5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

Sosyalden kendinizi görmek için bir sınav daha

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

Adı :
Soyadı:
No : …../…../……

1) Aşağıda yurdumuzda görülen iklim tiplerinin özellikleri verilmiştir.

Özellikleri verilen bu iklim tipinin adını ve bitki örtüsünün adını yazınız

Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı geçen bir iklimdir. ………………………………………………

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. ……………………………………………….

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. …………………………………………………

2)

I-Yurdumuzun en büyük gölü bu bölgemizde yer alır.

II-Yurdumuzun en yüksek bölgesidir.

Yukarıda özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara Bölgesi B) Ege Bölgesi C) Doğu Anadolu Böl D) Akdeniz Bölgesi

3) Haritalarımızda deniz, göl ve akarsular hangi renkle gösterilir?

A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Sarı

I- İklimin çeşidi II- Yeryüzü şekilleri III- Geçim Kaynaklarının çeşitliliği

4) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir yerin nüfus yoğunluğunu etkiler?

A)Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I , II ve III

5) İklim; bir bölgede, aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?

A) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını

B) Yetiştirilen tarım ürünlerini

C) İnsanların giyim biçimini

D) Evlerin yapı malzemelerini

6) İnsanların dinlenmek, eğlenmek ve gezmek-görmek amacıyla bir yerden başka bir yere giderek yaptıkları ekonomik etkinliğe ne ad verilir?

A) Ticaret B) Turizm C) Madencilik D) Ormancılık

7) Yağışın bol olduğu bölgelerdeki kırsal alanlarda görülen ahşap evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?

A) Ege Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi C) Akdeniz Böl. D) Güney Doğu Anadolu B.

8) Bölgemize ( İç Anadolu Bölgesi’ne ),güneyden sınır komşusu olan bölge hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Ege Bölgesi D)Marmara Böl.

9) Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır

A) Konya B) Zonguldak C) Edirne D) Adana

10) Aşağıdaki akarsulardan hangisi Karadeniz’e dökülmez?

A) Kızılırmak B) Çoruh Nehri C) Yeşilırmak D) Fırat Nehri

11) Deprem anında aşağıdakilerde hangisini yapmalıyız?

A) Devrilmeyecek bir eşyanın yanında durmamalıyız. B)Pencerelerin kenarında durmalıyız.
C) Binanın çıkışına doğru koşmalıyız. D)Yere çöküp, başımızı kollarımızın arasına almalıyız.

12. En büyük gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tuz gölü B. Eğirdir gölü C. Beyşehir gölü D. Van gölü

13) Depreme karşı hazırlıklı olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamıza gerek yoktur?

A) Evde ve okulda deprem tatbikatları yapmalıyız.

B) Yaşadığımız bölge deprem bölgesi ise burayı hemen terk etmeliyiz.

C) Evlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeliyiz.

D) Evimizde ve okulumuzda deprem tahliye çantaları hazırlamalıyız.

14)” Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir?

A) Kişisel eşyalarımızı korumak B) Tehlikelerden kaçınmak

C) Doğal güzellikleri korumak D) Sosyal etkinliklerde bulunmak

15) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşün­ce Sistemi için söylenemez?

A) Akla ve bilime dayanır. B) Bölgesel barışı yeterli görür.

C) Vicdan ve düşünce hürriyetine saygılıdır. D) Millî birlik ve bütünlüğe önem verir.

16) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in, devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir?

A) TBMM’nin açılması B) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması D) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

17) Atatürk Döneminde, uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

A) Kadın haklarında B) Takvim, saat ve ölçülerde C) Eğitim ve kültürde D) Kılık ve kıyafette

18) Seçme ve seçilme hakkımızın bize yüklediği sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçimlerde oy kullanmak B) Bilgimizi ve görgümüzü artırmak
C) İşimizi zamanında yapmak D) Çevremizle sağlıklı iletişim kurmak

19 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Afyon-kaymak B) Diyarbakır- karpuz C) Malatya- kayısı D)Adana- elma

20) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan öğelerden biri değildir?

A) Halk oyunları B) Nasrettin hoca C) Bale D) Kına gecesi

Necati ÖZGEN

Cevaplarını merak eden varsa alttaki yorum bölümüne yazsın cevapları verelim

Evet yorumlar geldiğine göre cevapları da verelim...

İŞTE CEVAPLAR.......................................

Aşağıda yurdumuzda görülen iklim tiplerinin özellikleri verilmiştir. Özellikleri verilen bu iklim tipinin adını ve bitki örtüsünün adını yazın
Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı geçen bir iklimdir. ……………KARADENİZ……………İKLİMİ……………………
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. ……………AKDENİZ……İKLİMİ…………………………….
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. …………………KARASAL İKLİM………………………………

2) I-Yurdumuzun en büyük gölü bu bölgemizde yer alır.
II-Yurdumuzun en yüksek bölgesidir.

Yukarıda özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara Bölgesi B) Ege Bölgesi C) Doğu Anadolu Böl D) Akdeniz Bölgesi

C

3) Haritalarımızda deniz, göl ve akarsular hangi renkle gösterilir?
A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Sarı

A

I- İklimin çeşidi II- Yeryüzü şekilleri III- Geçim Kaynaklarının çeşitliliği
4) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir yerin nüfus yoğunluğunu etkiler?
A)Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I , II ve III

D

5) İklim; bir bölgede, aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?
A) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını B) Yetiştirilen tarım ürünlerini
C) İnsanların giyim biçimini D) Evlerin yapı malzemelerini

A

6) İnsanların dinlenmek, eğlenmek ve gezmek-görmek amacıyla bir yerden başka bir yere giderek yaptıkları ekonomik etkinliğe ne ad verilir?

A) Ticaret B) Turizm C) Madencilik D) Ormancılık

B

7) Yağışın bol olduğu bölgelerdeki kırsal alanlarda görülen ahşap evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
A) Ege Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi C) Akdeniz Böl. D) Güney Doğu Anadolu B.

B

8) İç Anadolu Bölgesi’ne ,güneyden sınır komşusu olan bölge hangisidir?

A) Akdeniz Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Ege Bölgesi D)Marmara Böl.

A

9) Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır

A) Konya B) Zonguldak C) Edirne D) Adana

B

10) Aşağıdaki akarsulardan hangisi Karadeniz’e dökülmez?
A) Kızılırmak B) Çoruh Nehri C) Yeşilırmak D) Fırat Nehri

11) Deprem anında aşağıdakilerde hangisini yapmalıyız?
A) Devrilmeyecek bir eşyanın yanında durmamalıyız. B)Pencerelerin kenarında durmalıyız.
C) Binanın çıkışına doğru koşmalıyız. D)Yere çöküp, başımızı kollarımızın arasına almalıyız.

D

12. En büyük gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tuz gölü B. Eğirdir gölü C. Beyşehir gölü D. Van gölü

D

13) Depreme karşı hazırlıklı olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamıza gerek yoktur?
A) Evde ve okulda deprem tatbikatları yapmalıyız.
B) Yaşadığımız bölge deprem bölgesi ise burayı hemen terk etmeliyiz.
C) Evlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeliyiz.
D) Evimizde ve okulumuzda deprem tahliye çantaları hazırlamalıyız.

B

14)” Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir?
A) Kişisel eşyalarımızı korumak B) Tehlikelerden kaçınmak
C) Doğal güzellikleri korumak D) Sosyal etkinliklerde bulunmak

C

15) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşün­ce Sistemi için söylenemez?

A) Akla ve bilime dayanır. B) Bölgesel barışı yeterli görür.

C) Vicdan ve düşünce hürriyetine saygılıdır. D) Millî birlik ve bütünlüğe önem verir.

B

16) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in, devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir?
A) TBMM’nin açılması B) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması D) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

C

17) Atatürk Döneminde, uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

A) Kadın haklarında B) Takvim, saat ve ölçülerde C) Eğitim ve kültürde D) Kılık ve kıyafette

B

18) Seçme ve seçilme hakkımızın bize yüklediği sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçimlerde oy kullanmak B) Bilgimizi ve görgümüzü artırmak
C) İşimizi zamanında yapmak D) Çevremizle sağlıklı iletişim kurmak

A

19 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Afyon-kaymak B) Diyarbakır- karpuz C) Malatya- kayısı D)Adana- elma

D

20) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan öğelerden biri değildir?
A) Halk oyunları B) Nasrettin hoca C) Bale D) Kına gecesi

C

işte cevaplar

) Aşağıda yurdumuzda görülen iklim tiplerinin özellikleri verilmiştir. Özellikleri verilen bu iklim tipinin adını ve bitki örtüsünün adını yazın
Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı geçen bir iklimdir. ……………KARADENİZ…………………………………
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. ……………………………………………….
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. …………AKDENİZ………………………………………
2) I-Yurdumuzun en büyük gölü bu bölgemizde yer alır.
II-Yurdumuzun en yüksek bölgesidir.
Yukarıda özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara Bölgesi B) Ege Bölgesi C) Doğu Anadolu Böl D) Akdeniz Bölgesi

C

3) Haritalarımızda deniz, göl ve akarsular hangi renkle gösterilir?
A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Sarı

A

I- İklimin çeşidi II- Yeryüzü şekilleri III- Geçim Kaynaklarının çeşitliliği
4) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir yerin nüfus yoğunluğunu etkiler?
A)Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I , II ve III

D

5) İklim; bir bölgede, aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?
A) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını B) Yetiştirilen tarım ürünlerini
C) İnsanların giyim biçimini D) Evlerin yapı malzemelerini

A

6) İnsanların dinlenmek, eğlenmek ve gezmek-görmek amacıyla bir yerden başka bir yere giderek yaptıkları ekonomik etkinliğe ne ad verilir?

A) Ticaret B) Turizm C) Madencilik D) Ormancılık

B

7) Yağışın bol olduğu bölgelerdeki kırsal alanlarda görülen ahşap evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
A) Ege Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi C) Akdeniz Böl. D) Güney Doğu Anadolu B.

B

8) İç Anadolu Bölgesi’ne ,güneyden sınır komşusu olan bölge hangisidir?

A) Akdeniz Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Ege Bölgesi D)Marmara Böl.

A

9) Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır

A) Konya B) Zonguldak C) Edirne D) Adana

B

10) Aşağıdaki akarsulardan hangisi Karadeniz’e dökülmez?
A) Kızılırmak B) Çoruh Nehri C) Yeşilırmak D) Fırat Nehri

11) Deprem anında aşağıdakilerde hangisini yapmalıyız?
A) Devrilmeyecek bir eşyanın yanında durmamalıyız. B)Pencerelerin kenarında durmalıyız.
C) Binanın çıkışına doğru koşmalıyız. D)Yere çöküp, başımızı kollarımızın arasına almalıyız.

D

12. En büyük gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tuz gölü B. Eğirdir gölü C. Beyşehir gölü D. Van gölü

D

13) Depreme karşı hazırlıklı olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamıza gerek yoktur?
A) Evde ve okulda deprem tatbikatları yapmalıyız.
B) Yaşadığımız bölge deprem bölgesi ise burayı hemen terk etmeliyiz.
C) Evlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeliyiz.
D) Evimizde ve okulumuzda deprem tahliye çantaları hazırlamalıyız.

B

14)” Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir?
A) Kişisel eşyalarımızı korumak B) Tehlikelerden kaçınmak
C) Doğal güzellikleri korumak D) Sosyal etkinliklerde bulunmak

C

15) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşün­ce Sistemi için söylenemez?

A) Akla ve bilime dayanır. B) Bölgesel barışı yeterli görür.

C) Vicdan ve düşünce hürriyetine saygılıdır. D) Millî birlik ve bütünlüğe önem verir.

B

16) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in, devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir?
A) TBMM’nin açılması B) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması D) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

C

17) Atatürk Döneminde, uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

A) Kadın haklarında B) Takvim, saat ve ölçülerde C) Eğitim ve kültürde D) Kılık ve kıyafette

B

18) Seçme ve seçilme hakkımızın bize yüklediği sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçimlerde oy kullanmak B) Bilgimizi ve görgümüzü artırmak
C) İşimizi zamanında yapmak D) Çevremizle sağlıklı iletişim kurmak

A

19 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Afyon-kaymak B) Diyarbakır- karpuz C) Malatya- kayısı D)Adana- elma

D

20) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan öğelerden biri değildir?
A) Halk oyunları B) Nasrettin hoca C) Bale D) Kına gecesi

C

sorular

soruların cevapları ne çok merak ediyoerum

Çok güzel sorular.

Çok güzel sorular.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: