5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 3. yazılı soruları

5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 3. yazılı soruları

1-) Kuran’daki kıssalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kuran’daki kıssalar konuların daha iyi anlaşılmasını amaçlar.
b) Kıssalarda sadece örnek alabileceğimiz bölümler anlatılmıştır.
c) Kıssalardan ders almamız amaçlanmıştır.
d) Her peygamberin hayatı geniş bir şekilde anlatılmıştır.

2-) Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve onun çevresindeki yerleri ziyaret ederek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka B) Hac
C) Zekat D) Fitre

Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir.

3-) Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A-) Allah’ın her şeye gücü yeter.
B-) Allah’ın her istediği olur.
C-) Allah için zorluk yoktur.
D-) Allah kimseye haksızlık yapmaz.

4-) Biz biliyoruz ki her resim bir ressam tarafından yapılmıştır. Üzerinde oturduğumuz sıranın, evimizin, okulumuzun da bir ustası, bir yapanı vardır. Bu kadar basit şeyler bile kendiliğinden oluşamıyorsa bu kadar mükemmel evren nasıl oluşmuştur?
A-) Kendiliğinden oluşmuştur.
B-) Evren zaten hep vardı.
C-) Evreni ve her şeyi Allah yaratmıştır.
D-) Tesadüfen oluşmuştur.

Aklımızdan geçirdiklerimizi bilen, her yaptığımızı gören ve her söylediğimizi duyan Yüce Allah kuşkusuz bizimle beraberdir. Bu inanç bizi ahlaklı olmaya zorlar. Sürekli iyilik yapmamızı sağlar.

5-) Verilen bu bilgilerden aşağıdaki hangi sonuç çıkarılamaz?
A-) Allah bizimle beraberdir.
B-) Allah herşeyi görür.
C-) Allah’ın sürekli bizi gördüğünü bilen insan davranışlarına dikkat eder.
D-) Aklımızdan geçenleri kimse bilemez.

İslam’da en önemli şey tevhid (Allah’ın birliği) inancıdır. Bir kul Allah’a ibadet veya dua ederken aracısız etmesi gerekir. Fatiha suresinde bu durum şöyle bildirilir:“Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.”Ağaçlara bez bağlamak, büyücülere, falcılara gitmek tevhid inancına terstir.

6-) Yukarıdaki parçada hangisine değinilmemiştir?
A-) Allah’ın birliğine inanmak en önemli şeydir.
B-) Fatiha suresi her namazda okunmalıdır.
C-) Büyücülük, falcılık İslam’da yasaktır.
D-) Allah ile kul arasına aracı girmemelidir

7-) Kur'an-ı Kerim'de: "Kitapta ibrahim'i de an.Gerçekten O son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi." Başka bir ayette de "Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz O doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi..." buyrulmaktadir.
Verilen ayetlerde peygamberlerin özelliklerinden hangisine işaret edilmektedir?

A)Akıllı ve zeki olma B)Tebliğ etme
C)Doğru sözlü olma D)Hoşgörülü olma

8-) Çevremize bir göz atalım. Çeşit çeşit bitkiler, renk renk çiçekler bizi kuşatıyor.

Arı bizim için bal yapıyor. Suyun buharlaşması ve yağmurun yağması belli bir dengede oluyor.

Adeta tüm evren birlik olmuş bize hizmet ediyor. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki hangi en kapsamlı sonuca ulaşabiliriz?

A-) Bütün gök cisimlerinin olduğu yere evren denir.
B-) Evrende mükemmel bir düzen vardır.
C-) Yeryüzüne düşen su miktarı ile yeryüzünden buharlaşan su miktarı birbirine çok yakındır.
D-) Evrende her şey insan içindir.

9-) Camilerde imamların namaz kıldırdıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mihrap B) Kürsü C) Minare D) Minber

10-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
a) Namaz-------- Dinin temeli
b) Zekat ----------Malı temizleyen ve bereketlendiren
c) Oruç -----------Sabrın yarısı
d) Hac --------------İmanın şartı

11-) Defterindeki cami resmine bakan Elif ; caminin üst kısmındaki yuvarlak kısım ….…………… , caminin yanında uzun ve sivri yapı …………….….., ve cami dışında abdest almak için ayrılmış yere .…………. denir diye yazmıştı.
Sırasıyla boşluklar nasıl tamamlanmalıdır?
Minare—Şerefe—Kubbe
Kubbe—Minare—Şadırvan
Şadırvan—Minare—Kubbe
Kubbe—Şerefe—Minare

12-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cuma namazı……....Farz
Sabah namazı ….….Farz
Teravih namazı….…Sünnet
Bayram namazı……. Sünnet
1- Allah bazen benimle beraberdir
2- Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur
3- Allah’ı hiçbir şeye benzemez

13-)Yukarıdakilerden kaç tanesi Allah ile ilgili doğru bir ifadedir?
A) Sadece 2 B) 1 ve 2
C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiya suresi, 22. ayet)

14-) Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?
A) Evrendeki hiçbir şeyin kendiliğinden var olmadığı
B) Allah’tan başka tanrı olmadığı
C) Allah’ın dualarımızı işittiği
D) Allah’ın her şeyi bildiği

I- Allah’a şükür göstergesidir.
II- Kulluk görevi için yapılır.
III- İnsanların sevgisini kazanmak için yapılır.

15-) Yukarıda verilen cümlelerden hangisi
İbadetlerle ilgili olarak yanlıştır?
A) Sadece I B) I ve II
C) II ve III D) Sadece III

16-) Allah'ın emirlerini yerine getirip, kulluk yapmaya ne denir?
a) Namaz b) İbadet c) Niyet d) Secde

17-) Peygamberimizin söz ve davranışlara ne ad verilir?
a) Sünnet b) Sadaka
c) Farz d) Vacip

18-) Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir?
a) Beş vakit namaz b) Oruç
c) Kurban kesmek d) Zekat vermek

19-) Namaz ibadeti düşünüldüğünde hangisi doğrudur?
a) Namaz sadece evde kılınır.
b) Namaz cemaatle ve sadece camide kılınır.
c) Namaz kılabilmek için Kâbe’ye gitmeliyiz.
d)Namaz temiz olmak şartıyla yeryüzünün her yerinde kılınır.

20-) Mal ile yapılan ibadettir.Zengin ve yoksul kimseler arasında kardeşlik ve sevgi duygularını geliştirir. Bireyleri birbirine yaklaştırır. Zenginler her yıl mallarının kırkta birini veriler. Paragrafta konu edilen ibadet hangisidir?
a) Namaz b) Hac
c) Oruç d) Zekat

21-) Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal alanlardan olan camilerde yapılması uygun olmayan bir davranıştır?
a-) Yüksek sesle konuşmak
b-) Camilerin çevresini temiz tutmak
c-) Camiye temiz giysili olarak gelmek
d-) Camilerin içini temiz tutmak

22-) Allah tarihte her millete bir peygamber göndermiştir. İlk peygamber …..…………, son peygamber …………………. dır. Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelip geçmiştir.Boşluğa sırasıyla hangi isimler gelmelidir?

A) Hz.Adem……………….Hz. Musa
B) Hz. Adem………………Hz.Muhammed
C) Hz. Nuh………………..Hz. İbrahim
D) Hz.Muhammed……. ..Hz.İsa

23-)Kur’an’daki kıssaları üç gruba ayırabiliriz. Aşağıdakiler den hangisi bunların içinde yer almaz?
Peygamberlerin kıssaları
Peygamber olmayanların kıssaları
Geçmişteki bazı toplumların kıssaları
Allah’ın seçtiği toplumların kıssaları

24-)Aşağıdaki caminin bölümlerinden hangisi yanlıştır?
A) Minare: Ezan okunan yer
B) Şadırvan: Abdest alınan yer
C) Mihrap: İmamın namaz kıldırdığı yer
D) Kürsü: Hutbe okunan

25-Ettehiyyatü duasını yazınız.Bismillahirrahmanirrahim. Allahüekber.Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vet…………………
…............................

NOT: Sorular 4’er Puandır.

Necati Özgen

cevapları merak edenler varsa yorum bölümünden belirtsinler lütfen yayınlayalım.

Yorumlar da geldiğine göre cevaplarını yayınlayalım

1-D
2-B
3-D
4-C
5-D
6-B
7-C
8-D
9-A
10-D
11-kubbe-minare
12-bayram-sünnet
13-D
14-B
15-D
16-B
17-A
18-C
19-D
20-D
21-A
22-B
23-D
24-D
25-Ved' dayyibat. Esselamü Aleyke Eyyühennebiyyü Ve Rahmetullahi Ve Berakatühü Essselamü Aleyna Ve Ala İbadillahissalihin Eşhedü Enla İlahe İllallah Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdühü ve Rasülühü

bn

cok kotu

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

OOOOOObu sorular çok basit . Bizim hoca bunları sorsa kesin 100 alırımm. :D

sorular

bence çooooooookkkk güüüüüüüüüzel

daha zor olamazmıydı

bizim din hocasının sorduğu hiç bir soruya benzemiyor

olur da

sizin dine müzikçi falan mı giriyor?

ne demek böyle sormuyor?

zordan kastın ünite dışı sorular mı?

din kültürü

yaaaa bare cevapları da olsa ne güzel olurduuu offff yaaaaa

cevaplar yayında

yazılının hemen altında

kolay gelsin...

hepsi

cevap ne merak ettimde lütfen yayınla hemen çok ihtiyacım var

23.SORU

PEYGAMBER OLMAYANLARIN KISSALARI

(ZATEN BU ŞIK, BAZI TOPLUMLAR DİYEREK VERİLMİŞ OLUYOR)

KISSA

23. soru kaç ?

kıssa

kıssa hikaye demetir...
:) :D :p ...

kıssa

kendisinden ibret alınabilecek yaşanmış hikaye demektir.

yani ibretlik hikayelerdir.

hatta "kıssadan hisse" tabiri vardır

bu da ibretlik hikayeden ders alınabilecek ana fikir, kıssadan hisse demektir.

kıssa

arkadaşlar kıssa ne demek

kıssa

Kıssa hikaye anlamına gelenbir orta çağ sözcüğüdür...

kıssa

Kıssa hikaye anlamına gelen bir orta çağ sözüdür...

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: