6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları (test)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları (test)

6. SINIFLAR ORTAK SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI

ADI-SOYADI: www.hazircevap.net
SINIFI-NO:

SORULAR

1)Ortaçağda Avrupa’da din adamları üstün bir sınıf olarak siyasi,dini,ekonomik ve sosyal bir güç haline gelmişti.Din adamlarından farklı düşünen insanlar aforoz edilip dinden çıkarılabileceği gibi hemen oracıkta öldürülebilirlerdi.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Din adamlarının siyasi gücü vardır.

B)Din adamlarının bir kişiyi dinden çıkarma hakkı vardır.

C)Toplumsal alanda kişisel haklara dikkat edilmiştir.

D)Din kuralları toplumun her alanında geçerlidir.

2)Demokrasi,halkın kendi kendini yönetmesi anlamını taşımaktadır.Halkın belirli aralıklarla seçim yaparak ülke yöneticilerini belirler.

Buna göre,aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin demokrasi anlayışı ile yakından ilgili olduğu söylenebilir?

A)Oligarşi B)Monarşi

C)Cumhuriyet D)Teokrasi

3)2004 yılında uygulamaya konulan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Seçme ve Seçilme kültürünün yerleşmesini sağlamak

B)Katılım ve hoşgörü anlayışını kazandırmak

C)Demokrasi bilincini kazandırmak

D)Seçmen yaşının düşürülmesini sağlamak

4)Doğal Hukuk Anlayışına göre insanın doğuştan sahip olduğu bir takım vazgeçilemez ve devredilemez haklar vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz haklardan biri değildir?

A)Yaşama Hakkı B)Sağlık Hakkı C)Eğitim Hakkı D)Zengin Olma Hakkı

5)Demokrasinin geçmişten günümüze ulaşana kadar uzun bir serüveni vardır.Demokrasi doğuşundan itibaren büyük değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir.

Buna göre,aşağıdakilerden hangisinin demokrasi serüveni içersinde olduğu söylenemez?

A)Fransız İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi

B)Manga Carta’nın ilan edilmesi

C)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlanması
D)Kurtuluş Savaşının Kazanılması

6)Türkiye Cumhuriyetinde herkes istediği dini seçebilmektedir.Bunun yanında insanlar ibadetlerini özgürce yapabilmektedir.

Bu durum,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anayasa ile güvence altına alınmış olan hangi haklarına girmektedir?

A)Eğitim-Öğretim Hakkı B)Yaşama Hakkı

C)Kişi Dokunulmazlığı HakkıD)Din ve Vicdan Hürriyeti Hakkı

7)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre,kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.Bu hakkı insanlar doğuştan kazanırlar.

Bu bilgilere bakılarak,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda aşağıdaki kişi hak ve özgürlüklerin hangisinin teminat altına alındığı söylenebilir?

A)Düşünce Özgürlüğü Hakkı B)Yaşama Hakkı C)Sağlık Hakkı D)Eğitim-Öğretim Hakkı

8)Özgürlük,başkasına zarar vermeyecek şekilde her şeyi yapabilmektir.Doğal haklarımızdan olan özgürlüğün herkes için sınırı,başaklarının özgürlüğünün sınırıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması durumunda yukarıda verilen bilgilere uyulmamış olunur?
A)Yüksek sesli müzik dinleyerek komşuları rahatsız etmek B)Kırmızı ışık yandığında durmak
C)Okul kurallarına uymak D)Eğitim-Öğretim görmek

9)Hammurabi yasalarında,
I.Bir adam kendisiyle eşit olan birinin dişini kırarsa onunda dişi kırılır.
II.Eğer bir adam bir adamın gözünü çıkarırsa onunda gözü çıkarılır.
III.Anlaşamayan kadın ile erkeğin boşanma hakkı vardır.

Yer alan maddelerinden hangileri kısasa kısas uygulamasının olduğuna kanıt olarak gösterilebir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III

10)Hz. Muhammed (S.A.V)döneminde
-İlk Müslümanlardan Hz. Ali’nin çocuk, Hz. Hatice’nin kadın,Hz Ebubekir’in zengin bir tüccar ve Hz Zeyd’in eski bir köle olması
-Hendek Savaşı öncesinde İran asıllı Selman-ı Farisi’nin görüşünün kabul edilmesi

Durumlarına bakarak aşağıdaki yargılardan hanginse ulaşılabilir?
A)İslamiyet’te ırk,renk ve cinsiyet ayrımı yapılmamıştır. B)Arap olmayanların görüşleri kabul görmemiştir.
C)İslamiyet yayılma fırsatı bulamamıştır. D)İslamiyet insan haklarına önem vermemiştir.

11)Osmanlı Devleti’nde 1876 yılında Kanun-i Esasi ilan edilerek anayasal düzene geçilerek meşrutiyet ilan edilmiştir.
Bu durumun,Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A)Halkın yönetime katılması sağlanmıştır. B)İnsan haklarına önem verilmiştir.
C)Hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. D)Irkçılığa dayalı politikalar işlenmiştir.

12)Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların milletvekili olarak meclise girmesi Avrupalı birçok devletten önce olmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Türkiye yaşayan kadınlar demokratik hak konusunda Avrupalı kadınları geçmiştir.
B)Avrupalılar Türkiye’ye baskı yapmışlardır.
C)Kadınlar siyasal hayattan soyutlanmışlardır.
D)Türkiye’de erkek nüfusu azdır.

13)Atatürk’ün aşağıdaki hangi sözü bilime verdiği önemin kanıtıdır?
A)Öğretmenler!Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. B)Yurtta barış,cihanda barış.
C)Ordular!İlk hedefiniz Akdeniz’dir. D)Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

14)Deney ve gözlem yapılamayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fizik B)Kimya C)Tarih D)Biyoloji

15)Aşağıdaki kişilerin hangisinden kan bağışı alınabilir?
A)AIDS hastalarından B)Hepatit C virüsü taşıyan hastalardan
C)Anemi Hastalarından D)Ayağında özür olanlardan

16)Geçmişte yaşamış insan topluluklarının arasındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalıdır
Yukarıda tanımı verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarih B)Coğrafya C)Ekonomi D)Psikoloji

17)Organ naklinde,nakilleri yapılan organlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Böbrek B)Karaciğer C)Kalp D)Beyin

18)Sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre sahibinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleyen belgeye …………denir.
Yukarıda nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Bandrol B)Patent C)Telif Hakkı D)Korsan

19)Aşağıdaki davranışlardan hangisinin toplumda dayanışmayı artırdığı söylenemez?
A)Kan bağışında bulunmak B)Yoksullara yardım etmek
C)Organ bağışında bulunmak D)Tıp alanında buluş yapmakü

20)Türkiye’de patent verme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hanginse aittir?
A)Türkiye Patent Enstitüsü B)Maden Tetkik Arama Enstitüsü
C)Kültür ve Turizm Bakanlığı D)Devlet Planlama Teşkilatı

Not Baremi:Her soru 5 (Beş) puandır.

BAŞARILAR DİLERİZ.

Süre:40 dakika
www.hazircevap.net

cevapları isteyenler aşağıdaki yorum bölümünden belirtebilirler...

cevap

cevapları acil istiyorum

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: