6. Sınıf Türkçe 2.Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

6. Sınıf Türkçe 2.Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları


TUTSAKLIK
… Güneşli bir sonbahar günüydü. Yaşlı bir adam, elinde bastonu ağır ağır yürüyordu. Karşıdan bir çocuğun geldiğini gördü.Çocuğun elinde bir kafes, kafeste de iki kuş vardı.Kuşlar kafesi gagalıyor, dışarı çıkmak için çırpınıp duruyorlardı.Yaşlı adam kuşların bu halinden üzüntü duydu…
İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1)- Yaşlı adam nasıl bir günde yürüyormuş?
A) Karlı bir günde B) Rüzgarlı bir günde
C) Güneşli bir sonbahar gününde D) Sıcak bir günde

2)- Yaşlı adamın elinde ne varmış?
A) baston B) kitap C) çiçek D) Paket

3)- Yaşlı adamın gördüğü çocuk ne taşıyormuş?
A) çanta B) paket C) şemsiye D) kafes

4)- Yaşlı adamı üzen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuğun yere düşmesi
B) Kuşların kafesi gagalayıp dışarı çıkmak için çırpınması
C) Çocuğun kafesi güçlükle taşıması
D) Kafesteki kuşların aç olması

5)- Hangi seçenekte farklı bir eşleştirme yapılmıştır?
A) siyah – kara B) uzun – kısa
C) aşağı – yukarı D) var – yok

6)- Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ince ünlü yoktur?
A) Halamlar şu masada oturuyor.
B) Böyle söylediğini sanmam.
C) Biz yarın size geleceğiz.
D) Tekerleğin altında kaldı kedi.

7)-"Sabahleyin erkenden hazırlandık."cümlesinin yüklemi hangisidir?
A) sabahleyin B) erkenden
C) hazırlandık D) erkenden hazırlandık

8)- “ kendini – aç – buğday – tavuk – görür – ambarında “
1 2 3 4 5 6
kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralanış nasıl olmalıdır?
A) 1-4-6-3-2-5 B) 2-4-1-3-6-5
C) 4-3-6-5-1-2 D) 3-6-4-2-5-1

9)- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Ne zaman?” sorusunun cevabı yoktur?
A) Sabaha karşı hepimiz yola çıktık.
B) Bahar gelince çiçekler ağaçları süsler.
C) Bize ders çalışmak için yarın gelmelisin.
D) Türkçe dersini diğer derslerden çok seviyorum.

10)- “Beni( ) Ali’yi( ) Selim’i çağırdı ve işi kimin yaptığını sordu( )” cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) (,) (;) (?) B) (,) (,) (.) C) (;) (,) (.) D) (,) (,) (?)

11)- “Fazla incelemeden bakmak” anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göz gezdirmek
B) Gözden düşmek
C) Gözünü budaktan esirgememek
D) Göze girmek

12)-’’salça- domates’’ kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) altın- sarı B) çay-bardak
C) pekmez –üzüm D) pas-demir

13)- İhtiyar adama dikkatli olması için seslendim.” cümlesindeki “ihtiyar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki hangi seçenektedir?
A) İlk eğitim bebeklik çağlarında başlar.
B) Çocuklar geleceğin büyükleridir.
C) Belediyeler, gençler için spor alanları yapmalılar.
D) Yaşlı olduğu için kesilen ağaç ne güzeldi.

14)- .Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Suzan, okuldan geliyor.
B) Merve, kahvaltı yapmadığı için düştü.
C) Yemekten sonra maç yapacağız.
D) Dudugül, kalem aldı.

15)- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime eş sesli değildir?
A) Kır saçlı adam bana bakıp gülümsedi.
B) Güz mevsiminde çok yağmur yağar.
C) Dolu yağışı ekinlere zarar verdi.
D) Bir dilim daha pasta ister misiniz?

16)- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem ile o eylemi yapan arasında uyumsuzluk vardır?
A) Ben, ödevlerimi sabah hazırladım.
B) Dün biz sinemaya gittik. C) Ben, kitabını başkalarına vermişsiniz.
D) Siz orada ne yapıyorsunuz?

17)- Aşağıdakilerden hangisi nesnel yargı değildir?
A) Dünya’nın en güzel kilimleri Anadolu’da dokunur. B) Peri bacaları, Ürgüp yöresindedir.
C) Karadeniz Bölgesinin dağları, denize paralel uzanır D) Bafra Ovası, bir delta ovasıdır.
18)- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden –sonuç ilişkisi yoktur?
A) Sana güvenmiş, borçlanmış.
B) Arkadaşına kızmış, saçını kestirmiş.
C) Kuşadası’nı sevmiş, tekrar gelecekmiş.
D) Bu yıl da derslerine çok çalışacakmış.

19)- ‘Aşağıdaki cümlelerde , altı çizili eklerin hangisi yeni bir kelime türetmemiştir ?
A) Çamurlu yollardan ilerliyoruz. B) Sessiz sedasız gidiver.
C)Yarın erkenden yola çıkıyorlar. D)Doktor ona gözlük vermiş

20)- “Soğuk“ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Soğuk bir kış günü eve gidiyordu.
B) Erzincan Şubat ayında çok soğuk olur.
C) Çok soğuk bir espri yaptı.
D) Kuşlar soğuk havalar gelince göçerler.

21)- ‘’İçine kurt düşmek’’ deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) pişman olmak B) kuşkulanmak
C) hastalanmak D) sinirlenmek

22)- Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?
A) kusur B) kuvvet C) kuşak D) kuru
23)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır?
A. Ali de Ayşe kadar çalışkan.
B. Sıcak çay içtiği için dili yandı.
C. Söylediği gibi hareket ediniz.
D. Dün çok yağmur yağdı.

24)- Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almamıştır?
A) Musluk B) Odunluk C) Kitaplık D) Kalemlik

25)- Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
A) Trabzon B) Radyo C) Ev D) Okul

26)- Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir?
A) danaburnu B) aslanağzı C) kazayağı D) kitaplık

27)- Atatürk, “Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.” sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatmak istemiştir?
A) Sanatkarlık belli bir birikim gerektirir.
B) Herkesin sanatkar olması beklenemez.
C) Atatürk, sanatçıların eğitimine önem vermiştir.
D) Sanatkar onurlandırılmaya layıktır.

28)- ‘’Bizim evde beş boğaz var.’’cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) bizim B) evde C) evde D) boğaz

29)- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Prova B) Film C) Tiren D) Puan

30)- Hangi cümlenin sonunda soru işareti kullanılamaz?
A) Kitaplarımızı gördünüz mü ( )
B) Neden bunları düşünmedin ( )
C) Size gelsem mi bilmiyorum ( )
D) Dün kaç saat uyumuş ( )

31)- “Kapıyı kapattıktan sonra televizyonu açar mısın?” cümlesinde karşıt (zıt) anlamlı sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) kapı-televizyon B) kapı-kapatmak
C) açmak-kapı D) kapatmak-açmak
32)- Kesme işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) İzmir’e ne zaman geldiniz?
B) Erzincan’lılar cesur insanlardır.
C) Önder’in kalemi kaybolmuş.
D) Barış,15.11.1978’de doğdu.

33)- “Düzenli suladığı için ……………………”cümlesinde bırakılan boşluğa hangisi gelirse anlam bozulur?
A) çiçekler güzel görünüyor.
B) çiçekler büyüyor.
C) çiçekler sağlıklı büyümüyor.
D) çiçekleri hiç solmuyor.

34)- “bozuldu” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır?
A) Bu sözlere çok bozuldu.
B) Dün yine aramız bozuldu.
C) Aldığım notlar iyice bozuldu.
D) Yeni aldığım radyo bozuldu.

1- 351 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Altını örtüp üstünü açın
B) Ona buna dert yanma
C) İyi kötü kazanıyoruz
D) Uzununu kısasını düşünme

36)- “Derin dereye indiler. iri taş¬ların arasından çağlayarak bir su akıyordu. Köpüklü bir suydu. Uğultusu ortalığı doldurmuştu. Baş döndürücü bir doğanın or¬tasında, çevreye şaşkınlıkla bakakaldılar.
Yukarıdaki paragraftan aşağıda¬kilerden hangisi çıkarılamaz ?
A) Doğanın görüntüsü olağanüstüdür. B ) Dereye bakanların başı dön¬mektedir
C) İnsanlar şaşkınlık içindedir. D) Derenin suyu ses çıkararak akmaktadır

37)- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin etme anlamı vardır?
A) Bu saatte dönmüş olmalı.
B ) Bize, siz de gelmelisiniz.
C) Amcamı yarın beklemeliyim.
D) Yarışa ben de katılmalıyım.

38)- Aşağıdakilerden hangisi bir tümce (cümle) değildir?
A) Akşam bize B) Bağırdı
C) Geliyorum D) Koşma
39). “Düş - rüya” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisin¬de vardır?
A) Gökyüzü - gezegen
B) Elektrik - lamba
C) Rüzgâr- yel
D) Müzik - ses

40)- Hangi cümlede benzetme vardır?
A) Çocuk, uyandığı gibi dışarı fırladı.
B) Kardeşim, geldiği gibi gitti.
C) Konya, Berlin gibi pırıl pırıl olmuş.
D) Kitapları okuduğu gibi gerekli notları aldı.

HER SORU 2,5 PUANDIR.

BAŞARI ÇALIŞANINDIR…

cevaplar
C
A
D
B
A
A
C
B
D
D
A
C
D
B
B

DİĞER CEVAPLARI MERAK EDEN OLUR MU?

VARSA YAZSIN DİĞER CEVAPLARI DA GÖNDEREYİM

merak eden çıktığına göre cevapların devamını da gönderiyorum.

başarılar

16 C
17 A
18 D
19 D
20 C
21 B
22 D
23 B
24 A
25 A
26 D
27 D
28 D
29 C
30 C
31 D
32 D
33 C
34 D
35 B
36 B
37 A
38 A
39 C
40 C

sorular çok basit tek soru

sorular çok basit tek soru haricinde

Cevapların devamı

merak eden çıktığına göre cevapların devamını da gönderiyorum.

başarılar

16 C
17 A
18 D
19 D
20 C
21 B
22 D
23 B
24 A
25 A
26 D
27 D
28 D
29 C
30 C
31 D
32 D
33 C
34 D
35 B
36 B
37 A
38 A
39 C
40 C

cevaplar

ya lütfen 15 üstü cevaplar verirmisiniz ...

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: