5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

SORULAR

1- Aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

A- Evrende mükemmel bir düzen ve uyum vardır.
B- Evrendeki düzeni Allah yaratmıştır.
C- Evrendeki düzen ve uyum Allah’ın birliğini, gücünü gösterir.
D- Evrenin ne zaman yok olacağını biliriz.

2- “…Rabbim yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir. Allah her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilendir.” “Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür.” Ayetlerde anlatılmak istenen nedir?

A- Allah birbirimize yardım etmemizi ister.
B- Allah her şeyin asıl sahibidir.
C- Allah her şeyi işitir, görür ve bilir.
D- Allah kullarına karşı çok merhametlidir

3- “İnsanı hayvanlardan ayıran en büyük özellik akıldır. Allah insana akıl verdiği için sorumlu tutmuş ve değer vermiştir.”

Cümlesinden hangi sonuç çıkarılamaz?

A- İnsan iyilik ve kötülükleri aklıyla ayırt edebilmelidir.
B- İnsan aklıyla zararına olan şeyleri bilip, yapmamalıdır.
C- İnsan dünyada rahat ve sorumsuzca yaşamalıdır.
D- İnsan aklıyla yaptığı her davranıştan sorumlu olduğunu bilmeli, sorumluluklarını yerine getirmelidir.

4. Kur ‘an’da Yüce Allah “Allah her şeyin yaratıcısıdır” buyurmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Beni yaratan Allah’tır. C- Annemi, babamı, ailemi yaratan Allah’tır.
B- Arabaları yaptığımız maddeleri yaratan Allah’tır.
D- Sadece yeri ve göğü yaratan Allah’ tır.

5. Aşağıdakilerden hangisi her şeyin yerli yerinde, evrenin bir ölçüye göre yaratıldığını göstermektedir?
A- Güneşin doğup batması, gece ile gündüzün birbirini takip etmesi
B- Yaşam için gerekli olan her şeyin yaratılmış olması
C- Evreninde var olan gezegenlerin, yıldızların güneşin, ayın bir birlerine çapmadan, boşlukta hareket ederek, kendi ekseni dışına çıkmamaları.
D- Yukarıdakilerin Hepsi

6. Yüce Allah'ın buyruklarını yerine getirmek ve ona karşı olan kulluk görevlerini yapmaya ne denir?
A-Namaz B-İbadet C-Niyet D-Secde

7. Yüce Allah Kur’ an’ da şöyle buyurmaktadır: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yerin ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti”
Bu ayetten çıkarılan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A- Allah birdir, tektir, eşi ve benzeri yoktur.
C- Yer ile gök tesadüfen oluşmuştur.
B- Yer ve gökte düzen yoktur. D- Allah’ tan başka tanrılar da vardır.

8. Yüce Allah Kur’ an’ da “Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir” buyurmaktadır. Yüce Allah’ın her şeyi gördüğünü bilmemiz davranışlarımızı nasıl etkiler?
A- İstediğimiz gibi davranırız. C- Allah’ın bizi affetmesini isteriz.
B- Davranışlarımıza dikkat eder, kötü davranıştan uzak dururuz. D- Hiçbir davranışta bulunmayız.

9. Yüce Allah’ın her şeyi işittiğini bilmemiz davranışlarımızı nasıl etkiler?
A- İstediğimiz gibi konuşuruz
C- Kötü sözlerden uzak dururuz
B- İçimizden geçenleri Allah bilmez
D- İnsanlarla sessizce konuşuruz

10. Yüce Allah Kur’ an’ da; “Şüphesiz, Allah’ın her şeye gücü yeter” buyurmaktadır.
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşılmaz?.
A- Allah’ın gücünün yanında, bizim gücümüzün az olduğunu anlarız.
B- Allah’ın her şeye gücünün yettiğini biliriz
C- Yüce Allah’ın gücünün sonsuz olduğunu biliriz.
D- Allah kadar güce sahip olan insanlar da olabilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin faydalarından biri değildir?

A-İbadet etmek bizi Allah’a yakınlaştırır.
B-İbadet etmek sıkıntılarımızı azaltır.
C-İbadet etmek insana huzur verir.
D-İbadet etmek bize hiç bir şey kazandırmaz.

12. İsteklerimizi Allah’a iletmenin en kolay yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A- Sadaka vermek B- Oruç tutmak C- Dua etmek D- Hacca gitmek

A. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarının önüne “D”, yanlış olanlarının önüne “Y” koyunuz.(10 puan)
( ) Allah’ın verdiği nimetlerden dolayı O’ na şükretmek amacıyla ibadet ederiz.
( ) İşlerimizde hiç çalışmadan, Allah’ın yardımına güvenirsek de başarılı oluruz.
( ) Subuti Sıfatlar sadece Allah’ a mahsus olan sıfatlardır.Bu sıfatlar kesinlikle insanlarda bulunmaz.
( ) Her resmin bir ressamı olduğu gibi bu evrenin de bir Yaratıcısı vardır..
( ) Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek,emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak ibadettir.

B. Farz,Vacip ve Sünnet olan ibadetlerine ikişer tane örnek veriniz.(12 puan)
FARZ: VACİP: SÜNNET:
1)……………………………………………… 1)……………………………………………… 1)……………………………………………………
2)……………………………………………… 2)……………………………………………… 2)……………………………………………………

C. İhlas Suresinin anlamını yazınız.(10 PUAN)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D. Aşağıda boş bırakılan yerlere,verilen kelimeler arasından doğru olanı yazınız.(8 puan)

bizimle
basar
subuti
vahdaniyet
eşi
akıl
düzen
zati

1. Allah’ın bir tek olması sıfatına ……………………………… denir.
2. …………………………Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimettir.
3 .Evrende bir ……………………… vardır.
4. Allah’ın ………………… ve benzeri yoktur.
5. Allah ……………………………… beraberdir.
6. Allah’ın her şeyi görme sıfatına………………………………denir.
7. Sadece Allah’ta olan sıfatlara…………………………………sıfatlar denir.
8. Allah’a ait olup sınırlı olarak insanda da bulunan sıfatlara……………………………………sıfatlar denir.

Din Kültürü 1.Dönem 1. Yazılı test, cevaplı din yazılısı, 5. sınıf din yazılısı ve cevapları içeriği bitti...

İŞTE CEVAPLAR

1-D
2-C
3-C
4-D
5-D
6-B
7-A
8-B
9-C
10-D
11-D
12-C

devamını isteyen yorum bölümünden belirtsin...

A. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarının önüne “D”, yanlış olanlarının önüne “Y” koyunuz.(10 puan)
(Y) Allah’ın verdiği nimetlerden dolayı O’ na şükretmek amacıyla ibadet ederiz.
(Y) İşlerimizde hiç çalışmadan, Allah’ın yardımına güvenirsek de başarılı oluruz.
(Y) Subuti Sıfatlar sadece Allah’ a mahsus olan sıfatlardır.Bu sıfatlar kesinlikle insanlarda bulunmaz.
(D) Her resmin bir ressamı olduğu gibi bu evrenin de bir Yaratıcısı vardır..
(D) Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek,emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak ibadettir.

B. Farz,Vacip ve Sünnet olan ibadetlerine ikişer tane örnek veriniz.(12 puan)

FARZ: VACİP: SÜNNET:
1)……ÖĞLE NAMAZI …… 1)……VİTİR NAMAZI … 1)………SELAM VERMEK

2)…………SELAM ALMAK… 2)……KURBAN KESMEK 2)………KUR'AN OKUMAK…………

C. İhlas Suresinin anlamını yazınız.(10 PUAN)

……………SEN SÖYLE Kİ RASÜLÜM ALLAH BİRDİR.……ALLAH KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLDİR.………………………ALLAH DOĞURMAMIŞTIR VE DOĞURULMAMIŞTIR.……ONA DENK OLABİLECEK HİÇ BİRŞEY YOKTUR.…………….

D. Aşağıda boş bırakılan yerlere,verilen kelimeler arasından doğru olanı yazınız.(8 puan)

bizimle
basar
subuti
vahdaniyet
eşi
akıl
düzen
zati

1. Allah’ın bir tek olması sıfatına ……vahdaniyet………………………… denir.

2. ……akıl……………………Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimettir.
3 .Evrende bir ……düzen………………… vardır.
4. Allah’ın ………eşi………… ve benzeri yoktur.
5. Allah ……………bizimle………………… beraberdir.
6. Allah’ın her şeyi görme sıfatına……………basar…………………denir.
7. Sadece Allah’ta olan sıfatlara………………zati…………………sıfatlar denir.
8. Allah’a ait olup sınırlı olarak insanda da bulunan sıfatlara……………subuti………………………sıfatlar denir.

İDARE

DAHA İYİ OLABİLİR
YANİ DAHA DÜZGÜN YAPARSINIZ İYİ OLURDU

BİDAKİ DAHA İYİ OLSUN

din

10.soru yanlış ama güzel bir sınav

kötü

çok igrenç

.....aaa devam

çoookkkkk kısaaaaaaaaaa

Yalnış yazım

4ile 10'uncu soruyu yalnış yapmışlar

Din

bizim ki boyle degil!

A. Aşağıda verilen cümlelerin

A. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarının önüne “D”, yanlış olanlarının önüne “Y” koyunuz.(10 puan)
(Y) Allah’ın verdiği nimetlerden dolayı O’ na şükretmek amacıyla ibadet ederiz.
(Y) İşlerimizde hiç çalışmadan, Allah’ın yardımına güvenirsek de başarılı oluruz.
(Y) Subuti Sıfatlar sadece Allah’ a mahsus olan sıfatlardır.Bu sıfatlar kesinlikle insanlarda bulunmaz.
(D) Her resmin bir ressamı olduğu gibi bu evrenin de bir Yaratıcısı vardır..
(D) Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek,emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak ibadettir.

B. Farz,Vacip ve Sünnet olan ibadetlerine ikişer tane örnek veriniz.(12 puan)
FARZ: VACİP: SÜNNET:

1)……………NAMAZ…………………………………
1)………………KURBAN………………………………
1)……………EZAN OKUMAK………………………………………

2)……………ORUÇ…………………………………
2)…………………VİTİR NAMAZI……………………………
2)…………………SABAH NAMAZININ İLK 2 REKATLIK KISMI…………………………………

C. İhlas Suresinin anlamını yazınız.(10 PUAN)
………………SEN SÖYLE Kİ HABİBİBİM: ALLAH BİRDİR.…………ALLAH SAMETTİR.………………O, DOĞURMAMIŞ VE DOĞURULMAMIŞTIR.…………………………O, (ALLAH) SONRADAN OLAN HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ………………………………….

D. Aşağıda boş bırakılan yerlere,verilen kelimeler arasından doğru olanı yazınız.(8 puan)

bizimle
basar
subuti
vahdaniyet
düzen
akıl
düzen
zati

1. Allah’ın bir tek olması sıfatına ………vahdaniyet……………………… denir.
2. ………akıl…………………Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimettir.
3 .Evrende bir ………düzen……………… vardır.
4. Allah’ın ……düzen…………… ve benzeri yoktur.
5. Allah …………bizimle…………………… beraberdir.
6. Allah’ın her şeyi görme sıfatına……………basar…………………denir.
7. Sadece Allah’ta olan sıfatlara…………………zati………………sıfatlar denir.
8. Allah’a ait olup sınırlı olarak insanda da bulunan sıfatlara……………subuti………………………sıfatlar denir.

yanlış

neden iki tane düzen kullandın

evrende bi (düzen) vardır

Allah ın (eşi) ve benzeri yoktur

cevap

devamını yazzzzzzzzzzzz

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: