9. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

............LİSESİ 2. DÖNEM 1. FİZİK SINAV SORULARI

A. Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız.(Her soru 2puan)

1. ( ...... ) Topa vuran futbolcu topa enerji aktarır.

2. ( ...... ) Kilosu fazla olan insanlar, az olanlara göre daha güçlüdürler.

3. ( ...... ) İş yapılması için bir cisme kuvvet uygulanması yeterlidir.

4. ( ...... ) Uygulanan kuvvet ve yapılan yer değiştirmenin doğrultusu aynı ise iş yapılır.

5. ( ...... ) Aynı işi yapan iki kişiden, işi daha kısa sürede yapan daha güçlüdür.

6. ( ...... ) Elektrik enerjisi ile ses enerjisinin toplamı mekanik enerjiye eşittir.

7. ( ...... ) Enerji, bir cisim veya sistemden diğerine aktarılabilir.

8. ( ...... ) Enerji, bir türden diğerine dönüşebilir.

9. ( ...... ) Enerji, sürekli yayıldığı için evrenin toplam enerjisi sabit değildir.

10. ( ...... ) Nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilebilir.

11. ( ...... ) Küresel ısınmayı önlemek için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılabilir.

12. ( ...... ) İhtiyaçlarımızı karşılamaktan vazgeçerek enerji tasarruflu kullanılabilir.

13. ( ...... ) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır.

14. ( ...... ) Termometre sıcaklık ölçer.

15. ( ...... ) Isı, bir sistemin iç enerjisidir.

B.Aşağıdan uygun kelimeleri seçerek cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız. (Her soru 2puan)

a. ısı f. güç j. Joule ö. çekim potansiyel enerjisi
b. sıcaklık g. termometre k. watt p. elektromanyetik radyasyon
c. mekanik ğ. iş l. kömür r. yenilenemez
ç. kinetik enerji h. kalorimetre m. rüzgâr s. gazlı
d. kütle ı. metal n. sıvılı
e. enerji i. yenilenebilir o. Verim
1. Kömür, …………………….... enerji kaynağına örnek verilebilir.
2. Rüzgâr, …………………….... enerji kaynaklarına örnek verilebilir.
3. Birim zamanda aktarılan enerji …………………….... olarak adlandırılır.
4. Yapılan işin harcanan enerjiye oranına …………………….... adı verilir.
5. Hem iş hem de enerji birimi olarak kullanılan birimlerden birine ……………….... denir.
6. Hareket hâlindeki taneciklerin ya da cisimlerin sahip olduğu enerjiye …………………….... adı verilir.
7. Bir cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye …………………….... denir.
8. Güneş’ten yayılan enerji, Dünya’ya …………………….... yoluyla ulaşabilir.
9. Yediğimiz elmanın sahip olduğu enerji …………………….... enerjisine örnek verilebilir.
10. SI’da güç birimi olarak …………………….... kullanılır.
11. İş yapabilme yeteneği …………………….... olarak adlandırılır.
12. Termometre ile ölçülen büyüklüğe …………………….... denir.
13. Bir ekmek fırınının içindeki sıcaklık …………………….... termometre ile ölçülebilir.
14. En hassas ölçümü …………………….... termometreler yapar.
15. Doktorlar vücut sıcaklığını ölçmede …………………….... termometreleri kullanırlar.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(1,2,3,4,5. Sorular 5p. 6.soru 10 p)
1. Aşağıda bazı kavramlar ile birimleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık – ºC B) İş – joule C) Isı – cal D) Enerji – N.m E) Güç – Newton

2. Bir yük asansörünün motoru 400 N ağırlığındaki kabini sabit hızla 500 cm yüksekliğe
10 s’de çıkarıyor. Buna göre asansörün motorunun gücü kaç W’dır?
A) 400 B) 300 C) 200 D) 100 E) 50
3. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilebilir?
A) Petrol
B) Doğal gaz
C) Nükleer enerji
D) Jeotermal enerji
E) Kömür
4. Bir vinç 10 000 J’lik enerji harcayarak ağırlığının büyüklüğü 1000 N olan bir yükü, 5 m
yükseğe kaldırmıştır. Vinç ile yapılan bu çalışmanın verimi kaçtır?
A) % 5 B) % 10 C) % 50 D) % 80 E) % 100

5. Mehmet, Türkiye’den Almanya’ya akrabalarını ziyarete gitmiştir. Sokakta gezerken
gözü termometreye takılmıştır.

Termometrede 32 oF rakamını gören Mehmet çok
üşüdüğünü fark etmiştir.

Türkiye’de 32 oC rakamını gördüğünde denize girdiğini düşününce çok şaşırmıştır. Her iki ülkede termometrede okunan rakam aynı olduğu hâlde Mehmet niçin üşümüştür?

A) Almanya’nın sıcağı bile Türkiye’ye göre çok soğuktur.
B) Güneş ışığı, Türkiye’ye Almanya’dan her zaman daha fazla ulaşır.
C) Almanya’daki termometrenin asılı bulunduğu yerin ısısı fazladır.
D) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin sıfır noktaları farklıdır.
E) Termometreler, ısı ölçtüğü için sıcaklıklar farklı hissedilir.

6. Günde 12 saat çalıştırılan bir klima, 30 günde 360 TL’lik
elektrik enerjisi tüketmektedir.Elektrik enerjisinin 1 kilowattsaat’i 0,5 TL olduğuna
göre, bu klimanın gücü kaç kilowatt'tır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Ç. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
1. Bir cisme uygulanan kuvvet, cismi hareket ettirmiyorsa iş yapmış sayılır mı? Neden?(5p)

CEVAPLARI YOKMU

CEVAPLARI YOKMU

var

kısa zamanda burada olacaktır.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: