5. Sınıf Türkçe 2.Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

İşte yazılı soruları

5. SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” sözcüğü “aramak” anlamında kullanılmıştır?
A) Silgisini kaybetti, ona bakıyor. B) Çocuk, sokaktan geçen develere bakıyor.
C) Peki, size kim bakıyor? D) Doktor, bu hastaya ne zaman bakacaksınız?

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamıştır?
A) Sabah akşam hep aynı şeyi söylüyorsun. B) İpten kurtulan köpek sağa sola saldırdı.
C) Yalan yanlış haberlerle kafaları karıştırdı. C) Başkaları hakkında ileri geri konuşmamalıyız.

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ – de” ekinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Elimde değil ki devamlı uykum geliyor. B) Onun da böyle düşünmesi beni mutlu etti.
C) Bu konuyu ben de anlamadım. D) Kalemim sen de kalmış.

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem(iş) söylendiği anda yapılmaktadır?
A) Göl kıyısında yürüyüş yapıyorum. B) Benimle sen de gelecek misin?
B) Annem her sabah beni uyandırır. C) Bahçeyi temizledim.

5- 1. Trene doğru hızla koşmaya başladı. 2. Bagajdan bavulunu aldı.
3. Taksiden aceleyle indi. 4. Koşarken bavulu açılıp eşyaları dağıldı.
Yukarıda bulunan 4 cümle ile bir paragraf oluşturmak istenirse doğru sıralama nasıl olmalıdır?
A) 4-2-3-1 B) 3-2-1-4 C) 3-1-2-4 D) 1-4-3-2

6-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır?
A) tarlada B) odunluk C) çiçekçide D) yolculuk

7- Aşağıdaki atasözü ve deyimlerin hangisinde ön ad ön ad (sıfat) yoktur?
A) Büyük başın derdi büyük olur. B) Lafla peynir gemisi yürümez.
C) Dikensiz gül olmaz D) Doğru söz yemin istemez.

8- “Bu tatlıyı o yaptı.” cümlesindeki altı çizili sözcüklerin çeşidi sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) zamir – zamir B) sıfat - zamir C) sıfat – sıfat D) zamir – sıfat

9-Aşağıdakilerden hangisinde “El” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Küçük kardeşim elini bana verdi B) Yaşlı kadını elinden tutarak karşıya geçirdi
C) Dışardan iki el silah sesi duyuldu D) Eli taşın altında kaldı

10- "Bugünün yarını vardır,
Para biriktirmek kârdır.
Boş yere harcamam para,
Harcarsam düşerim dara."
Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdaki¬lerden hangisidir?
A) tutumluluk B) üretim C) verimlilik D) tüketim

11-“Az çok demeden biriktireceğin paralar bir süre sonra büyük miktarlara erişir.” Yanda açıklaması
verilen atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüzgar eken fırtına biçer. B) İşleyen demir ışıldar.
C) Görünen köy kılavuz istemez. D) Damlaya damlaya göl olur.

12-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna sesli ile başlayan bir ek getirildiğinde hece düşmesi olmaz?
A) ağız B) burun C) akıl D) torun

13-“Attan düşmeyen yiğit, ayağı sürçmeyen at yoktur... Önemli olan düştükten sonra doğrulup kendine
gelmektir.” Parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) İnsanlar hata yaparlar. B) Hatasız kul olmaz. Önemli olan hatayı dü¬zeltmektir.
C) Hata yapmamalıyız. D) Hatayı daima kendimizde aramalıyız.

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların yerini tutan sözcük kullanılmıştır?
A) Yolculuk boyunca onunla konuştuk. B) Bu sınıf akıllı öğrencilerle dolu.
C) Sepette sadece bu elmalar kalmış. D) Yanımıza ikişer ekmek aldık.

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” yanlış yazılmıştır?
A) Öyle özledim ki bilemezsin. C) Bahçede ki çiçekler solmuş.
B) Öyle şeyler söyledim ki kalbi çok kırıldı. D) Bize anlat ki derdine derman olalım.

16-“Bu işe başlıyorum …………… bugün bitiremem.” cümlesinde noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?
A) fakat B) çünkü C) hatta D) gibi

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur?
A) İstersen hafta sonu bize gel. B) Ne diye uydum senin sözüne!
C) Bu saate kadar nerdesiniz? D) Babamı öyle göresim geldi ki…

18-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bağlaç olan –de eki kelimeye bitişik, hal eki olan –de eki ise kelimeden ayrı yazılır.
B) Eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.
C) Nokta cümle sonlarında, tarihi belirten sayılar arasında ve kısaltmalarda kullanılır.
D) Özel isimlere gelen ekler kesme şekerle ayrılır.

19- Aşağıdaki tabloda deyimler ve karşılarında anlamları verilmiştir.Uygun olanları birbirleriyle eşleştirinizi
1.Boyunun ölçüsünü almak Beğenmeyip küçümsemek
2.Karnı zil çalmak Çok acıkmak
3.Her işe burnunu sokmak Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmak
4.Burun kıvırmak Biri tarafından ağzının payı verilmek

20- Aşağıdaki çizelgede verilen eylemlerin zamanını X işareti ile işaretleyiniz.
eylem Geçmiş zaman Şimdiki zaman Gelecek zaman
attık
çalışacak
havladı
geleceğim

21-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin aynı günde birden çok yapıldığı belirtilmektedir?
A) Babam bahçeyi temizledi, fidanları dikti. B) Çiftliğin kahyası çiçekleri de suladı.
C) Her gün kendime farklı bir uğraş buluyorum. D) Bugün ilk defa kahvaltıyı ben hazırladım.

22-“yedinci gün” sözünün rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7.’ inci gün B) 7’nci gün C) 7.inci gün D) 7.nci gün

23-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamalardan hangisi sıfat tamlaması değildir?
A) Yolcu otobüsü yarım saat mola verdi. B) Evimizde her zaman sıcak su bulunur.
C) Ağaçtan üç elma düştü. D) Bu çocuk kesinlikle sınavı kazanır.

24-Aşağıdaki metinde yarım bırakılmış bölümü siz tamamlayınız.
OYUN ALANI
Aydın ile Ahmet aynı semtin çocuklarıydı.Sokakları ve okulları ayrıydı.Ama çoğu zaman birlikte oynarlardı.
Semtte, apartman yığınları arasında kalmış açıklık bir alan vardı.Çevredeki tüm çocuklar burada toplanırlardı.
En çok futbol oynanırdı.Sonradan, alanın bir köşesine derme çatma bir basket potası yerleştirildi.Kimi çocuklar da ...................
basketbol oynamaya başladılar.
Arada bir, pazar günleri çocuklara bazı babalar da katılıyordu.Bu top meraklısı babalar,semt çocuklarından
İki takım bile oluşturmuşlardı.Okul çağına yeni girmiş minikler için alanın köşesinde bir yer düzenlenmişti.Küçükler.................................
de top peşinde koşarlardı.
Ne var ki o güzel günler sona erdi.

Cevapların ilk 10 Tanesi

1A
2C
3D
4A
5B
6C
7B
8A
9C
10A

Eğer cevapların devamını istiyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz.

YAZAN OLURSA MUTLAKA CEVAPLAYACAĞIZ

Tüm öğrencilerimize başarılar.

cevapların devamı yorumlarda

var dı ama herhalde görememişsiniz...

Neyse,

yinede ben tekrar yayınlayayım

11-D
12-D
13-B
14-A
15-C
16-A
17-B
18-A
19- 1 İLE 4. CÜMLENİN AÇIKLAMALARI YER DEĞİŞTİRDİĞİNDE HEPSİ DOĞRU OLUR
20-
havladı, attık: Geçmiş zaman

çalışacak, geleceğim: gelecek zaman

21-B
22-D
23-A
24-
..bu potanın etrafında..

..bu düzenlenen oyun alanının içerisin...

yok

.........................za

son yazılım

süper sınav

24 !

24SORU CEVAPI NEDİR

sorunun cevabı

Bence şıkı c

24'ün cevabı

Onun cevabı yok çünkü o kompozisyon

yorum

gerçekten iğrençti

evet

evet günahtır sen cehennemliksin

ya

b harikay ama süreli esler aha iyi

nasıl yazı yazıyorsun yaa

düzgün yaz da konuş

inşallah bu sorular çıkar

inşallahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hemdeeeeeeeeeeeeeeeee

sınav

çıksa iyi olur yoksa ben bittim

11'den 24'e kadar cevaplar

11=D 12=D 13=B 14=A 15=C 16=A 17=B 18=A 19=1. İLE 4. CÜMLENİN AÇIKLAMALARI YER DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE HEPSİ DOĞRU OLUR 20=HAVLADI,ATTIK: GEÇMİŞ ZAMAN 21=B 22=D 23=A 24=...BU POTANIN ETRAFINDA..
...BU DÜZENLENEN OYUN ALANININ İÇERİSİN :D

Türkçe Sınavım

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. SoRuLaRıN CeVaPlArInI AlAbİlİrMiYiM...?

Duygu Koçak

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24.soruya kadar cevaplarını alabilirmiyim ?

türkçe

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24.soruya kadar cevapları

cevap alma

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24.soruya kadar cevaplarını ala bilirmiym acaba?

TÜRKÇE

11-D
12-D
13-B
14-A
15-C
16-A
17-B
18-A
19- 1 İLE 4. CÜMLENİN AÇIKLAMALARI YER DEĞİŞTİRDİĞİNDE HEPSİ DOĞRU OLUR
20-
havladı, attık: Geçmiş zaman

çalışacak, geleceğim: gelecek zaman

21-B
22-D
23-A
24-
..bu potanın etrafında..

..bu düzenlenen oyun alanının içerisin...

11-D 13-B 14-C 15-A 16-A 17-B 18-D 21-B 22-C

SADECE BUNLARI BİLİYORUM

türkçe

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24.soruya kadar cevapları

*?*?**?????????????

diğerlerinin cevaplarını istiyoruuuumm....

*?*?**?????????????????

ewet cevapları verin .....lütfen

cevapların devamı alttaki yorumlar bölümünde

aşağı hiç bakmamışsın anlaşılan

hemen altta yorum bölümünde mevcut

biraz daha dikkat derim...

DİLARA

ÇOK GÜZEL ELLERİNİZE SAĞIK

güzel

çok güzel

cevapların devamı yorumlarda

cevapların devamı yorumlarda

var dı ama herhalde görememişsiniz...

Neyse,

yinede ben tekrar yayınlayayım

11-D
12-D
13-B
14-A
15-C
16-A
17-B
18-A
19- 1 İLE 4. CÜMLENİN AÇIKLAMALARI YER DEĞİŞTİRDİĞİNDE HEPSİ DOĞRU OLUR
20-
havladı, attık: Geçmiş zaman

çalışacak, geleceğim: gelecek zaman

21-B
22-D
23-A
24-
..bu potanın etrafında..

..bu düzenlenen oyun alanının içerisin...

lütfen gösterirmisiniz

süper ya bayıldım yaaaaaaaa

süper

süper ya bayıldım yaaaaaaaa

cevap

AYnEn

cevapların devamı (4 soru eksik kalmış)

21-B
22-D
23-A
24-
..bu potanın etrafında..

..bu düzenlenen oyun alanının içerisin...

cevapların devamı

11-D
12-D
13-B
14-A
15-C
16-A
17-B
18-A
19- 1 İLE 4. CÜMLENİN AÇIKLAMALARI YER DEĞİŞTİRDİĞİNDE HEPSİ DOĞRU OLUR
20-
havladı, attık: Geçmiş zaman

çalışacak, geleceğim: gelecek zaman

türkçe

diğerlerin cevaplarınıda istiyorum

Sitemizde çok test var,

Sitemizde çok test var, son gönderilerin sayfalarına bakarsanız görebilirsiniz,

cevaplarıda biraz meşgulüm ama, sonra hemen gireceğim

türkçe sınavı

devamını istiyorum ve başka test yok mu?

tabii ki günahdır

islamiyette herkesin bağlı olduğu bir otorite vardır.

ailede de baba, o yoksa anne

ondan izinsiz olarak onun bilgisi dışında böylesi bir işe kalkışmak günahtır.

diğer bir husus ta yüzmede her zaman bir tehlike vardır.

bu sitedeki sağlık bölümünden, "Yüzmeye gideceklerin dikkatine:Boğulmanın bilinmeyen ayrıntıları" yazısını mutlaka okumanızı tavsiye ederim

din

evden kacp denize gitmek anneye söylemeden günağmıdır arkadaslar???

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: