5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Cevapları isteyenler aşağıdaki yorum bölümünden belirtebilirler...

SOSYAL BİLGİLER 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

A-Aşağıda çoktan seçmeli sorularda verilen cevaplardan yalnızca bir tanesi doğrudur doğru olan şıkkı işaretleyiniz

S-1) İl içinde devlet memurlarının tayin ve atama işleri ………….tarafından gerçekleştirilir.

Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a)kaymakam b)vali
c)milli eğitim bakanı d)belediye başkanı

S-2) ‘’İl özel idaresi ………..bağlı olarak çalışmaktadır.’’ cümlesinde noktalı yere ne yazılmalıdır?

a)kaymakam b)belediye başkanı
c)özel idare müdürü d)vali

S-3) Sivil toplum kuruluşlarını resmi kurumlardan ayıran özellik hangi seçenekte verilmiştir?

a)Kanunlarla kurulmuşlardır.
b)Maaşlı çalışanları vardır.
c)Gönüllülük esastır.
d)Görev ve yetkileri ayrı ayrı belirtilmiştir.

S-4) TEMA’ nın kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Doğal varlıkların tahribine yönelik her türlü faaliyete karşı mücadele etmek.
b)Toplumu eğitim konusunda bilinçlendirmek.
c)Erozyonu, çoraklaşmayı, çölleşmeyi önlemek.
d)Hatalı tarım tekniklerini ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek.

S-5)Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarının hangisi eğitim alanında faaliyet gösterir?

a)Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı
b)Çevre ve Kültür Değerlerinin Koruma ve Tanıtma Vakfı
c)Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
d)Arama Kurtarma Derneği

S-6) ‘’Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’’ adı ile kurulan sivil toplum kuruluşu hangisidir?

a)Kızılay b)Yeşilay c)Türk Eğitim Vakfı d)Tema

S-7) Etkinlik ve faaliyet alanı çevre olan sivil toplum kuruluşu hangisidir?

a) TÜRK EĞİTİM VAKFI

b) KIZILAY

c) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

d) DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ

S-8) ‘’k= eğitim , m= sağlık , n= çevre, p= güvenlik’’ Toplumun yukarıda verilen ihtiyaçalarını aşağıdaki kuruluşlarla doğru olarak eşleştirirsek nasıl bir sıralama olur?

Hastahane ( ) , Şanlı Türk Ordusu ( ), Tema ( ), Okul ( )
a)k-m-n-p b)m-n-k-p c)m-p- k- n d) m-p-n-k

S-9) Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

-İç işleri bakanlığı ülke sınırları içindeki her türlü işleri devlet adına yürütür.
-Milli Eğitim Bakanlığı toplumun eğitim ihtiyacını karşılar.
-Sportif faaliyetler Kültür ve Trizim Bakanlığı tarafından yürütülür.
-Toplumun adalet ihtiyacının karşılanması görevi mahkemelerce Adalet Bakanlığı denetiminde yapılır.
-Resmi kurumlar devlet bünyesinde kurulmuşlardır.
a)4 b)hepsi c)5 d)3

S-10)Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

a)Verimli tarım alanlarının çok olması
b)Soğuk bir iklimin ve dağlık arazının olması
c)Ulaşım imkanlarının çok olması
d)Sanayinin gelişmiş olması

S11)Aşağıdaki kurumları kuruluş amaçları ile doğru bir şekilde eşleştirmeyi oklar kullanarak yapınız.

Türk Silahlı K. Eğitim Öğretim

Okul Ülke Sınırlarında Güvenliğin Sağlanması

Hastane Yol Yapımı, İmar, Çevre Düzenlemesi

Belediye Sağlık Hizmetlerini Yürütmek

S-12) Aşağıdaki cevapları veren öğrencilere öğretmen, aşağıdaki şıklardan hangi soruyu sormuştur?

SORU:..................................

sorgulayıcılık
sabır
merak
araştırmacılık
gözlem yapma
çalışkanlık

a)Bu sınıftaki öğrencilerin özellikleri nelerdir?
b)Bir insanda bulunması gereken özellikler nelerdir?
c)Buluş yapanlar ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?
d)Sizde olmasının istediğiniz özellikler nelerdir?

S-13)’’ 1933 yılında Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışına öğrenci göndermek için açtığı sınavı kazanarak ABD’ye gitti.

Bilim tarihi alanında dünyada ilk doktora ünvanını almıştır.’’ Yanda verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

a)Prof.Dr.Aydın Sayılı b)Prof.Dr.Cahit Arf
c)Edison d)İbn-i Sina

S-14)İbn-i Sina’yı diğer bilim adamlarından en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sıra dışı hayal gücüne sahip olması
b)Tutarlı bir düşünmeye sahip olmak.
c)Çalışkanlık, aralıksız bir şekilde çalışma.
d)Sabırlı olması.

S-15)Aşağıdakilerden hangisi süreli yayındır?
a)gazete b) sözlük c)kitap d) bilim çocuk dergisi

S-16) ‘’Çalışmalarda olayı bizzat yaşamış ve görmüş olan kişilerden elde edilen bilgiler ………………………………………….. elde edilen bilgilerdir.

’’Yandaki cümlede noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a)birinci elden kaynak b)ikinci elden kaynak
c)kaynakça d)üçüncü elden kaynak
B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘’D’’, yanlış olanların başına ‘’Y’’ koyunuz.(5 P)
( ) Ülkemizin en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesidir.
( ) Sınıfta, deprem sırasında hemen kapıyı açarak kaçmalıyız
( ) İnternetten elde elilen her bilgi doğru ve güvenilirdir?
( ) Doğal afetler insan gücü ile önlenemeyen fakat gerekli önlemler alınarak etkisi en aza indirilen afetlerdir.
( ) Ekonomik ve tarımsal faliyetler ilkim ve yer yüzü şekillerine bağlı değildir.
( ) Karadeniz bölgesinde akdeniz iklimi görülür.
( ) Matematikte Cahir Arf’in kendi adı ile bilinen ‘’Arf teoremi‘’ vardır.
( ) Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü Newton kanıtlamıştır.
( ) Kızılay savaşta yaralanan askerlere yardım etmek amacı ile korulmuştur.
( ) Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın tüm insanlığın yardımına koşmak kızılayın amaçları arasındadır.
C-Aşağıdaki kelimelere uygun ekler getirerek cümlelerdeki boşlukları doğru olarak tammalayınız.(10 P)

-Marmara bölgesi ………….. ……………. en çok olduğu bölgemizdir.
-Ülkemizde nüfus yoğunluğu ………….. şehirlerde daha fazladır.
-Baraj yapmak, tarımsal üretim, köprüler yapmak gibi faaliyetler insan oğlunun ………. …………….değiştirme ve ondan yararlanma çabalarının bir sonucudur.
-……….., ………….. gibi …………. ……………. coğrafi özelliklere bağlı olarak meydana gelir.
-Kitaplarda ve hazırlanan proje ve performans ödevlerinde ………………… çalışmanın son sayfasında bulunur.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: