Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Test Yazılısı 2. Dönem 3. Yazılı

Klasik Soruların Olmadığı Tamamı Test Yazılı

Şimdiden Başarılar

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Test Yazılısı,

1-Fosiller aşağıdaki kayaç çeşitlerinden hangisinde bulunur?
A)Tortul Kayaçlar B)Başkalaşım Kayaçları C)Magmatik Kayaçlar D)Killi kayaçlar

2-Farklı kayaçların zaman içerisinde birbirine dönüşmesine ne ad verilir?
A)Kayaç Evrimi B)Kayaç Çökmesi
C)Kayaç Gelişimi D)Kayaç Döngüsü

3-Granit,Andezit,Bazalt,Sünger Taşı aşağıdaki kayaç çeşitlerinden hangisine aittir?
A)Tortul Kayaçlar B)Başkalaşım Kayaçları C)Magmatik Kayaçlar D)Killi kayaçlar

4-Antik tiyatrolarda sahnede konuşan sunucunun sesi tüm dinleyicilere aynı nitelikte ulaşır.Antik tiyatrolar, sahnedeki sesi her tarafa dağıtacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum tiyatro sahnesi için;
I.Tümsek ayna gibi davranır
II.Çukur ayna gibi davranır
III.Düz ayna gibi davranır.
Yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III D) Hepsi

5-Aynalarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Düz aynada görüntünün boyu cisimden büyüktür
B) Tümsek aynada görüntünün boyu cisimden küçüktür
C)Tümsek aynada oluşan bütün görüntüler düzdür.
D)Çukur aynalarda cismin görüntüsü ters oluşabilir.

6-Ses madde ile karşılaşınca aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A)Ses geçer B)Ses durur
C)Ses soğurulur D)Ses yansır

7-Sesin iletilmesini aşağıdakilerden hangisi daha çok
önler?
A)Beton B) Strafor köpük C)Tahta D)Demir

8-Yankı olayının gerçekleşmesi için kaynak ile engel arasındaki uzaklık en az kaç metre olmalıdır?
(Sesin havadaki hızı 340 m/s dir.)
A) 170 B)34 C)340 D)17

9-Geceleri yeryüzünün soğumasının nedenini aşağıdaki seçeneklerden hangisi açıklar?
A)Ayın yaydığı ısı güneşe göre çok azdır.
B)Dünyamızdan daha soğuk olan uzaya ısı yayılır
C)Dünyamızın sahip olduğu ısı,gündüz yaşanan yerlere akar.
D)Dünyamızın merkezinde ısı yüzeye çıkamaz.

10-Güneş’in Dünya’yı ısıtması ısının nasıl bir yayılma çeşitidir?
A)Konveksiyon B)Işıma C)İletim D)Taşıma

11-Aşağıda ısı ve maddenin tanecikli yapısı ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
A)Isınan maddenin atom ve moleküllerinin hareketi hızlanır.
B)Maddelerde atom ve moleküllerin çarpışması ısı enerjisinin aktarımını önler
C) Isınan maddelerin moleküllerinin hareketi yavaşlar
D)Isınan maddelerin,atom ve moleküllerinin hareketinde bir değişim gözlenmez

12- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemini oluşturan yapı ve organlardan değildir?
A) Akciğer B) Alveol C) Bronş D) Kalp

13-Aşağıdaki organ ve bu organlarda bulunan kaslar ile yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)İnce bağırsak-Çizgili kas B)Ön kol –Çizgili kas
C)Mide-Düz kas D)Bacak- Çizgili kas

14- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir?
A)Suyun donması B)Camın kırılması
C)Suyun buharlaşması D)Elmanın çürümesi

15- Aşağıda verilen yöntem ve tekniklerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılmaz.
A)Bay pass B)Gözlük C)Anjiyo D)Kalp pili

16-Elektrik çarpmalarından korunmak için iletkenlerin üzeri aşağıdaki maddelerden hangisi ile kaplanmalıdır?
A)Gümüş B)Bakır C)Altın D)Plastik

17-Hareketsiz kalan bir cisme etkiyen kuvvetler için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Dengelenmemiş kuvvetler
B)Daima değişen kuvvetler
C)Eşit ve zıt yönlü kuvvetler
D)Aynı yönlü iki kuvvet

18-Aşağıdakilerden hangisi atomik yapıdaki bir maddeye örnek verilemez?
A)Altın B)Kireç C)Bakır D)Platin

19- Dünyadaki kütlesi 60 Kg olan bir astronotun, aydaki ağırlığı kaç Newton olur? (Aydaki çekim kuvveti dünyadakinin 1/6 ‘sıdır)
A)100 B) 600 C) 480 D)60

20- Sürati 10 m/dk olan otomobil 2 dakikada kaç m yol
alır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

21- I.Tavşan II.Serçe III.Köpek
IV.İnek V.Bıldırcın
Yukarıdaki hayvanlar yavru bakımı açısından gruplandırılırsa hangileri aynı gruba girer?

A)II-IV-V B) I-III-IV C)I-II-V D)II-III-V

22-Organik tarımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erozyonu önlemek
B) Doğal bitki örtüsünü korumak
C) Küresel ısınmayı önlemek
D) Sağlıklı ve doğal ürünler elde etmek

23- ‘Yeşil bitkiler olmasaydı oksijensiz kalırdık.’ Bu ifadeyi doğru kılan yeşil bitkilerde bulunan hangi organeldir ?
A)Mitokondri B)Sentrozom
C)Kloroplast D) Lökoplast

100 soru ve cevaplar

yaa allahım diyoruz ki google yeeeeeeeee 100 soru ve cevap bize ne getiriyo allahım yardım ettttttttttttttt

çok güzel sorular muhteşem

çok güzel sorular muhteşem

cevaplar

1-A
2D
3C
4B
5A
6C
7B
8A
9A
10B
11A
12D
13A
14D
15B
16D
17C
18A
19C
20B
21B
22D
23C

cevapları var

soran olduğuna göre cevaplarıda yayınlayalım

biraz sonra yayınlarız

FEN VE TEKNOLOJİ YAZILISI

cevapları yok mu?

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: