11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

"SORULAR VE CEVAPLARI"

1.) Seri bağlı elektroliz kapların birinde erimiş CaF2 diğerinde erimiş AlF3 tuzu vardır. Bu tuzlar aynı miktar elektrik akımı ile aynı süre elektroliz edildiğinde kaplardan birinde 12 gram Ca biriktiğinde diğerinde kaç gram Al birikir? (Al:27, Ca:40)

2.) PbI2’nin 0,2 M NaI çözeltisi içindeki çözünürlüğü 2,5x10–7 mol/L olduğuna göre aynı sıcaklıkta PbI2’nin Kçç değeri nedir?

3.) Aşağıdaki reaksiyon denklemine göre 29,75 g Sn+2’nin Sn+4’e yükseltgenmesi için kaç coulomb elektrik yükü gerekir? (Sn:119)

2Fe+3(suda) + Sn+2(suda) → 2Fe+2(suda) + Sn+4(suda)

4.) Aşağıdaki redoks reaksiyon denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.

H2O2 + FeS + HCl → FeCl3 + H2SO4 + H2O

5.) 200 mL 0,4 M HCl çözeltisi kaç mL 0,4 M KOH çözeltisi ile karıştırılırsa karışımın pH’ı 1 olur?

6.) 2,5 L 2x10-4 M AgNO3 çözeltisi ile 2,5 L 4x10-4 M NaCl çözeltisi karıştırılıyor. Deneyin yapıldığı sıcaklıkta AgCl’nin çözünürlük çarpımı (Kçç) 1,6x10-10 olduğuna göre çökelti oluşur mu?

7.) Aşağıdaki redoks reaksiyon denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

8.) 25 oC’ta PbBr2’nin çözünürlük çarpımı sabiti (Kçç) 4x10-6’dır. Buna göre aynı sıcaklıkta PbBr2’nin çözünürlüğü kaç mol/L’dir?

9.) Tesir değerliği 1 olan zayıf bir asidin 0,2 M’lık çözeltisinin pH’ı 6’dır. Bu asidin iyonlaşma sabiti (Ka) kaçtır?

YAZILI CEVAP ANAHTARI

1.) Seri bağlı elektroliz kapların birinde erimiş CaF2 diğerinde erimiş AlF3 tuzu vardır. Bu tuzlar aynı miktar elektrik akımı ile aynı süre elektroliz edildiğinde kaplardan birinde 12 gram Ca biriktiğinde diğerinde kaç gram Al birikir? (Al:27, Ca:40)

1.yol
nCa=12/40=0,3 mol Ca (1 puan)

Ca+2 + 2e–  Ca (1 puan)
Al+3 + 3e–  Al (1 puan)

2 mol e– 1 mol Ca 3 mol e– 27 g Al
X mol e– 0,3 mol Ca 0,6 mol e– X g Al

X=0,6 mol e– (1 puan) X=5,4 g Al (6 puan)

2.yol
27/3=9 g Al (1 eşdeğer g Al) (3 puan)
40/2=20 g Ca (1 eşdeğer g Ca) (3 puan)

Eşit eşdeğer g madde toplanır (1 puan).

20 g Ca 9 g Al
12 g Ca X g Al

X=5,4 g Al (3 puan)

*Sonuç doğruysa basamak atlansa da puan kırılmayacak.

2.) PbI2’nin 0,2 M NaI çözeltisi içindeki çözünürlüğü 2,5x10–7 mol/L olduğuna göre aynı sıcaklıkta PbI2’nin Kçç değeri nedir?

X=2,5x10–7 mol/L (1 puan)

NaI → Na+1 + I-1 (1 puan)
[NaI] =[I-1]=0,2 M (1 puan)

PbI2(k) ⇌ Pb+2(suda) + 2I-1(suda) (1 puan)
X M (0,2+2X) M (1+1=2 puan)
2,5x10–7 M 0,2 M

2X’in sayısal değeri 0,2 ile mukayese edildiğinde 0,2’nin yanında küçük bir rakam olduğundan ihmal edilir (1 puan).

Kçç=[Pb+2][I-1]2 (1 puan)
Kçç =[2,5x10–7][0,2]2 (1 puan)
Kçç =[2,5x10–7][2x10–1]2
Kçç =2,5x10–7x4x10–2
Kçç =10x10–9
Kçç =10–8 (6 puan)

*Sonuç doğruysa basamak atlansa da puan kırılmayacak.

3.) Aşağıdaki reaksiyon denklemine göre 29,75 g Sn+2’nin Sn+4’e yükseltgenmesi için kaç coulomb elektrik yükü gerekir? (Sn:119)
2Fe+3(suda) + Sn+2(suda) → 2Fe+2(suda) + Sn+4(suda)

1 mol Sn+2 – 2 mol e– → 1 mol Sn+4 (1 puan)
29,75 g Sn+2=0,25 mol Sn+2 (1 puan)

1 mol Sn+4 2 mol e– 1 mol e– 96500 C (1 puan)
0,25 mol Sn+4 X mol e– 0,5 mol e– X C

X=0,5 mol e– (1 puan) X=48250 C (6 puan).
*Sonuç doğruysa basamak atlansa da puan kırılmayacak.
*İşlem hatasından 2 puan kırılacak.

4.) Aşağıdaki redoks reaksiyon denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.
H2O2 + FeS + HCl → FeCl3 + H2SO4 + H2O
2/Fe+2 - 1e– → Fe+3 (1 puan)
2/S-2 - 8e– → S+6 (1 puan)

9/O2–1 + 2e– → O2–2 (1 puan)

H2O2 + 2FeS + HCl → 2FeCl3 + 2H2SO4 + H2O
(3 bileşiğin kat sayılarına 2 yazmak: 1x3=3 puan)

H2O2 + 2FeS + 6HCl → 2FeCl3 + 2H2SO4 + H2O
(HCl’nin başına 6 kat sayısını yazmak: 1 puan)

9H2O2 + 2FeS + 6HCl → 2FeCl3 + 2H2SO4 + H2O
(H2O2’nin başına 9 kat sayısını yazmak: 1 puan)

9H2O2 + 2FeS + 6HCl → 2FeCl3 + 2H2SO4 + 10H2O
(H2O’nun başına 10 kat sayısını yazmak: 2 puan)
*Sonuç doğruysa basamak atlansa da puan kırılmayacak.

5.) 200 mL 0,4 M HCl çözeltisi kaç mL 0,4 M KOH çözeltisi ile karıştırılırsa karışımın pH’ı 1 olur?

pH=1 ⟹ H+=10-1 M (1 puan)

HCl → H+ + Cl
nH+=MV
nH+=0,4x0,2
nH+=0,08 mol (1 puan)

KOH → K+ + OH
nOH=MV
nOH=0,4xV (1 puan)
H+= (2 puan)
101=
V=0,12 L (2+1=3 puan)
V=120 mL (2 puan)
*İşlem hatasından 5 puan kırılacak.
6.) 2,5 L 2x10-4 M AgNO3 çözeltisi ile 2,5 L 4x10-4 M NaCl çözeltisi karıştırılıyor. Deneyin yapıldığı sıcaklıkta AgCl’nin çözünürlük çarpımı (Kçç) 1,6x10-10 olduğuna göre çökelti oluşur mu?

VAgNO3=2,5 L
MAgNO3=2x10-4 M
nAgNO3=2,5x2x10-4
nAgNO3=5x10-4 mol
nAg+=5x10-4 mol (1 puan)

VNaCl=2,5 L
MNaCl=4x10-4 M
nNaCl=2,5x4x10-4
nNaCl =10-3 mol
nCl-=10-3 mol (1 puan)

VToplam=2,5+2,5=5 L (1 puan)

[AgNO3]=[Ag+]= =10-4 M (2 puan)
[NaCl]=[Cl-]= =2x10-4 M (2 puan)
Q=[ Ag+][Cl-]
Q=[10-4][2x10-4]
Q=2x10-8 olur (5 puan).

Kçç=1,6x10-10
Q>Kçç ⟹ Çökelme olur (1 puan).

2x10-8>1,6x10-10 (Q>Kçç) olduğundan çökelme olur (2 puan).
*Sonuç doğruysa basamak atlansa da puan kırılmayacak.
*İşlem hatasından 8 puan kırılacak.

7.) Aşağıdaki redoks reaksiyon denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

3/Cu0 - 2e– → Cu+2 (1 puan)
2/N+5 +3e– → N+2 (1 puan)
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
(1 puan) (3 puan) (1 puan) (1 puan) (2 puan)
*Sonuç doğruysa basamak atlansa da puan kırılmayacak.

8.) 25 oC’ta PbBr2’nin çözünürlük çarpımı sabiti (Kçç) 4x10-6’dır. Buna göre aynı sıcaklıkta PbBr2’nin çözünürlüğü kaç mol/L’dir?

X=4x10-6 mol/L (1 puan)
PbBr2(k) ⇌ Pb+2(suda) + 2Br-1(suda) (1 puan)
X M 2X M (1 puan)
Kçç=[Pb+2][Br-1]2 (1 puan)
Kçç =[X][2X]2
Kçç =4X3 (1 puan)
Kçç =4x10-6 (Soruda verilmişti.)
4x10-6 =4X3
X=1x10-2 mol/L (5 puan)
*Sonuç doğruysa basamak atlansa da puan kırılmayacak.
*İşlem hatasından 5 puan kırılacak.
9.) Tesir değerliği 1 olan zayıf HA asidinin 0,2 M’lık çözeltisinin pH’ı 6’dır. Bu asidin iyonlaşma sabiti (Ka) kaçtır?

pH=6 ⟹ [H+]=10-6 M (1 puan)

HA(suda) ⇌ H+(suda) + A-(suda) (1 puan)
Başlangıç derişimi: 0,2 M – –
Değişim: -10-6 M +10-6 M +10-6 M

Denge derişimi: 0,2-10-6 M 10-6 M 10-6 M

DENGE DERİŞİMLERİ
[A-]=10-6 M (1 puan)
[H+]=10-6 M (1 puan)
[HA]=2x10-1 M (1 puan)
10-6 rakam ı, 2x10-1’in yanında küçük bir rakam olduğundan ihmal edilir (1 puan).

Ka= (1 puan)

Ka= =5x10-12 olur (3 puan).

*Sonuç doğruysa basamak atlansa da puan kırılmayacak.
*İşlem hatasından 3 puan kırılacak.

Puan dağılımı: 2. ve 6. sorular 15’er puan, diğer sorular 10’ar puan

Lise-3 Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları, 11.sınıf kimya sınav soruları 2.dönem, cevaplı kimya yazılısı 2.dönem konu başlığına sahip sınav yukarıdadır...

:::::::::::::::::::::::::: DİKKAT ::::::::::::::::::::::

Bu sınavın word dosyasındaki hali için alttaki EK 'e tıklayınız...

EkBoyut
11kimya22.pdf396.01 KB

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: