10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Lise-2 Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIFLAR II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI


S.1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10 puan)

Makalat mesnevi biçiminde yazılmıştır. ( )

Mantıku’t Tayr alegorik bir eserdir. ( )

Nasrettin Hoca fıkralarının süslü, ağır bir dili vardır. ( )

Tasavvufun asıl amacı insanı olgunlaştırmak ve onu insan-ı kamil yapmaktır. ( )

Aşık Paşa XIII. yüzyıl mutasavvıflarındandır. ( )

S.2. Aşağıdaki şair-eser eşleştirmesini yapınız. (10 puan)

İlahi Süleyman Çelebi
Nefes Yunus Emre
Gazel Hoca Dehhani
Vesiletü’n Necat Ahmedî
İskendername Kaygusuz Abdal

S.3. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun sözcüklerle doldurunuz. (10 puan)

* Gazelin ilk beytine ……………… denir.
* “Makalat” adlı ………………………… yazmıştır.
* Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ………………… denir.
* Sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi olduğundan daha çok ya da olduğundan daha
az gösterme sanatına …………………. denir.
* Tasavvuf okullarına ……………… veya ………………. denir.

S.4. “Vefasız Aslıya yol gösteren bu
Keremin sazına cevap veren bu”
“Ey benim sarı tamburam!” dizelerde geçen edebî sanatları bulup açıklayınız. (10 puan)

S.5. Aşağıdaki beyti kurallı cümle halinde günümüz Türkçe’si ile yazınız. (10 puan)
“Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” Muhibbî

Muteber: saygın, itibarlı olan
devlet: mutluluk, saadet
cihan: dünya

S.6. Aşağıdaki şiiri yanda verilenlere göre inceleyiniz. (15 puan)
“Düşinde çünki gördi ol yüzi şâh
Be-sad dil âşık olup eyledi âh

Figân idüben uykudan uyandı
Nitekim lâle kan yaşa boyandı

Anun âhı ki olmışd’ ateş ü dûd
Yüzin itmişdi göğin dûd endûd
Ahmedî Nazım şekli:
Nazım birimi:
Ölçüsü:
Kafiye:

Redif:

S.7. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (15 puan)

1. Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?
A) Destan B) Masal C) Hikaye
D) Roman E) Deneme

2. Dede Korkut Hikayeleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Oğuz Türkçesinin özellikleri görülür.
B) Bir aşk hikayesi anlatılır.
C) Nazım ve nesir karışık yazılmıştır.
D) 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
E) On iki hikayeden oluşmaktadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıf değildir?
A) Mevlana
B) Yunus Emre
C) Süleyman Çelebi
D) Hoca Dehhani
E) Hacı Bektaş-ı Veli

4. Mesnevi tarzında yazılmış olan İslami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet B) Divanü Lugati’t – Türk
C) Kutadgu Bilig D) Mesnevi E) Atabetü’l Hakayık

5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına ait türlerden birisidir?
A) Sagu B) Koşma C) Semai
D) Ağıt E) Kaside

S.8. Türk Edebiyatının devirlerini yazınız. ( 10 Puan)

S.9. a) Edebiyatımızın ilk yazılı metinleri nelerdir? (5 puan)

b) İlk yazılı metinlerimiz günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir? (5 puan)

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: