6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları Test

İşte size ilk dönemin son yazılısı test olarak...

Son Türkçe yazılıları zaten genelde hep test oluyor.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları Test

Sevgi bir güneştir. Yapayalnız ruhumuzu, kötü kalbimizi bir anda aydınlatan ışık gibidir. Zihinden güzel bir düşünce geçmeye, kalp de yüksek bir duygu ile titremeye başlayınca, insan kendini sevgi atmosferinin güzel iklimine salıverir. Bütün iyilikler, sevgi dolu bir gönlün bağrında gelişir. Kinin, kötü şeylerin bulunduğu bir kalp yani ruh, yalnızlığa mahkumdur.

1. Parçaya göre yalnızlığa mahkum olan kişiler kimlerdir?
A) Kötü şeyleri kalbinde bulunduranlar
B) İyilik için her şeyi yapanlar
C) Çevresini temiz tutanlar
D) Sevgiyi sadece bir güneş gibi görenler

2. Aşağıdaki kelimelerin hangisini “el” kelimesiyle birleştirdiğimizde bir deyim elde edemeyiz?
A) uzatmak B) açmak
C) çıkarmak D) kaldırmak

3. Kasabanın omzunda yükselen dağlar
1 2 3
hafifçe morarmıştır.
4
Altı çizili sözcüklerden hangi ikisi gerçek(temel) anlamıyla kullanılmıştır?
A) 1 - 2 B) 1 - 3 C) 2 - 4 D) 3 - 4

4. Aşağıdakilerin hangisinde ‘tutmak’ sözcüğünü açıklaması ile cümlede kullanımı arasında uygunluk yoktur?
A) Bir yere hapsetmek, gitmesine izin
vermemek: Etleri buzlukta tutuyorum,
aylarca taze kalıyor.
B) Taraftarı olmak: Tuttuğu takım yenildi
mi yanına yaklaşmayın o gün.
C) Varsaymak, farz etmek: Tut ki
sınavdan zayıf aldın, üzülür müsün?
D) Avlamak: Tuttuğu balıkları yeniden
denize atıyordu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘abartma’ söz konusudur?
A) Nehrin rengi çok etkileyici
görünüyordu.
B) Günlerce aradık ama izine
rastlayamadık.
C) Onun söylediği gibi her yer tertemizdi.
D) Bugün dünyalar kadar işim var.

Sevgiyle kurulan sofradaki ………. sevgisiz kurulan sofradaki ………….. daha lezzetlidir.
6. Bu cümledeki boş yere getirilebilecek en uygun sözcükler aşağıdakilerden hangileridir?
A) tarhana çorbası – başka bir yemekten
B) boş tabaklar – ziyafetten
C) kuru ekmek – pirzoladan
D) yiyecekler – yemeklerden

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelime vardır?
A)Uzun bir sessizlikten sonra salondan
çıktı.
B)Her sabah erkenden okula giderdi.
C)Sevdiği kızı görmek için kilometrelerce
Yol yürüdü.
D)Artık seni görmek istemiyorum.

Asmalar altında doğdum.
Ceviz dalında büyüdüm.
Tekerlek izi görmemiş
Dağ yollarında yürüdüm.

8. Yukarıdaki dizelerde kaç tane ulama vardır?
A)1 B)2 C)3 D)4

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?
A)Ali’nin gömleğine çay dökülmüş.
B)İnsanları kandırmak için her kılığa girer.
C)Küçük çocuk kitaba dikkatle baktı.
D)Dolaptan suyu getirir misin?

Bir gün kadının biri Kanuni’ye müracaat ederek uyurken evinin soyulduğunu söyler ve hırsızın yakalanmasını ister. Padişah:”Bre kadın bu nasıl uyku ki evin soyuluyor da haberin olmuyor!”deyince, kadın:”Biz sizi uyanık biliyorduk, onun için bu kadar rahat ve derin uyuduk.”der.

10. Yukarıdaki paragraf neyi vurgulamaktadır?
A) İnsanların idarecilere fazla
güvenmemesi gerektiğini
B) İdarecilerin gündüz uyuyup gece
çalışması gerektiğini
C) İdarecilerin sorumluluğunun
büyüklüğünü
D) Bazı insanların çok derin
uyuyabildiğini

11. "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kahve ikram etmekle herkesin gönlünü alabilirsiniz.
B)Dostluklarımızı bir fincan kahveyle pekiştirmesini bilmeliyiz.
C) Yapılan iyilikler, aradan uzun yıllar geçse de unutulmaz.
D)İnsanlar birbirlerine iyilikte bulunmalıdır.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konulmaz?
A) Açmadılar mı salonun kapısını
B) Elindeki kitabı daha önce okumuştum
C) Emre ve Ecem tatil boyunca hep ders
çalıştı
D) Öğretmenime bir demet papatya
aldım

1. Uzun çalışmalardan sonra caminin
yapımı tamamlandı.
2. Sultan Süleyman, Mimar Sinan'ı
çağırdı.
3. Hemen hazırlıklara başlandı.
4. Böylece Türk mimarisi bir şaheser
daha kazandı.
5. Görkemli bir cami yapmasını söyledi.

13. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
A) 1 – 4 – 2 – 3 - 5
B) 2 – 3 – 5 – 1 - 4
C) 3 - 2 - 5 - 4 - 1
D) 2 – 5 – 3 – 1 - 4

14. Aşağıdakilerin hangisinde bütün kelimeler aynı türden yapım eki almıştır?
A) Avcı – Kömürlük – Seçkin
B) Mevsimlik – Söylev – Güleç
C) Kıskanç – Bilgiç – Sürgün
D) Tartı – Süpürge – Yürüt

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır?
A) Yaz gelince tatil hazırlıklarına başlanır.
B) Öyle yorgunmuş ki yatınca uyuyakaldı.
C) Kafeste yaşayan kanarya ötmüyor.
D) İyi düşününce nerede yanıldığını anlarsın.

1.Haberi olmadığı için gelmemiş.
2.Annesini babasını görmek için köye gitti.
3.Çocuğu için yapmadığı fedakârlık kalmadı.
4.Konsere gitmek için para biriktiriyor.
16. ‘için’ sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde amaç-sonuç ilişkisi kurmuştur?
A) 1 – 4 B) 1 – 3 C) 2 – 4 D) 2 – 3

17.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi soyut anlamlı iken aldığı ekle somut anlam kazanmıştır?
A) Askere gönüllü olarak gidecek.
B) Bahçenin ortasına korkuluk dikildi.
C) Çocuklarına bir fenalık gelmesinden
korkuyordu.
D)Galiba ilgisizlik bu çocuğu yüzsüz yaptı.

İyi bir senaryodan kötü bir film yapılabilir; fakat kötü bir senaryodan asla iyi bir film yapılamaz.

18. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kötü bir senaryonun bile bazı iyi
özellikleri bulunabilir
B) Yetenekten mahrum sanatçılar,
ellerindeki eserlerin kıymetini bilmez.
C) Güzel bir yapıt çoğu zaman herkesçe
beğenilir.
D) Güzel eserler, değerini kaybedebilir,
ancak kötü bir eserin değer kazanması
düşünülemez.

19. Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumuna uymayan bir kelime vardır?
A) Sabahtan beridir ince bir yağmur yağıyor.
B) Yağıyor soğuk bir sisle karışık
C) Kafesler kapanmış, sokaklar çamur.
D) Dışarıda ne bir ses, ne de bir ışık.

Sağlıklı yaşam için
Ne içki ne sigara
Spor yap, iyi beslen
Meydan oku yıllara
20. Bu şiirin konusuyla ilgili kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşilay B) İnsan Hakları Derneği
C) Kızılay D) Türk Hava Kurumu

"1.dönem son türkçe yazılısı, 6.sınıf türkçe test yazılısı, son yazılı türkçe test, türkçe 3. yazılı test" bitti...

yağmur dolu ve karı anlatan bir yazı

hiçbir yerde çıkmıyor ne yapacağız he bunun cevabını kim verecek öğretmenler bol keseden ödev veriyorlar hele bizim selin öğretmen ödevde ödev ödevde ödev yeter artık buna bir çözüm yolu gerek selin öğretmen çok biliyormuş gibi davranıyor çok bilmiş selin [öğretmen]

ödev hazırlamak

Performans ödevinin nasıl hazırlanacağını kısaca açıklayalım.

hazircevap.net adresinde olman senin için şans.

Performans ödevinin nasıl hazırlanacağını kısaca açıklayarak, hazircevap.net'e gelenlere sonuna kadar destek olacağımızı hatırlatalım.

bir defa hepsi için büyük boy renkli birer karton al

kartonu ikiye katla. ve soldan açılan bir defter gibi düşün.

içte kalan kısmlarına sol üstten başlayacak şekilde yazılar yazarak ve resimler yapıştırarak ödevi bitirmelisin.

Tabii ki, bu yazılar ödev konusunu baştan itibaren düzenli bir sıraya göre anlatan yazılar olmalı.

Bir de bu yazılarda yer alan olayların bazılarının resimlerini küçük ebatlarda( 1 dosya kağıdına 5-6 ya da 7-8 resim sığacak kadar olmalı) internetten indirip bir dosyaya kaydederek çıktı almalısın.

bu çıktıda yer alan resimleri, makasla kesip, yazıları yazdıkça aralarda resim yapıştırma yerleri bırakarak resimleri de o boşluklara yapıştırmalısın.

mesela, atatürk kronolojisi için doğumundan itibaren hayatını adım adım anlatan yazıları sol üstten başlayacak şekilde yazarsın. 1881'de selanikte doğdu. hemen bu yazının altına veye yanına selanikteki evinin resmini internetten çıkarıp, uhu ile yapıştırmalısın. sonra doğumundan sonraki bazı olayları yazıp, okula başlayana kadar ki başından geçenleri resimden sonra yazmaya devam edersin.

rüştiyeye şu yıl başladı, hemen yanına yada altına internetten çıkardığın m.kemal rüştiyede resmini kesip yapıştırmalısın.

devamında okul hayatı ile ilgili yazıları yazmayı sürdürürsün, derken askeri okul, onunla ilgili resim, yazılar... bu şekilde hayatındaki gelişmeleri yazarsın,
neticede tüm ödev bitene kadar hayatının önemli olaylarını elle o kartona ya direk yazarsın yada, dosya kağıdının yarısından küçük parçalardaki beyaz kağıtlara elle yazarak bu yazıları kartona yapıştırırsın, tabi arada konuyla ilgili resimlerde yapıştrılmalı.

ayrıca bu resimler, hepsi aynı yere yapıştırlmayıp, konu anlatımlarının aralarına birer tane serpiştirilerek dağıtılmalıdır.

içte kalan 2 sayfada ödevi bitirmek gerekir.

bu büyük kartonla olan ödev. istersen aynı yöntemi daha küçük kartonlarla iç içe iki kartonu katlayarak da yapabilirsin. o zaman ödev 6 sayfaya yapıştırılarak yapılmış olur.

bu hemen hemen bir çok derste geçerli bir yöntem.

diğer performens hazırlama taktiklerini de daha sonraki yazılarımızda bulabilirsin

başarılar

başka yardıma ihtiyacınız olan bir durum olursa, aşağıdaki yorum bölümünden belirtebilirsiniz.

yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama

Lütfen yardım edin ödevime 1 gün kaldı başka sayfalarda bulamadım lütfen yardım edin

cevapları isteyenler yorum bölümünden belirtsinler

cevapları isteyenler yorum bölümünden belirtsinler

gönderelim

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: