9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları

Birinci dönemin son yazılısını çözerek kendinizi test etme şansı.

İşte sizin için cevaplarıyla birlikte Edebiyat yazılısı


TÜRK EDEBİYATI DERSİ

9. SINIF YAZILI SINAVI,

1. DÖNEM 3. YAZILI, SORULAR VE CEVAPLARI

S-1 Aşağıdaki şiirin nazım birimi, ölçü , kafiye düzeni , uyak ve redifini bulunuz?

Her kaçan cuş edip çağlasa seller

Açılır laleler , sümbüller , güller

Davlumbaz çalınız , çalkanır göller

Şahin ağlar ,turna ağlar, tel ağlar

S-2 Aşağıdaki dize ve beyitlerdeki edebi sanatları gösteriniz?

-Saksıda incilendi yapraklar senin için

-İncinme sevgilim gider bulurum

Mecnun Leyla’sını bulagelmiştir

-Masada masaymış ha

Bana mısın demedi bu kadar yüke

S-3 Gazel nazım şeklinin özelliklerinden beş tanesini yazınız.

-

-

-

-

-

S-4 Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara gelebilecek uygun kelimeleri yazınız.

-Şairin okuyucuya vermek istediği mesaja ………………….. denir.

-Mısralarda aynı ünsüz harfin tekrarından oluşan ahenge ……………….denir.

-İki dörtlük , iki üçlükten oluşan batının nazım şekline …………………denir.

S-5 Aşağıdaki şiirler hangi şiir geleneğine ait olduğunu yazınız.

a-Yarda mechur iken düşdük diyar-ı gurbete

Dehr gösterdi yine hicran hicran üstine

b- Sana gitme demiyeceğim c- Yiğit kendini öğende

Ama gitme , Lavinia Oklar menzili döğende

Adını gizleyeceğim Şeşper kalkana değende

Sen de bilme , Lavinia Kalkan gümbür gümbürlenir

S-6 Aşk , savaş , kahramanlık , konularında yazılmış pek çok şiir arasında bazıları daha etkili ve başarılı olmasının sebebi nedir ?

S-7 Edebi metinlerin özelliklerinde beş tanesini yazınız .

Not :1. soru 10 puan 2.3.4.5.6.7. sorular 15 puandır.

TÜRK EDEBİYATI DERSİ

9 SINIF

I.DÖNEM III.YAZILI CEVAPLARI

C-1 Nazım birimi : dörtlük (2p)

Ölçüsü: hece ölçüsü (2p)

Uyak : l yarım uyak (2p)

Redif : ler (2p)

Kafiye düzeni : aaab (2p)

C-2

-Saksıda incilendi yapraklar senin için ( Hüsnütalil 5p)

-İncinme sevgilim gider bulurum ( Telmih 5p)

Mecnun Leyla’sını bulagelmiştir

-Masada masaymış ha (Teşhis 5p)

Bana mısın demedi bu kadar yüke

C-3Gazel :

-Divan şiiri nazım şeklidir. (3p)

-Dili ağırdır. (3p)

-Nazım birimi beyittir.(3p)

-Aruz ölçüsü kullanılır. (3p)

-Son beyitte şairin adı geçer. (3p)

C-4

-Şairin okuyucuya vermek istediği mesaja …tema……………….. denir. (5p)

-Mısralarda aynı ünsüz harfin tekrarından oluşan ahenge …aliterasyon…….denir. (5p)

-İki dörtlük , iki üçlükten oluşan batının nazım şekline …sone……denir (5p)

C-5

a- Divan şiiri geleneği (5p)

b- Modern şiir geleneği (5p)

c- Halk şiir geleneği (5p)

C-6 Şairler yaşadıkları konularla ilgili ruhsal ve zihinsel doygunluğa eriştikleri zaman

daha başarılı şiirler yazmaktadır.Bu da şairin yazdığı konuyu yaşanmışlığın beslediğini

gösterir.Örneğin savaşın acımasızlığını ve bağımsızlığın önemini görmüş bir şair bu ko-

nuda yazdığı bir şiir bunu yaşamamış bir şairinkinden daha gerçekçi ,daha içten olmuştur. ( 15 p )

C-7 Edebi metinler :

- Edebi metinlerde mecazlar ve yan anlamlar vardır. (3p)

-Edebi metinler kurmaca metinlerdir.(3p)

-Edebi metinlerin amacı sezdirmek hissettirmektir.(3p)

-Edebi metinlerde cümlelerin ve kelimelerin yerleri değiştirilmez.(3p)

-Edebi metin malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir.(3p)

Not :1. soru 10 puan 2.3.4.5.6.7. sorular 15 puandır.

cevaplar

ne güzel cevapları olan yazılı

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: