11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Güncel

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Güncel

FELSEFE SORULARI:

1. "Felsefe, varolan karşısında bir tavır alıştır. Felsefi tavır, aktif bir tavır olmak zorundadır. Filozof, var olana ve olaylara karşı ilgisiz olamaz. İnsan, var olanlar üzerinde düşünmeye başladığı , bir tavır alış içine girdiği zaman felsefe yapmaya da başlamış demektir. Jaspers'in, felsefenin kaynağı hayret ve şüphedir, şeklindeki ifadeleri de aslında bir tavır alış ifadesidir."

Paragrafta felsefenin hangi özelliğiyle daha çok ilgilidir ?

A) Felsefe eleştirel bir tutum içinde olmalıdır. B) Filozoflar evrensel bilgiye ulaşmaya çalışırlar.
C) Felsefe bilgisi sistemli ve düzenlidir.
D) Bütünleştirici olma felsefenin en temel özelliğidir.
E) Felsefe bilgisi genelleyicidir.

2. Kritisizm'in temel tartışma konusu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Aklın varlığı B) Sezgi gücü
C) Aklın sınırı D) Deneysel doğruluk E) Zekanın temel işlevi

3. "Pozitivist felsefe, bilginin olaylara (fenomenlere) dayanması gerektiğini söyleyerek deneyle doğruluğu ispat edilmeyen bilgileri reddeder." Paragrafa göre Pozitivizm'in hangi yaklaşıma karşı olduğu söylenebilir ?

A) Metafizik yaklaşım
B) Bilimsel yaklaşım
C) Tümevarımlı yaklaşım
D) Tümdengelimli yaklaşım
E) Olgusal yaklaşım

4. Rasyonalist ve Empirist bilgi anlayışlarının farklı olmalarında hangi temel faktör rol oynamıştır ?

A) Bilginin değeri
B) Doğru bilginin imkanı
C) Bilginin kaynağı
D) Bilginin önemi
E) Bilginin amacı

5. Din felsefesinde tanrının varlığıyla ilgili olarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi diğerlerinden farklıdır ?

A) Monoteizm B) Teizm
C) Ateizm D) Deizm
E) Politeizm

6. "Bazılarına göre dünyanın ve insanların işine karışmayan, onlara sınır koymayan bir Tanrı düşüncesi daha kolay bir inanma şeklidir. Böylece insan aklı ön plana çıkarılır ve insan kendini sınırlamadan rahatça yaşar. Ancak burada, Tanrı'nın bu dünyayı bilip-bilmediği, işlevinin ne olduğu, varlıkları niçin yarattığı gibi problemler de ortaya çıkmaktadır." Yukarıda sözü edilen düşünce biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panteizm B) Ateizm
C) Teizm D) Deizm
E) Panteizm

Klasik sınav soruları

7. Kant’ın “kavramlar, deneyden gelen malzeme olmaksızın boş, deneyden gelen hammadde ise kavramlar olmadan kördürler” görüşünü örnekle açıklayınız. (25 puan)

8. Din felsefesi ile teoloji arasındaki farkı örnekle açıklayınız. (10 puan)

9. Protagoras’ın “insan her şeyin ölçüsüdür” sözünü açıklayınız. (15 puan)

10. Bir amerikan filozofuyla ilgili şu öyküyü anlatırlar. Okuttuğu sınıf varoluş problemini inceliyormuş. Profesör, öğrencilerden Descartes’ın Metafizik Düşünceler’ini okumalarını istemiş. Ertesi gün endişeli ve bitkin düşmüş bir öğrenci profesöre gelmiş. Gerçekten var olup olmadığına karar vermeye çalışırken gece uyuyamadığından yakınmış ‘söyleyin bana, lütfen söyleyin bana, ben gerçekten var mıyım ?’ demiş. Profesör soruyu düşündükten sonra sormuş ‘Kim bilmek istiyor’.

Yukarıdaki olayı bilgi felsefesi açısından açıklayınız (20 puan)

LİSE-3 2. DÖNEM FELSEFE YAZILISI, test klasik karışık felsefe sınavı bitti

FDGDFGDFH

SINAVDA ÇIKTI AYNI SORULAR

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: