8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ I. DÖNEM III. YAZILI SINAVI Yeni

8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ I. DÖNEM III. YAZILI SINAVI Yeni

8. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I. DÖNEM III. YAZILI SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme için söylenebilir?

A) Kromozom sayısı farklı olan hücreler oluşturulur.
B) Vücut hücrelerinde çoğalmayı sağlar.
C) Bölünme sonucunda 4 hücre oluşur.
D) Üreme hücrelerinde kalıtsal çeşitliliği sağlar.

2. I.Kromozom sayısının yarıya inmesi
II.Krossing-over gerçekleşmesi
III.DNA‘ nın kendini eşlemesi

Yukarıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır?

A) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) I,II ve III

3.Aşağıdaki hücrelerden hangisi 2n kromozom taşımaz?
A) Yumurta hücresi B) Deri hücresi
C) Akciğer hücresi D) Karaciğer hücresi

4. Aşağıdakilerden hangisi çevre faktörlerinden etkilenmez?
A) Deri rengi B) Kilo C) Boy D) Kan grubu

5. Bir ailede doğacak çocuğun erkek olma olasılığı yüzde kaçtır?
A) % 5 B) % 50 C) % 75 D) % 100

6.Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir hastalık değildir?
A) Renk körlüğü B) Hemofili
C) Orak hücreli anemi D) Down sendromu

7. Heterozigot siyah gözlü anne ve babanın mavi gözlü çocuklarının olma olasılığı nedir?
(Siyah göz geni S,mavi göz genine s baskındır.)
A) 1/8 B) 1/4 C) 1/2 D) 1

8. Mutasyonla ilgili olarak ,

I.Üreme hücrelerindeki mutasyonlar sonraki nesillere aktarılabilir.
II.Canlılara yeni kalıtsal özellikler kazandırabilir.
III.Vücut hücrelerindeki mutasyonlar yavru bireylere aktarılmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I,II ve III

9. Canlıların yaşadıkları ortamın renk ve desenine uygun renk ve desene sahip olmalarına kamuflaj denir.
Buna göre,

I.Düşmanlarından korunma
II.Daha kolay besin bulma
III.Daha kolay avlanma

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kamuflajın faydalarındandır?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I,II ve III

10. Biyoteknolojinin asıl amacı, biyolojik bir sistemi ya da canlıyı endüstriyel alanda kullanmak üzere üretmektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaca uyar?

A) İnsülin hormonunu bir bakteri türünden üretmek
B) İnsanların genetik yapılarını değiştirerek güçlü insanlar üretmek
C) Hastalık yapıcı bakterileri üretmek
D) İyi kalitede sebze, meyve üretmek

11)

Cisim Kütle (g) Hacim
( cm³) Yoğunluk
(g/ cm³)
K 15 15
L 10 20
M 40 20
N 20 30

Kütle-hacim tablosu verilen K,L,M,N katı cisimleri su dolu olan kaba bırakıldığında hangi cisim dibe batar?
A) K B) L C) M D) N

12.

K

L

M

Ezgi, Mesut ve Ceren sıvıya bıraktıkları K, L, M cisimlerinin şekildeki gibi dengede kaldığını gözlemliyorlar. Bunun üzerine aşağıdaki yorumları yapıyorlar.
Hangilerinin yorumları doğrudur?
Ezgi:“K cisminin yoğunluğu, sıvının
yoğunluğundan küçüktür.”
Mesut:”M cisminin yoğunluğu en bü
yüktür.”
Ceren:”L, M cisimlerinin ve sıvının yoğunluğu aynıdır.”

A) Yalnız Ezgi

B) Yalnız Mesut
C) Yalnız Ceren D) Ezgi ve Ceren

13.

Sıvıdaki denge yükseklikleri aşağıdaki gibi olan 4 cisim vardır.

K
L
N
M

Sıvıiçinde,şekildeki gibi dengede olan K,L,M,N
cisimlerinden hangisine etki
etki eden kaldırma kuvveti
en büyüktür?

A) K B) L C) M D) N

14.Tek ayağı üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağını da yere koymasıyla yere yaptığı basınç ve öğrencinin ağırlığı nasıl değişir?
Basınç Öğrencinin ağırlığı
A) Azalır Artar
B) Azalır Değişmez
C) Değişmez Azalır
D) Artar Değişmez

15.Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A) Pascal B) Newton/ C) Atmosfer D) Gram/ cm³

16.Aynı ağırlıktaki K, L, M kamyonlarının tekerlek sayıları sırasıyla 4, 6, 8 dir.
Buna göre kamyonların yere yaptıkları basınçlar P , P ,P arasındaki ilişki nasıldır?
A) P > P > P B) P > P > P

C) P = P = P D) P > P > P

17. Sıvı ile doldurulmuş kap
içindeki K, L, M, N noktaların
daki sıvı basınçlarının büyükle
ri P , P , P , P arasındaki
büyüklük ilişkisi nasıldır?

A) P > P > P > P B) P > P > P = P

C) P = P > P = P D) P = P > P >P

18. I.Pipetle bardaktaki meyve suyunun içilmesi
II.Asansörle yukarı çıkarken veya aşağıya inerken kulaklarımızın tıkandığını hissetmemiz
III.Kabuğuğu soyulmuş yumurtanın, havası boşaltılmış şişenin üzerine bırakıldığında, şişenin içerisine girmesi
Yukarıda verilen I,II,III olaylarının hangilerinde açık hava basıncının etkisi vardır?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I,II ve III

19.Dağcılık sporu ile uğraşan Mete, dağın zirvesine yaklaştıkça kulaklarında bir ağrı hissediyor.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basıncın azalmasın B) Rüzgarın azalması
C) Oksijenin azalması D) Yorgunluğunun artması

20.Bir balon su ile doldurulup Balonun üzerinde birkaç delik açılıyor.Balonun üzerine bastırıldığında tüm deliklerden fışkıran suyun hızının arttığı gözleniyor?
Bu deneyle aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranmaktadır?
A) Sıvılar basıncı her yöne eşit iletir mi?
B) Sıvıların basıncı yoğunluğa bağlı mıdır?
C) Sıvıların ağırlığı basıncı nasıl etkiler?
D) Sıvının cinsi sıvının deliklerden akış hızını nasıl etkiler?

21. I.Isı ve elektriği iyi iletirler.
II.Oda sıcaklığında civa hariç katı halde bulunurlar.
III.Son yörüngelerinde 6,7 ve 8 elektron bulunur.
Metaller için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

22. I.Metaller elektron alarak bileşik yapar.
II.Elektronlar, atomun çekirdeğinde bulunur.
III.Atomlar duyu organları ile fark edilebilir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I,II ve III

23. Atom numarası 19 olan K elementinin periyodik çizelgedeki yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 5. Periyot, 1A grubu B) 4. Periyot, 1A grubu
C) 3. Periyot, 3A grubu D) 3. Periyot, 7A grubu
24. Atom numarası 11 olan Na elementinin son yörüngesinde kaç elektron vardır?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 7

25. I.Yüzeyleri parlaktır.
II.Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar.
III.Tel ve levha haline getirilebilir.
Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal elementleri için yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI
1 14
2 15
3 16
4 17
5 18
6 19
7 20
8 21
9 22
10 23
11 24
12 25
13

NOT: Her soru 4 puandır.

yazılının cevaplarını isteyen varsa aşağıdaki yorum bölümünden belirtiniz...

cevap

yukarıdaki sınavın cevaplarını istiyorum

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: