanından ziyaretçiler Mekke’ye gelirler.Şiir edebiyat ve spor yarışmaları yaparlardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafa göre çıkarabilecek bir sonuç değildir?

a)Araplar aralarında kültürel faaliyetler yapıyorlardı
b)Araplar arasında büyük bir siyasi birlik vardı

c)Mekke İslamiyet’ten önce de Araplar arasında kutsal sayılırdı

d)Haram ayında sanatsal etkinlikler yapılırdı

10.

I. Otlakların azalması
II Boylar arası mücadelenin olması
III Türk kültürünün yayılması
IV Bazı toplumların milli benliğini yitirmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Orta Asya Türk göçünün nedenleri arasında yer almaz?

a) I ve II b) I ve III
c) III ve IV d) II, III ve IV

B-BU BÖLÜMDE SORULARA DOĞRU YA DA YANLIŞ ŞEKLİNDE CEVAP VERİNİZ.(HER SORU 2 PUAN)

a. Hun akınlarını arttırmak için Çinliler, Çin seddini yapmışlardır. ( )
b.Orta Asya’daki Türkleri bir bayrak altında toplayan Asya Hun Devletidir . ( )
c.İpek Yolunda sadece ipek değil, aynı zamanda kültürlerde taşınmıştır. ( )
d.Bugünkü Kara Kuvvetlerinin kuruluşu, Asya Hun Devleti hükümdarı Teoman aittir. ( )
e.İpek Yolu’nun diğer ismi Kral Yoludur. ( )

C-BU BÖLÜMDE BOŞ KALAN YERLERE UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ.(HER SORU 2 PUANDIR)
1. Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti ……………………………….. Devleti’dir.

2. Göktürk Kitabeleri bu günkü …………………………….……. sınırları içindedir.

3. Orduda onluk sistemi ilk defa uygulayan ……………………..………………. ‘dır.

4. Konusunu tarihten alan, milletin kahramanlık maceralarını anlatan uzun hikayelere ………………………. denir.

5. B. Selçuklu devletinde Anadolu’ya ilk akınlar …………………….. ve …………..……….. beyler döneminde yapıldı.

D-AŞAĞIDAKİ SORULARI KISACA CEVAPLAYINIZ.(HER SORU 10 PUANDIR)

1. İslamiyet’in kabulünden sonra kurulan Türk devletleri hangileridir? Nerelerde kurulmuştur? Kısaca bilgi veriniz.

2. İslamiyet’ten önceki Arap toplumunda sosyal yapı hakkında bilgi veriniz.

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda verilen kelimelerden doğru olanı yazınız.

Asya Hun Devleti Göktürkler Uygurlar
Başkentleri(kurl.yer)
Ekonomileri
Sosyal yaşam
Dinleri

Sosyal Test Yazılısı 6. sınıf güncel yazılı soruları bitmiştir.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: