8.Sınıf İngilizce 2. Dönem 3.Yazılı Soruları-Yeni

8.Sınıf İngilizce 2. Dönem 3.Yazılı Soruları

8. Sınıflar işte ortaokulu bitirirken size son yazılının sorularını da verelim bakalım...

8. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİ
II. DÖNEM III. YAZILI SINAVI

A. Aşağıda verilen cümleleri aynı anlama gelecek şekilde yeniden yazınız. (10 puan)
1. I'd rather go with you than go alone.
________________________________________________________________________________________________________________
2. We prefer eating pizza to eating cakes.
________________________________________________________________________________________________________________
3. You'd rather go out than sit here.
________________________________________________________________________________________________________________
4. She prefers driving to walking.
________________________________________________________________________________________________________________
5. They prefer going by bus to going by plane.
________________________________________________________________________________________________________________B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları “in case” ya da “so that” ile doldurunuz. (10 puan)
1. He drinks milk _________________ he can grow up easily.
2. I don't eat chocolates and cakes _________________ I get fat.
3. I don't eat chocolates and cakes _________________ I am thin.
4. He will get up early __________________ he can go to work on time.
5. Take your sunglasses with you _________________ it gets sunny.
C. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen sözcüklerden biri ile doldurunuz. (10 puan)
of in at
1. She is very afraid _____________ spiders.
2. I'm bad _____________ chess.
3. My brother is interested ____________ art.
4. I'm really proud _____________ myself.
5. I usually have difficulty ____________ speaking.

D. Aşağıda verilen cümlelerden hangilerinin STRENGTH (S), hangilerinin WEAKNESS (W) belirttiğine bakarak boşluklara S veya W yazınız. (10 puan

1. _______ I am very honest.
2. _______ I have a good imagination.
3. _______ I am lazy.
4. _______ I get stressed easily.
5. _______ I get on with people.
E. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (60 puan)
1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “ücretsiz” anlamına gelir?
a) free of charge b) at least
c) over the moon d) a wide range
2. “I have a bad headache.”
Yukarıda verilen durum karşısında kullanılabilecek olan ifade hangisidir?
a) How exciting! b) Well done!
c) Congratulations! d) Poor you!
3. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
“She ____________ water ____________ coke.
a) 'd rather / than drink b) prefers / to
c) prefer / to d) would rather / than
4. Diyalogtaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir?
Tim: I failed my Maths exam. I'm so sad.
Jim: _________________________________________.
a) I can understand how you feel. I'm sorry.
b) It's nice to be sympathetic.
c) Do you really think so?
d) How wonderful.
5. “I can _______________ how hard it was for you.”
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki keliemelerden hangisi gelebilir?
a) experience b) look c) dream d) imagine
6. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
“My friend prefers swimming ____________ visiting historical places.”
a) then b) from c) to d) than

7. “You should put yourself in her shoes.”
Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığına en yakın şık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kendini onun yerine koymalısın.
b) Onun yerinde olsan, kendini üzmezdin.
c) Duruma senin gibi bakamıyorum.
d) Sen kendini ona benzetemezsin.
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Personally b) From my point of view
c) I don't agree. d) In my opinion
9. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
“I ______________ stay at home ____________ go shopping with you.”
a) would rather / to b) prefer / than
c) would rather / than d) prefer / to
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) I think she is a good student.
b) I believe sports are better than books.
c) I feel watching TV is a good way to learn.
d) I see her walking down the street.
11. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
“I bought some candles __________ the electricity goes off.”
a) in case b) because c) so that d) such that
12. Aşağıda olumsuz yapılarıyla birlikte verilen kelimelerin hangisinde yanlışlık vardır?
a) willing – unwilling b) pleasant – inpleasant
c) perfect – imperfect d) honest – dishonest
13. Diyalogtaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?
Tina: We will go to Paris in summer holiday.
Kate: __________________________________________ .
a) How exciting! b) How wonderful!
c) If you ask me d) Oh dear! Really?
14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanım yeri açısından diğerlerinden farklıdır?
a) I agree. b) That's right!
c) Absolutely! d) What a pity!

15. Diyalogtaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir?
Mark: __________________________________________ .
Mary: I'm sorry to hear that.
a) I had a wonderful holiday.
b) I've lost my money.
c) I passed my exam.
d) I'm getting married.
16. Hangisi “language skills” denilen dil becerilerinden biri değildir?
a) Speaking b) Listening c) Reading d) Watching
17. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yeri olarak diğerlerinden farklıdır?
a) I agree with you. b) I don't agree with you.
c) I don't think so. c) That's not right!
18. “Competition” kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) yenilgi b) gösteri
c) yarışma d) başarı
19. Aşağıda olumsuz yapıları ile birlikte verilen kelimelerin hangisinde yanlışlık vardır?
a) complete – imcomplete b) possible – impossible
c) polite – impolite d) happy – unhappy
20. “I had an _________________ with my friend yesterday.”
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki keliemelerden hangisi gelebilir?
a) disapproval b) argument
c) disagreement d) approval

GOOD LUCK!

SAOL

SAOL

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: