6. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları

FEN VE TEKNOLOJİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SORU VE CEVAPLARI

6. Sınıf Fen ve Teknoloji 3. Yazılı Soru ve Cevapları

*Test Soruları* (15x4=60 puan)

1- Aşağıdakilerden hangisi Democritus’un atom ile ilgili ortaya attığı görüşlerden değildir?

A) Atom parçalanabilir.
B) Atom maddenin en küçük taneciğidir.
C) Tüm maddeler aynı atomlardan oluşmuştur.
D) Maddelerin birbirinden farklı olması atomların sayı ve dizilişindendir.

2- I- Sütten Yoğurt yapılması
II- Yoğurttan ayran yapılması
III- Etin pişmesi
Yukarıdaki değişimlerden hangileri kimyasal değişimdir?
A) II ve III B) I ve III
C) I ve II D) I, II ve III

3- Yandaki şekildeki madde için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Element molekülüdür
B) Bileşik molekülüdür
C) Karışımdır
D) Aynı cins atom içerir

4- Aşağıdakilerden hangisi en süratlidir?
A) 30 metreyi 5 saniyede koşan kedi.
B) 60 metreyi 12 saniyede giden bisikletli
C) 100 metreyi 20 saniyede uçan keklik
D) 90 metreyi 30 saniyede koşabilen Can

5- Taş-Su buharı-Kolonya
Yukarıdaki maddeleri tanecikleri arasında boşluğu en az olandan en fazla olana doğru sıralayınız?
A) Taş-su buharı-kolonya B) Kolonya-taş-su buharı
C) Su buharı-taş-kolonya D) Taş-kolonya-su buharı

6- Aşağıdaki karışımlardan hangisi her yerinde aynı özelliği göstermez?
A) Tuz + su B) Alkol + İyot
C) Kum + su D) Hava

7- Yandaki şekilde bir molekül modeli verilmiştir. Bu molekül şekli için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 3 çeşit atom içerir
B) 4 tane atom içerir
C) 4 çeşit molekül içerir
D) Bileşiktir

8- Yerçekimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aydaki yerçekimi dünyadan küçüktür.
B) Adana’daki yerçekimi Ağrı dağındaki yerçekiminden azdır.
C) Güneşteki yerçekimi dünyadan çok fazladır.
D) Kutuplar basık olduğu için ekvatordan daha fazla yerçekimi vardır.

9- Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapmaz?
A) Su B) Kolonya
C) Kitap D) Hava

10- Aşağıdaki cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

A) Kırmızı ışıkta arabanın yavaşlaması
B) Daldan elmanın düşmesi
C) 20 m/s sabit süratle giden araba
D) Vurulan topun yuvarlanması

11- I- Sıkıştırılabilmeleri
II- Taneciklerden oluşmaları
III- Öteleme hareketi yapmaları
IV- Titreşim hareketi yapmaları

Yukarıdaki ifadelerden hangileri sıvı ve gazlar için ortak özelliktir.

A) I ve II B) II ve III
C) II ve IV D) II, III ve IV

12- Bileşikler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Saf değillerdir
B) Farklı cins atomlardan oluşur
C) Molekül halde bulunabilirler
D) Kimyasal bağ ile bağlanmışlardır

14- Bir kitabın önce kütlesini sonra da ağırlığını ölçmek için hangi ölçü aletlerini kullanmalıyız?
A) Terazi ve Dinamometre B) Termometre ve Terazi
C) Metre ve Kantar C) Dinamometre ve Metre

15- Aşağıdaki tabloda fiziksel ve kimyasal değişimler verilmiştir. Buna göre hangileri kimyasal değişimdir?

1- Ekmeğin küflenmesi 2- Suyun donması 3- Patatesin dilimlenmesi
4- Kömürün yanması 5- Besinlerin midede sindirilmesi 4- Kâğıdın yırtılması

A) 1, 2 ve 3 B) 1, 2 ve 4
C) 1, 4 ve 5 D) 3, 4 ve 5

*Doğru-Yanlış Soruları* (10x2=20 puan)

1- Sıvı halden gaz haline geçme olayına donma denir.

2- Element ve bileşikler saf maddelerdir.

3- Atom hücreden de küçüktür.

4- Atom fikrini ortaya ilk atan bilim adamı Dalton’dur.

5- Kum ile su bir araya gelerek bileşik oluştururlar.

6- Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken çıkarma işlemi yapılır.

7- Katılar sıkıştırılamaz.

8- Ribozom hücrede salgı maddeleri üretir.

9- Sütten peynir yapılması kimyasal değişimdir.

10- Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür.

*Boşluk Doldurma Soruları*

(10x2=20 puan)

Mitokondri

Metre/saniye

Gazlar

Bileşik

Kimyasal değişim

Endoplazmik retikulum

Yerçekimi

Sıkıştırılabilir

Element

Ergenlik

Kuşlar

Cevapları yukarıdan seçiniz

1- Aynı cins atomlardan oluşan maddelere ……………………………………………………denir.
2- Hücrede enerji üreten organel ………………………………………………….dir.
3- Dünya’nın cisimlere uyguladığı kuvvete …………………………………………………kuvveti denir
4- Su farklı cins atomlardan oluştuğu için bir …………………………………….tir.
5- Gaz maddelerin tanecikleri arası boşluk fazla olduğu için …………………………………………………………..
6- Maddenin kimliğinin değişmesi olayı……………………………………………………………………..dir.
7- …………………………………yumurta ile çoğalırlar, yavrularına bakarlar, iç döllenme-dış gelişme görülür.
8- Sürat birimi ………………………………………………………dir.
9- Çocukluk ile yetişkinlik arasındaki gelişim dönemi …………………………………………….….tir
10- Tanecikleri birbirinden bağımsız olarak hareket eden maddeler ………………………………………..dır.

VE SINAVIMIZIN CEVAP ANAHTARI...................

1-A
2-B
3-B
4-A
5-C
6-C
7-C
8-B
9-C
10-C
11-D
12-A
13-B
14-A
15-C

1- Sıvı halden gaz haline geçme olayına donma denir. Yanlış
2- Element ve bileşikler saf maddelerdir. Doğru
3- Atom hücreden de küçüktür. Doğru
4- Atom fikrini ortaya ilk atan bilim adamı Dalton’dur. Yanlış
5- Kum ile su bir araya gelerek bileşik oluştururlar. Yanlış
6- Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken çıkarma işlemi yapılır. Doğru
7- Katılar sıkıştırılamaz Doğru
8- Ribozom hücrede salgı maddeleri üretir. Yanlış
9- Sütten peynir yapılması kimyasal değişimdir. Doğru
10- Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür. Yanlış

*Boşluk Doldurma Soruları* (10x2=20 puan)

Mitokondri Metre/saniye Gazlar Bileşik
Kimyasal değişim Endoplazmik retikulum Yerçekimi
Sıkıştırılabilir Element Ergenlik Kuşlar

*Cevapları yukarıdan seçiniz.

1- Aynı cins atomlardan oluşan maddelere Element denir.
2- Hücrede enerji üreten organel Mitokondridir.
3- Dünya’nın cisimlere uyguladığı kuvvete Yerçekimi kuvveti denir
4- Su farklı cins atomlardan oluştuğu için bir Bileşiktir.
5- Gaz maddelerin tanecikleri arası boşluk fazla olduğu için Sıkıştırılabilir.
6- Maddenin kimliğinin değişmesi olayı Kimyasal değişimdir.
7- Kuşlar yumurta ile çoğalırlar, yavrularına bakarlar, iç döllenme-dış gelişme görülür.
8- Sürat birimi Metre/saniye’dir.
9- Çocukluk ile yetişkinlik arasındaki gelişim dönemi Ergenliktir
10- Tanecikleri birbirinden bağımsız olarak hareket eden maddeler Gazlardır.

sınav :) :) :D

valla bütün sınavda buna benzer sorular çıktı ya çooooooook sağlun çok teşşekkürler hazırlayandan ALLAH RAZI OLSUN :D :) <3 X3 C4

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: