Özel Eğitim Öğretmenliği Beceri Öğretme Etkinliği

Özel Eğitim Öğretmenliği Beceri Öğretme Etkinliği

SANDViÇ HAZIRLAMA BECERİSİNİN PERFORMANS ALIMI VE ÖĞRETİMİ
AMAÇLAR

UZUN DÖNEMİLİ AMAÇ:

Öğrenci , sandviç hazırlaması istendiğinde bağımsız olarak sandvinç hazırlar.

KISA DÖNEMLİ AMAÇ 1:

Öğrenci , tabak alması istenildiğinde ¾ oranında tabak alır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 2:

Öğrenci,sandviç ekmeğini alması istenildiği de ¾ oranında sandviç ekmeğini alır.

KISA DÖNEMLİ AMAÇ 3 :

Öğrenci , sandviç ekmeğine tabağın içine koyması istendiğinde ¾ oranında sandviç ekmeğini tabağın içine koyar

KISA DÖNEMLİ AMAÇ 4:

Öğrenci , sandviç tabağına 2 adet domates koyması istenildiğinde ¾ oranında sandviç tabağına 2 adet domates koyar.

KISA DÖNEMLİ AMAÇ 5:

Öğrenci sandviç tabağına yeterli miktarda peynir koyması istenildiğinde ¾ oranında sandviç tabağını içine koyar.

KISA DÖNEMLİ AMAÇ 6:

Öğrenci , sandviç ekmeğini ortadan ikiye ayırması istenildiğinde ¾ oranında sandviç ekmeğini ortadan ikiye ayırır.

KISA DÖNEMLİ AMAÇ 7:

Öğrenci, sandviç ekmeğinin üst parçasını sandviç tabağının kenarına koyması istenildiğinde ¾ oranında sandviç ekmeğinin üst parçasını sandviç tabağının kenarına koyar.

KISA DÖNEMLİ AMAÇ 8:

Öğrenci , bıçağı eline alması istenildiğinde ¾ oranında bıçağı eline alır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 9: Öğrenci, domatesleri uygun şekilde bıçakla kesmesi istenildiğinde ¾ oranında domatesleri uygun şekilde bıçakla keser.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 10: Öğrenci , peyniri uygun şekilde bıçakla kesmesi istenildiğinde ¾ oranında peyniri uygun şekilde bıçakla keser.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 11: Öğrenci, çatalı alması istenildiğinde ¾ oranında çatalı alır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 12: Öğrenci , peyniri çatal ile alması sandviç ekmeğinin alt parçasının üzerine koyması istenildiğinde ¾ oranında peyniri çatal ile sandviç ekmeğinin alt parçasının üzerine koyar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 13: Öğrenci , çatalla domatesleri alması peynirin üzerine koyması istenildiğinde ¾ oranında çatalla domatesleri alır peynirin üzerine koyar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 14: Öğrenci, sandviç ekmeğinin üst parçasını peynirin üzerine koyulması istenildiğinde ¾ oranında sandviç ekmeğinin üst parçasını peynirin üzerine koyar.

SANDVİÇ EKMEĞİ HAZIRLAMA BECERİ ANALİZİ (İLERİ ZİNCİRLEME YAKLAŞIMINA GÖRE)
1) Tabağı alır.
1.a Kullandığı eliyle tabağı alır.
2.a Tezgaha koyar.
2) Sandviç ekmeğini alır.
2.a Kullandığı eliyle sandviç ekmeğini alır
3) Sandviç ekmeğini tabağın içine koyar.
3.a Kullandığı eliyle aldığı sandviç ekmeğini tabağın içine koyar.
4) Sandviç tabağına 2 adet domates koyar.
4.a Kullandığı eliyle 2 adet domates alır.
4.b Tabağın içine koyar.
5) Sandviç tabağına yeterli miktarda peynir koyar.
5.a Kullandığı eliyle yeterli miktarda peynir alır.
5.b Tabağın içine koyar.
6) Sandviç ekmeğini ortadan ikiye ayırır.
6.a Kullandığı eliyle sandviç ekmeğinin üst kısmını alır.
7) Sandviç ekmeğinin üst parçasını sandviç tabağının kenarına koyar.
7.a Kullandığı eliyle aldığı sandviç ekmeğini üst kısmını tabağın kenarına koyar.
8) Bıçağı eline alır.
8.a Kullandığı eliyle bıçağı alır.
9) Domatesleri uygun şekilde bıçakla keser.
9.a Kullandığı eliyle bıçağı domatesleri 1 dilim olacak şekilde domateslere değdirir.
9.b Bıçağı ileri geri oynatarak domatesleri keser.
10) Peyniri uygun şekilde bıçakla keser.
10.a Kullandığı eliyle peyniri 1 dilim şeklinde olacak şekilde peynire değdirir.
10.b Bıçağı ileri geri oynatarak peyniri keser.
11) Çatalı alır.
11.a Kullandığı eliyle çatalı alır.
12) Peyniri çatal ile sandviç ekmeğinin alt parçasının üzerine koyar.
12.a Kullandığı elindeki çatal ile dilimlenmiş peyniri alır
12.b Sandviç ekmeğini alt parçasının üzerine koyar.
13) Çatalla domatesleri alır peynirin üzerine koyar.
13.a Kullandığı elindeki çatal ile dilimlenmiş domatesi alır.
13.b Peynirin üstüne koyar.
14) Sandviç ekmeğinin üst parçasını sandviç ekmeğinin alt parçasının üzerine koyar.
14.a Kullandığı eliyle sandviç ekmeğinin üst parçasını alır.
14.b Peynirin üzerine koyar.
ÖN KOŞUL BECERİLER
1 Görsel /işitsel algısının olması.
2 Bekleme ve taklit etme becerilerine sahip olma.
3 Sıra alma becerilerine sahip olma.
4 En az 1-2 dakika konuşanı dinleme.
5Taklit becerisinin olması
6 Bak-Dinle-Yap gibi basit yönergeleri yerine getir.
7 Tutma becerisinin olması
8 El-göz koordinasyonunun olması
9 Küçük kas becerileri gelişmiştir.
10 Bıçağı bilir. 11Tabağı bilir. 12Çatalı bilir. 13 Açıktığını sözel yada fiziksel olarak ifade eder. 14 Kesme becerisi olaması
Araçlar: Plastik tabak,sandviç ekmeği, sandviçin içine konacak malzemeler, çatal ve bıçak.
Ortam: Sandviç hazırlama becerisinin öğretimi için okul mutfağı ya da ev mutfağından yararlanılabilir.Ayrıca; Mutfakta öğrencilerin boylarına uygun olarak düzenlenmiş; tezgah ,mutfak masası ve sandalye. Ortamdaki uyarıcılar ve öğrencinin dikkatini dağıtacak nesneler ortadan kaldırılır,ortam mümkün olduğunca sadeleştirilir. Ortamın ses,ışık,sıcaklık vb. gibi fiziki şartları düzenlenir.Çalışmaya başlamadan önce öğrencinin susuzluk,tuvalet gibi ihtiyaçları kontrol edilir. Eğer uygulama sınıf ortamındaki mutfakta yapılacak ise diğer öğrencilerden sessiz olmaları ve arkadaşlarını dikkatli bir şekilde takip etmeleri istenir.

UYGULAMA
A ) GİRİŞ

ÇALIŞMANIN ADLANDIRILMASI

Öğrenciye şimdi seninle sandviç hazırlamayla ilgili bir çalışma yapacağız denir. Şimdi senden sandviç hazırlamanı isteyeceğim. Çalışma sırasında söylediklerimi yapacaksın, bak ve beni izle dediğimde elindekini bırakmadan beni izleyeceksin.
KURALLAR
Çalışma bitene kadar bulunduğumuz yerden çıkmayacaksın.
Çalışma sırasında beni dikkatlice dinleyeceksin.
Çalışma bitene kadar bu çalışma ile ilgileneceğiz.
Çalışma dışı sorular sormayacağız.
Arkamızı dönüp arkadaşlarımıza veya sağa sola bakmayacağız.
Etrafımızda olan biten ile ilgilenmeyeceğiz.
ARAÇLARIN TANITIMI
Tabak,sandviç ekmeği, sandviçin içine konacak malzemeler, çatal ve bıçak öğrenciye gösterilir ve seninle bu malzemeleri kullanarak sandviç hazırlayacağız denir. İsterse malzemeler öğrenciye verilip incelemesi sağlanabilir.
PEKİŞTİREÇLER
Performans alımı sırasında yaptıklarının doğru yada yanlış olduğu yönünde hiçbir şey söylemiyoruz.Aferin sana beni çok güzel dinliyorsun. Çok dikkatlisin gibi sözel pekiştireçler kullanıyoruz. Performansa alımının sonunda ise önceden belirlenen öğrencinin yapmaktan yemekten yada oynamaktan hoşlandığı bir şeyi kendisine vereceğimizi veya birlikte yapacağımızı söylüyoruz.
KAYIT ÇİZELGESİNİN TANITIMI
Kayıt çizelgesi gösterilerek öğrenciye “Yaptıklarını buraya (kayıt çizelgesi gösterilerek) işaretleyeceğim. İstersen çalışma sonunda birlikte bakabiliriz.” denir.

ÖĞRENCİNİN YAPABİLDİKLERİNİN BELİRLENMESİ
B)ÇOKLU FIRSAT YÖNTEMİNE GÖRE
Öğrencinin becerinin hangi basamaklarını bağımsız olarak yaptığı ve bağımsız yapamadığı basamakların hangi ipucu verildiğinde yapıldığını belirlemeye yarar.
Öğretmen öğrenciye , beceriyle ilgili ana yönergeyi verir.” Sandviç hazırla.”Öğrencinin bağımsız yaptığı basamaklar, ölçüt bağımlı ölçü aracımızdaki bağımsız sütununa işaretlenir.Öğrenci bir beceri basamağını yapamaz yada hatalı yaparsa durdurulur ve öğretmen o beceri basamağı ile ilgili sözel ipucunu verir. Örneğin “Sandviç ekmeğini ortadan ikiye ayırır.”Eğer öğrenci sözel ipucu verdiğimizde beceri basamağını yaparsa ölçüt bağımlı ölçü aracımızdaki sözel ipucu sütununu işaretliyoruz.Öğrenci sözel ipucu verdiğimizde de beceri basamağını yapamazsa öğretmen bu basamağı şimdi beni dikkatle takip et diyerek, beceri basamağını hem yapar,hem de ne yaptığını sözel olarak açıklar.Sonra öğrenciden hem yapıp hem de açıkladığı beceri basamağını gerçekleştirmesi için sözel yönerge verir.öğrenci beceri basamağını öğretmenin model olması sonucu yaparsa ,ölçüt bağımlı ölçü aracımızda ilgili basamağın karşısına model olma sütununu işaretleriz.Öğrenci ,öğretmen model olduğunda da ilgili beceri basamağını yapamazsa ölçüt bağımlı ölçü aracımızın fiziksel yardım sütununu işaretleriz.Fakat öğretmen öğrenciye fiziksel yardımda bulunulup,ilgili basamak yaptırılmaz.Fiziksel yardım olarak işaretlenen basamak ilerleyen basamaklarda da yapılması gereken bir davranışsa performans alımına son verilir.Eğer fiziksel yardım olarak işaretlenen ilgili basamaktaki yapılması gereken davranış ,ilerleyen basamaklarda yapılması gerekli bir davranış değilse ,bu basamak öğretmen tarafından yapılır.Öğrenicinin diğer basamakları ne ölçüde yaptığını görmek için performans alımına devam edilir.”devam et”denilir.Birkaç saniye beklenir ve yapamazsa buraya kadar uygulanan yöntemler tekrarlanır ve performans alımı bitirilir.
Bildirimler Ana yönerge : sandviç hazırla
Ölçüt Fiziksel yardım Model olma
Sözel ipucu Bağımsız

1) Tabağı alır.
2)Kullandığı eliyle tabağı alır.
3)Tezgaha koyar.
4) Sandviç ekmeğini alır.
5) Kullandığı eliyle sandviç ekmeğini alır
6) Sandviç ekmeğini tabağın içine koyar.
7) Kullandığı eliyle aldığı sandviç ekmeğini tabağın içine koyar.
8) Sandviç tabağına 2 adet domates koyar.
9) Kullandığı eliyle 2 adet domates alır.
10)Tabağın içine koyar.
11) Sandviç tabağına yeterli miktarda peynir koyar.
12) Kullandığı eliyle yeterli miktarda peynir alır.
13) Tabağın içine koyar.
14) Sandviç ekmeğini ortadan ikiye ayırır.
15) Kullandığı eliyle sandviç ekmeğinin üst kısmını alır.
16) Sandviç ekmeğinin üst parçasını sandviç tabağının kenarına koyar.
17) Kullandığı eliyle aldığı sandviç ekmeğini üst kısmını tabağın kenarına koyar.
18) Bıçağı eline alır.
19) Kullandığı eliyle bıçağı alır.
20) Domatesleri uygun şekilde bıçakla keser.
21) Kullandığı eliyle bıçağı domatesleri 1 dilim olacak şekilde domateslere değdirir.
22) Bıçağı ileri geri oynatarak domatesleri keser.
23) Peyniri uygun şekilde bıçakla keser.
24) Kullandığı eliyle peyniri 1 dilim şeklinde olacak şekilde peynire değdirir.
25) Bıçağı ileri geri oynatarak peyniri keser.
26) Çatalı alır.
27) Kullandığı eliyle çatalı alır.
28) Peyniri çatal ile sandviç ekmeğinin alt parçasının üzerine koyar.
29) Kullandığı elindeki çatal ile dilimlenmiş peyniri alır
30) Sandviç ekmeğini alt parçasının üzerine koyar.
31) Çatalla domatesleri alır peynirin üzerine koyar.
32) Kullandığı elindeki çatal ile dilimlenmiş domatesi alır.
33) Peynirin üstüne koyar.
34) Sandviç ekmeğinin üst parçasını sandviç ekmeğinin alt parçasının üzerine koyar.
35) Kullandığı eliyle sandviç ekmeğinin üst parçasını alır.
36) Peynirin üzerine koyar.

3/4

SORU TEKRAR ETME GEREKSİNİMİNE KARAR VERME
1 ) Öğrencinin dikkatinin dağıldığı durumlarda,
2 ) Öğretmenden kaynaklanan bir yönerge yanlışı (yönerge verirken öksürme veya takılma, yönergeyi yanlış verme gibi durumlar) söz konusu olduğunda yönerge tekrar edilir.
3 ) Sınıfta bulunan diğer öğrencilerin çıkardığı sesten veya öğretmenin kullandığı ses tonunun yetersizliği gibi durumlardan ötürü öğrencinin yönergeyi net duyamadığı düşünüldüğünde yönerge tekrar edilir.
4 ) Öğrencinin uygun olmaya bir davranış sergilemesi durumunda öğrencinin dikkatini çalışmaya çekmek için yönerge ve soru tekrar edilir.
C ) ÖĞRENCİ KONTROL
ÖĞRENCİNİN HANGİ UYGUN DAVRANIŞINI BETİMLEYEREK PEKİŞTİRME
Öğrenci çalışma sonuna kadar çalışma ortamında durduğunda, sadece çalışmayla ilgilendiğinde, çalışma dışında sorular sormadan, duyulabilecek bir ses tonu ile konuşarak çalıştığında pekiştirilir. “Aferin beni çok sessiz dinledin, benimle çok güzel çalıştın.” gibi.
OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN NASIL GÖRMEZDEN GELİNECEĞİ
Öğrenci olumsuz davranış sergilediğinde(Pencereye baktığında , arkasına dönüp arkadaşlarıyla konuştuğunda ,çalışma ortamından gitmek istediğinde ,dalıp gittiğinde vb. gibi) öğrenciye evet çalışmaya devam ediyoruz dinerek yönerge tekrar edilir.
D ) PERFORMANS ALIMINI BİTİRME
Beceri analizindeki bütün basamaklar için öğrencinin yeterlilik düzeyini ölçmeye yönelik uygulamayı bitirdikten sonra öğrenciye “teşekkür ederim beni çok güzel dinledin, söylediklerimi yaptın aferin sana sıvı sabunla el yıkamayla ilgili çalışmamız bitti “deriz ve çalışmayı bitiririz
ÇALIŞMA SONUNDA HANGİ UYGUN DAVRANIŞLARIN ÖDÜLLENDİRİLECEĞİ
1 ) Yerinden ayrılmama
2 ) Arkasına dönerek arkadaşlarına bakmama
3 ) Malzemeler ile oynamama
4 ) Çalışma dışında sorular sormama
5 ) Duyulabilecek bir ses tonu ile konuşma
6 ) Pencere veya kapıya bakmama
SANDVİÇ HAZIRLAMA BECERİSİ ÖĞRETİM PLANINI HAZIRLAMA
1 ) ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ
Hazırlanan tek fırsatlı ve çok fırsatlı ölçüt bağımlı ölçü araçlarımızı kullanarak
( öğrencimiz için uygun yöntemden birini de seçebiliriz) öğrencinin yapabildikleri yani performans düzeyi belirlenir.
AMAÇLAR
UZUN DÖNEMİLİ AMAÇ:Öğrenci , sandviç hazırlaması istendiğinde bağımsız olarak sandvinç hazırlar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 1:Öğrenci , tabak alması istenildiğinde ¾ oranında tabak alır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 2: Öğrenci,sandviç ekmeğini alması istenildiği de ¾ oranında sandviç ekmeğini alır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 3 :Öğrenci , sandviç ekmeğine tabağın içine koyması istendiğinde ¾ oranında sandviç ekmeğini tabağın içine koyar
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 4: Öğrenci , sandviç tabağına 2 adet domates koyması istenildiğinde ¾ oranında sandviç tabağına 2 adet domates koyar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 5: Öğrenci sandviç tabağına yeterli miktarda peynir koyması istenildiğinde ¾ oranında sandviç tabağını içine koyar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 6: Öğrenci , sandviç ekmeğini ortadan ikiye ayırması istenildiğinde ¾ oranında sandviç ekmeğini ortadan ikiye ayırır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 7: Öğrenci, sandviç ekmeğinin üst parçasını sandviç tabağının kenarına koyması istenildiğinde ¾ oranında sandviç ekmeğinin üst parçasını sandviç tabağının kenarına koyar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 8: Öğrenci , bıçağı eline alması istenildiğinde ¾ oranında bıçağı eline alır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 9: Öğrenci, domatesleri uygun şekilde bıçakla kesmesi istenildiğinde ¾ oranında domatesleri uygun şekilde bıçakla keser.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 10: Öğrenci , peyniri uygun şekilde bıçakla kesmesi istenildiğinde ¾ oranında peyniri uygun şekilde bıçakla keser.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 11: Öğrenci, çatalı alması istenildiğinde ¾ oranında çatalı alır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 12: Öğrenci , peyniri çatal ile alması sandviç ekmeğinin alt parçasının üzerine koyması istenildiğinde ¾ oranında peyniri çatal ile sandviç ekmeğinin alt parçasının üzerine koyar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 13: Öğrenci , çatalla domatesleri alması peynirin üzerine koyması istenildiğinde ¾ oranında çatalla domatesleri alır peynirin üzerine koyar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 14: Öğrenci, sandviç ekmeğinin üst parçasını peynirin üzerine koyulması istenildiğinde ¾ oranında sandviç ekmeğinin üst parçasını peynirin üzerine koyar.

Araçlar: Plastik tabak,sandviç ekmeği, sandviçin içine konacak malzemeler, çatal ve bıçak.
Ortam: Sandviç hazırlama becerisinin öğretimi için okul mutfağı ya da ev mutfağından yararlanılabilir.Ayrıca; Mutfakta öğrencilerin boylarına uygun olarak düzenlenmiş; tezgah ,mutfak masası ve sandalye. Ortamdaki uyarıcılar ve öğrencinin dikkatini dağıtacak nesneler ortadan kaldırılır,ortam mümkün olduğunca sadeleştirilir. Ortamın ses,ışık,sıcaklık vb. gibi fiziki şartları düzenlenir.Çalışmaya başlamadan önce öğrencinin susuzluk,tuvalet gibi ihtiyaçları kontrol edilir. Eğer uygulama sınıf ortamındaki mutfakta yapılacak ise diğer öğrencilerden sessiz olmaları ve arkadaşlarını dikkatli bir şekilde takip etmeleri istenir.

6 ) ÖĞRETİMDEKİ İLERLEMİNİN KAYDEDİLMESİ
Öğretimdeki ilerlemeyi kaydetmek için daha önceden oluşturduğumuz çoklu fırsat yöntemine göre hazırladığımız ölçüt bağımlı ölçü aracını kayıt çizelgesi haline getirip öğrencinin öğretim sırasında bağımsız yada ipucu verilerek yapılan basamaklar ilgili basamağın karşısına işaretlenerek öğretimdeki ilerlemeler kaydedilmiş olur.Öğretimdeki ilerlemenin kaydedilmesi bir sonraki öğretim oturumunda öğretime hangi basamaktan başlanacağı,öğretimin sistemli bir şekilde takip edilmesi bakımından da oldukça önemlidir.
7 ) ÖĞRETİM ZAMANI
Öğretimi yapmayı düşündüğümüz gün ve saatleri yazıyoruz. Ancak öğretim için en uygun zaman beceriyi kullanmaya ihtiyaç duyduğu zamandır.Sabah yataktan kalktığında,okulda ve evde yemekten önce,eve geldiğinde vs. gibi çeşitlendirilebilir.. Bu noktada aileye ve özellikle annelere çok iş düşmektedir.Becerinin sürekliliğinin ve genellemesinin sağlanmasında ailenin gayreti çok önemlidir.Gerekirse öğretim için fırsatlar yaratmalıdır.Öğretmen ve aile koordine halinde olmalıdır.
8 ) ÖĞRETİM OTURUMU

1. bildirim için:

Öğretmen,öğrenciye evet hazır mısın şimdi seninle sandviç hazırlama becerisini çalışacağız denir.Öğrenciden “evet hazırım”cevabını aldıktan ve dikkatini sağladıktan sonra öğrenciye niçin sandviç hazırlama becerisini öğrenmemiz gerektiğini ve faydalarını açıklarız.Bu becerinin öğreniminde öğrenciyi olumlu etkileyecektir. Öğretmen açık anlatım yöntemiyle beceriyi açık ve yalın bir anlatımla uygulayarak her basamağı sözel olarak açıklayarak öğrenciye sunar.Tabağı al,kullandığı eliyle tabağı alır,tezgaha koyar yönergeleri sırasıyla öğrenciye yönelitir Öğrenci öğretmeni dikkatle takip eder.
Öğretimde kullanılacak ipuçları sistematik olarak verilir ve geri çekilir.
Öğretmen öğrenciye , beceriyle ilgili ana yönergeyi verir.”sandviç hazırla.”Öğrencinin bağımsız yaptığı basamaklar, ölçüt bağımlı ölçü aracımızdaki bağımsız sütununa işaretlenir.Öğrenci bir beceri basamağını yapamaz yada hatalı yaparsa durdurulur ve öğretmen o beceri basamağı ile ilgili sözel ipucunu verir. Örneğin “kullandığın elinle tabağı al.”Eğer öğrenci sözel ipucu verdiğimizde beceri basamağını yaparsa ölçüt bağımlı ölçü aracımızdaki sözel ipucu sütununu işaretliyoruz.Öğrenci sözel ipucu verdiğimizde de beceri basamağını yapamazsa öğretmen bu basamağı şimdi beni dikkatle takip et diyerek, beceri basamağını hem yapar,hem de ne yaptığını sözel olarak açıklar.Sonra öğrenciden hem yapıp hem de açıkladığı beceri basamağını gerçekleştirmesi için sözel yönerge verir.öğrenci beceri basamağını öğretmenin model olması sonucu yaparsa ,ölçüt bağımlı ölçü aracımızda ilgili basamağın karşısına model olma sütununu işaretleriz.Öğrenci model olunduğunda da beceri basamağı kısmi fizikselden tam fiziksel yardıma doğru bir sıra halinde fiziksel yardımla beceri basamağının yapılmasına yardım eder. Öğretmen,öğrenciye “devam et “ der ve kalan basamakların öğretimine aynı şekilde devam edilerek tüm basamaklar bitirilir.
Öğretmen,öğrenciye çalışmaya katıldığı için,kendisini dikkatle dinlediği için, söylediklerini yaptığı için teşekkür eder ve çalışma sırasında kazandığı pekiştireçleri öğrenciye verir.
9 ) KAZANILAN BECERİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Öğrenci,sıvı sabunla el yıkama becerisini bağımsız olarak yapmaya başladıktan sonra becerinin yapılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır.Öğrenilen becerinin sürekliliğini sağlamak için öğrenciye sürekli fırsatlar yaratmalı ve ihtiyaç duyması sağlanmalıdır.Ayrıca öğrencinin girişimleri desteklenmeli ve pekiştirilmelidir.Pekiştireçler sistematik olarak geri çekilmeli ve en sonunda öğrencinin sıvı sabunla ellerini yıkaması kendisi için pekiştireç olması sağlanmalıdır.

10 ) KAZANILAN BECERİNİN GENELLEMİSİNİN SAĞLANMASI

Sıvı sabunla el yıkama becerisinin genellemesinin sağlanması aşamasında öğrenci beceriyi başka kişilerin varlığında,başka araç-gereçlerle ve başka yönergeler verildiğinde de yapması sağlanmalıdır.Ayrıca eğitim ortamında uyarlamalar yapıldıysa bunlarda sistematik olarak kaldırılabilir.Öğrenci başka özellikler gösteren sabunlarla da ellerini yıkaması sağlanmalıdır.Örneğin el kokulu ve kokusuz çeşitli renk ve biçimde el sabunları,banyo sabunu vs. gibi.
Genellemenin son aşaması ise öğrencinin ellerini yıkamaya gereksinim duyduğunda yönerge beklemeden ellerini bağımsız olarak yıkamadır.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: