8. Sınıf 2. Dönem Türkçe 3. Yazılı Soru ve Cevapları

Test Olarak Hazırlanmış Ve Cevaplarıyla Yayınladığımız Bu Sınavı Uygulayarak Durumunuzu Ölçebilirsiniz

8. Sınıf 2. Dönem Türkçe 3. Yazılı Soru ve Cevapları

Hemen bu sınavı uygulayarak kendinizi test edebilirsiniz...

Cevap anahtarı da alttadır...

8. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Saatlerce seni bekledim; ama gelmedin.
B) Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu.
C) Bazı iyi başlangıçları kötü sonlar bekler.
D) Hava günlük güneşlikken birden yağmur yağmaya başladı.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Kara gözleri herkes büyülüyordu.
B) O kazadan sonra, kara günler birbirini kovaladı.
C) Kara bulutlar insanın canını sıkıyor.
D) Yeryüzünde karalar, denizlere oranla daha azdır.

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisi “ Uzaktan davulun sesi hoş gelir” atasözünün anlamıyla doğrudan ilgili değildir?

A) Bir işin içine girdiğimizde, o işin ne derece zor olduğunu anlarız.
B) Dışarıdan baktığımızda bir iş, bize çok kolay ve zevkli gelebilir.
C) Bir işin ne gibi zorlukları olduğunu o işe yaklaşmadan anlayamayız.
D) Bize zararı dokunacak bir işe bile bile girişmek akılsızlıktır.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) Bu roman, kurtuluş savaşı yıllarını anlatmaktadır.
B) Romanda ilginç betimlemeler ve büyülü bir üslup dikkat çekiyor
C) Yazar romanda o dönemle ilgili köy yaşamı hakkında bilgiler veriyor.
D) Eleştirmenler bu romanla değişik görüşler ortaya atmışlardır.

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Son günlerde zamlar arka arkaya gelmeye başladı.
B) Onunla görüşmeyeli aylar oldu.
C) Deve kuşu gibi başını kuma sokuyor.
D) Senin bundan haberin var mıki?

6- Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Kaç yıl oldu görüşmeyeli?
B) Sen onu neden aramadın?
C) En çok kimi aradın orada?
D) Son sözlerini mi söyledi size?

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı yoktur?
A) Onlarla olan arkadaşlığımı tamamen kesiyorum.
B) Elbiselerini odaya gelişigüzel atıvermişti.
C) Bana lütfen bu şekilde bakma.
D) Yukarı çıktığında babaannene de uğra.

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Ufak tefek sıkıntılar için endişe duymayın.
B) Vaktiyle bu şehirde tren miren yoktu.
C) Zaman zaman insan kendini kötü hissedebilir.
D) Suyu içerken elleri tir tir titriyordu.

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Yol yürümekten ayaklarıma kara sular indi.
B) Öğretmenini görünce eli ayağı dolaştı.
C) Sınıfta olanları Aynur önce bana anlattı.
D) Sınavdan sonra hiç kimse ne içeri ne de dışarı çıksın.

10- “Bahçe kapısının gıcırtısı, beni çok rahatsız ediyordu.” cümlesinin öğeleri, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci- yüklem
B) Zarf tümleci - özne - dolaylı tümleç - yüklem
C) Belirtili nesne - özne - zarf tümleç - yüklem
D) Dolaylı tümleç - özne - belirtili nesne – yüklem

11- Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını işleyen şiirlere …….. denir.
Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır?

A) Epik Şiir- Lirik Şiir
B) Lirik Şiir- Satirik Şiir
C) Didaktik Şiir- Pastoral Şiir
D) Didaktik Şiir- Epik Şiir

12- Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir.
C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin
D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.

13- “Benim içimi de yaktı sanki batan akşam güneşi” cümlesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basit- kurallı – olumsuz – isim
B) Bileşik - kurallı – olumlu – isim
C) Bileşik – devrik – olumlu – fiil
D) Basit - devrik - olumsuz – fiil

14- “Yazarın her hangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazı türüne” ne denir?

A) Deneme B) Anı
C) Fıkra D) Makale

15) “Altın sahanlarda aş yedim, su içtim
Altın kupalardan, zorlu Turna’dan geçtim.”
Mısralarının kafiyeleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygundur?
A) Tam kafiye – redif
B) Yarım kafiye – redif
C) Zengin kafiye - redif
D) Cinaslı kafiye - redif

16 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin çatısı diğerlerinden farklıdır?
A) Kedi yalandı.
B) Koyunlar tarandı.
C) Annem süslendi.
D) Ayşe giyindi.

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Söylediğinde şarkı olsa bari.
B) Karşı ki eve taşınmışlar.
C) Söylediklerini duymuşmu ki bağırıyor.
D) Beni dikkatli dinle ki faydalı olsun.

18- “Şair işini en iyi bilen adamdır. (I) Çünkü o bir öykücüden, bir romancıdan, bir denemeciden, bir oyun yazarından daha çok oynar sözcüklerle. (II) Yani ortaya koyduğu yaratının her parçasını, her an bir kartal gibi kavrar.(III) Bir romancı yapıtının sekizinci, onuncu ya da on beşinci bölümlerini yazarken daha önceki bölümlerde hangi sözcükleri, hangi tümceleri kullanmış olduğunu bilmeyebilir. (IV) Ama bir şair için böyle bir şey söz konusu olamaz; o, şiirini tek bir soluk halinde içine çeker.”

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “olmasa da olur” anlamı vardır?
A) IV B) II C) III D) I

19- “Şu anda bulunduğumuz nokta o kadar da önemli değildir; önemli olan o noktaya nasıl geldiğimizdir.” Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin öneminden söz edilmiştir?
A) Yaşananlardan ders çıkarmanın.
B) Hedefe ulaşırken neler yapıldığının.
C) Her zaman daha iyiyi hedeflemenin.
D) Bulunulan noktanın değerini bilmenin.

20- Evlerle ağaçlar orada ne güzel kaynaşmış” cümlesinden çıkarılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Evlerin ve ağaçların çok olduğu.
B) Evlerle ağaçların uyum içinde olduğu.
C) Evlerin ağaçlar tarafından gizlendiği.
D) Evlerin ağaçlara bitişik olduğu.

21- Masallar toplumun bir kültür ürünü ve sözlü geleneğin bir parçasıdır. Anonim üretim olup birçok yerde ve zamanda anlatıla anlatıla yaygınlaşmıştır. Masal ortak değerlerin ve kavramların paylaşılması, yayılması, benimsenmesi, sürdürülmesi sürecidir.
Bu parçada masalla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Toplumların bir kültür ürünü olduğuna.
B) Belli bir yazarının bulunmadığına.
C) Anlatılarak yaygınlaştığına.
D) Gerçek olayları yansıttığına.

22- Son günlerde sayıları hızla artan korsan ürünler, yetkilileri yeni önlemler almaya itti. Çünkü hem sayıları hem de çeşitleri çok; kaset, kitap, CD… Emeğe saygı duymayan bu insanlar orijinal eserlerin pahalı olmasını fırsat bilip bu korsan ürünleri kolayca satıyorlar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Bir eserin kalıcı olabilmesi için çok satılması gerektiğine.
B) Eser fiyatlarının da korsan ürün satışlarını etkilediğine.
C) Korsan ürünlerin hem sayı hem de çeşit yönünden arttığına.
D) Korsan ürünlerin artması nedeniyle yetkililerin yeni önlemler aldığına.

23- Neredeyse tüm ömrüm birilerine hesap vermekle geçti. Hiçbirine “Sana ne !” demedim. Neyi, niçin yaptığımı açıklamak zorunda hissettim kendimi.
Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İçine Kapanık B) Sıkılgan
C) Alçakgönüllü D) Sorumsuz

24- Diller tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar, doğal olarak dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan, çok canlı anlamlı bir sözcük, bir süre sonra ölüden başka bir şey olmayabilir. Bunun nedeni, gelişen düşünce ve kültürün yeni kavramlara gereksinimidir.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşünce ve kültür gelişimi dildeki gelişimi etkiler.
B) Sözcükler canlı bir varlık gibidir, doğar büyür, gelişir ve zamanı gelince de ölürler.
C) Dil değişkenliği karşısında direnmek yanlıştır.
D) Hiçbir ulus geçmişteki sözcükleriyle asla yetinmez.

25- Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. Şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar, anneler uyuyor. Uyku eşitliyor insanları. Sabahyıldızı; uykulara ıhlamur kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor.

Paragrafın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Dokunmadan B) Koklamadan
C) İşitmeden D) Tatmadan

Not Baremi: Her soru 4 puandır.
  

Yanıtlarınızı Cevap Kâğıdına İşaretleyiniz

1 C 14 D
2 B 15 B
3 D 16 B
4 B 17 D
5 D 18 A
6 C 19 B
7 D 20 B
8 A 21 D
9 D 22 A
10 A 23 C
11 C 24 A
12 B 25 D
13 C

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: