Yıldırım Bayezid ve Hayatı

Sultan 1. Bayezid ve Hayatı

Devlet-i Âli Osman'ın 4. Padişahı Nam-ı diğer "Yıldırım"

Yıldırım Bayezid

Babası . Murad Hüdavendigar
Annesi . Gülçiçek Hatun
Doğumu : 1360
Vefatı . 8 Mart 1403
Saltanatı : 1389 - 1403 (13) sene

Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra, babasının vefatı üzerine Anadolu’da vuku bulan ayaklanmaların tamamını zamanda bastırdı.

Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan Beyliği
bu devirde Osmanlı'ya katıldı.

Hâmid Beyliğine bağlı lsparta, Burdur, göller yöresi Osmanlıların oldu.

Yıldırım 1391’de Bizanslılardan Sile’yi aldı. İstanbul’u yedi ay muhâsara etti, Tuna nehrini
geçerek Romanya’yı Osmanlılara tâbi kıldı.1392’de Silivri ve Selânik Osmanlılara katıldı.

1393’de Bulgaristan tamamen fethedildi.1394’de Kastamonu ve çevresi alındı.

ArnavutIuk
ve çevresi de Osmanlı topraklarına katıldı. 1396’da Haçlı ordusu Niğbolu’da imha edildi.

Binlercesi esir alındı. 1397’de Salona Piskoposu, Padişahı bizzat davet ederek halkın
zulümden kurtarılmasını rica etmiş bunun üzerine Yıldırım Bayezid, Bizanslılardan Silivri,
Mora ve Attika’yı kurtarmıştır. Türklerin Yunanistan’ı almaları böyle olmuştur.

Girdiği
savaşlarda göstermiş olduğu cesaretten dolayı 1397’de ona (Yıldırım) lakabı verilmişti
Karaman Beyliği tamamen Osmanlı topraklarına ilhak edildi

. İstanbul yeniden muhasara
edildi.

Dulkadir Beyliği Osmanlılara tabi oldu.Bir haçlı ordusu, Tuna nehri kıyısında bulunan (Niğbolu) kalesini kuşatmıştı.

Yıldırım Bayezid de ordusu ile Niğbolu kalesi önlerine
kadar geldi. Bir gece Yıldırım Bayezid,tek başına atına binerek düşman saflarını yardı.

Niğbolu kalesinin duvarları dibine yanaşarak bir elini kale duvarına dayadı ve : “Bire
Doğan!” diye seslendi.

Bu sesi tanıyan Niğbolu kalesi kumandanı Doğan Bey de yukarıdan
: “Ne var ,şevketlüm!” diye sordu. Padişah : “Ordumla birlikte geldim. Sakın kaleyi teslim
etmeyesin!” emrini verdikten sonra atını -sürerek gece karanlığında bir yıldırım gibi
karargâha döndü.

1400’de İstanbul bir daha muhasara edildi. 1402’de (Rivayete göre
ulemadan cevazına dair fetva alınmadan) Timur ile Ankara savaşı yapıldı ve Yıldırım yenildi.

Timur’un yanında esir olarak kalan büyük Osmanlı Hükümdarı ve Fatih’in dedesi
üzüntüsünden 7 ay 12 gün sonra 43 yaynda iken vefat etti. Cenazesi oğlu Çelebi tarafından
Bursa’ya getirilerek,kendi türbesine defnedildi. (Allah rahmet eylesin.)

Yıldırım’ın kazanmış olduğu zaferlerin en mühimlerinden birisi (25 Eylül 1396)
senesinde,tek başına Müslüman Türk milletinin, bütün bir Hıristiyan Avrupa Devletlerine
karşı kazanılmış ve tarihin en büyük zaferlerinden birisi olan Niğbolu zaferi idi.

Bu ,şanlı
zaferin neticeleri de çok büyük olmuştur.

Bu zafer, Osmanlı Türk Devletinin, doğu İslâm âleminde
de tanınmasına sebep oldu Mısır’daki Abbasi Halifesi (Birinci Mütevekkil) Yıldırım
Bayezid’e tebrik için gönderdiği mektubunda, Türk Padişahına:

“Sultan-ı İklim-i Rum”
ünvanı i1e hitabetti.Silsile-i Sâdât-ı Nakşıbendiyye’den Hâce Bahaüddin Şah-ı Nakşıbend
(k.s.) Hazretleri,Hâce Alâüddin Attar (k.s.) Hazretleri, Allame Saadeddin Teftazâni, Şerh-i
Mekâsıd Müellifi Kemaleddin Hocendi, Hayatü’I - Hayvan isimli eserin sahibi Kemaleddin
Muhammed Demiri,Hoca Hafız Şirâzi ve Kadı İbn-i Haldun Yıldırım Bayezid devrinde
vefat eden büyük zatlardır.

Erkek Cocukları : Musa gelebi, Süleyman
Gelebi, Mustafa Gelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertuğrul Gelebi, Kasım Çelebi.
Kız Cocuklarr : Fatma Sultan

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: