11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2.Yazılı Soruları

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2.Yazılı Soruları

………………………….LİSESİ 11 SINIFLAR II DÖNEM II YAZILI SINAV SORULARI

A-AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ (2 P)

1-Kömür ………………çağda evlerin ısıtılmasında kullanılırdı.

2-Hollanda’da ………………..iklim görülür.

3-İngiltere’de akarsuların denize döküldüğü yerlerde……………….ler oluşmuştur.

4-Hindistan’da …………………………..bulunduğu KB kesimi seyrek nüfuslanmıştır.

5-……………..ve………………bölgeleri orman yangınları bakımından en hassas bölgelerimizdir.

6-Birden fazla fonksiyonun ön plana çıktığı bölgelere……………..bölgeler denir.

7-Ülkemizde deprem bakımından en tehlikesiz sahalar………..gölü’nün güneyi,…………….ovası ve……………….yarımadasıdır.

B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ DOĞRU (D) YADA YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ (2 P)

1-( ) Turizm faaliyetleri özellikle II Dünya Savaşından sonra önem kazanmıştır.

2-( ) İskenderiye Feneri Orta Çağ’ın en ünlü deniz feneridir.

3-( ) Japonya,ABD ve Almanya’dan sonra dünyanın 3. büyük ekonomisidir.

4-( ) Hindistan’da yağış dağılışı büyük ölçüde yer şekillerine bağlıdır.

5-( ) Türk kültürü inancı,dünya görüşü,örf ve adetleriyle denizel etkinin izlerini taşır.

C-AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ (10 P)

1- Hindistan’ın yer şekillerini genel hatlarıyla açıklayınız?

2- Aral gölünün ortaya çıkardığı ekolojik felaketi, nedenleri ve sonuçlarıyla açıklayınız?

3- Arkansas nehri üzerinde gerçekleşen taşkınları önlemek amacıyla alınan önlemleri yazınız?

4- Aswan Barajı inşasından sonra ortaya çıkan gübreleme probleminin nedenini açıklayınız?

D-AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ (5 P)

1- Mezopotamya, Anadolu, Orta Asya ve Mısır’ ın Dünyanın en köklü kültür bölgeleri olmasında;

I - Su kaynaklarının varlığı
II - Yeryüzü şekilleri
III – Verimli tarım ovaları
IV – Deniz yollarına yakın olması
Faktörlerinden hangi ikisinin etkisi en fazla olmuştur?

A) I – IV B) II – III C) I – III D) II – IV E) III – IV

2-Aşağıda taşların kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İnsanoğlu taşları ilk kez mezolitik dönemde yontarak kullanmıştır.
b)İnsanlar taşları ilk olarak avcılık ve korunma amacıyla kullanmıştır.
c)Taşların kullanımı madenlerin de kullanımını doğurmuştur.
d)Taşlar günümüzde de önemini korumaktadır.
e)Neolitik çağda bazı taşların ticareti yapılmıştır

3-- I.Buhar makinesinin icadı ile
II.Gemi yapımının yaygınlaşmasıyla
II.Hayvanların evcilleştirilmesiyle
Yukarıda verilen keşif ve icatlar sırasıyla hangi doğal kaynakların önemini artırmıştır?

a)Toprak-Akarsu-Ormanlar
b)Kömür demir-Ormanlar-Meralar
c)Su-Kömür demir-Meralar
d)Tarım toprağı-Akarsular-Madenler
e)Kömür demir-Akarsu-Meralar

4- Ülkemizde hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin büyük bir kısmı Doğu Anadolu Bölgemizde üretilmektedir. Buna rağmen, üretilen enerjinin çok az bir kısmının bu bölgede tüketilmesinin temel nedeni nedir?

a)Sanayi tesislerinin az olması
b)Bölgede farklı enerji kaynaklarının kullanılması
c)Komşu ülkelerden enerji alınması
d)Yerleşmelerin az olması
e)İnsanların bilinçsiz olması

5- Madencilik ve maden işleme faaliyetleri hangi çağda önem kazanmıştır?

a)Kalkolitik b)Paleolitik c)Neolitik
d)Mezolitik e)Sanayi

6- Gelişmişlik düzeyleri
II.Gelenek ve görenekleri
III.Kültürel yapıları
Yukarıdakilerden hangileri ülke ve bölge ölçeğinde doğal kaynakların kullanımındaki farklı uygulamaların nedenleri arasında sayılabilir?

a)Yalnız I b)Yalnız II c)II ve III
d)I, II ve III e)I ve III
BAŞARILAR…………

sınav zor gibi

ama 90 alınır

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: