10 Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Test

10 Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1- ‘’Layık olursa cihanda bana tahtı şevket-Eylemek mahzı safadır bana Nasa hizmet’’ dizlerinin yazarı olan padişah …………………….dır.

2- Devlete ait vergilerden birinin tahsilini götürü usulü üzerine alan kişiye ………….………… .denir

3- 3. Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı…………………….dır

4- Osmanlı devletine ilk isyan eden millet………………………………dır

5- Balkanlarda Slav birliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara ……………………… denir

6- Yurt Dışına ilk geçici elçiler……………………………….döneminde sürekli elçiler ise …………………… döneminde gönderilmiştir.

7- Yunanistan …………………..tarihli ………………………………………….anlaşması ile bağımsız olmuştur.

8- Avrupalı devletlerin Osmanlıya kendi aralarında verdikleri isim …………………………..dır

9- 2. Mahmut döneminde Ayanlarla imzalanan ve Padişahın otoritesinin ilk kez kısıtlandığı belge…………………………..dır.

10-Adli Mahlası ile şiirler yazan Osmanlı padişahı……………………………………dır

B- Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız

1- Şark Meselesini etraflıca açıklayınız.

2- Osmanlı Tarihinde Denize düşen yılana sarılır sözü ne zaman hangi olay üzerine söylenmiştir. Burada Deniz ve Yılandan kast edilenleri açıklayınız.

C-Aşağıdaki Çoktan seçmeli Soruları cevaplandırınız.

1- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin Mısır Meselesinde yardımına karşın Rusyaya bazı ayrıcalıklar verdiği anlaşmadır.

a- Kütahya 1833

b- Hünkar İskelesi anlaşması

c- Berlin Anlaşması

d- Balta Limanı anlaşması

2- Mısır Meslesi Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi ile kesin olarak çözğlmüştür.

a- Kütahya 1833

b- Hünkar İskelsesi anlaşması

c- 1840 Londra anlaşması

d- Balta Limanı anlaşması

3- Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi ile Osmanlı devletinin pazarları İngilizlerin kontrolüne geçmiştir.

a- Kütahya 1833

b- Hünkar İskelesi anlaşması

c- Berlin Anlaşması

d- Balta Limanı anlaşması

4- Aşağıdakilerden hangisinde Sırpların bağımsız olma sürecini içeren anlaşmalar verilmiştir

a- Bükreş anlaşması- Edirne anlaşması – Berlin Anlaşması

b- Edirne anlaşması- Bükreş anlaşması- Berlin anlaşması

c- Edirne anlaşması- Berlin anlaşması- Bükreş anlaşması

d- Bükreş Anlaşması- Berlin Anlaşması- Edirne Anlaşması

5- Boğazlar Meselesi Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi ile Uluslar arası arena da ilkkez tartışılmıştır

a- 1840 Londra Anlaşması

b- Hünkar İskelesi anlaşması

c- 1841 Londra Sözleşmesi

d- Balta Limanı anlaşması

D- Aşağıdaki Tabloda Verilen Boşlukları Uygun Şekilde doldurunuz.

MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ DÜZENLEMELER

Eski Düzen – Yeni Düzen
Günümüzdeki Karşılıkları

Divanı- Humayun / Nazırlıklar

Resisül Küttap/Hariciye Nezareti

Saderat Kethüdası/Dahiliye Nezareti

Darphane Hazinesi/ Maliye Nezareti

E- Aşağıdaki Islahatlar padişahlara göre gruplandırınız 3. Selim 2. Mahmut

1- Askeri Amaçlı ilk Nüfus sayımı yapıldı

2- İrad-ı Cedit Hazinesi Kuruldu

3- Levent ve Selimiye Kışlaları oluşturuldu

4- Feshane Açıldı.

5- Yeniçeri Ocağı Kaldırıldı

F- Aşağıdaki Cümlelerde verilen ifadeleri doğru yanlış olarak gruplandırınız.

1- Yurtdışına ilk öğrenci Lale devrinde gönderilmiştir. ( )

2- 18 yy Osmanlı devletinde yapılan ıslahatların genel özellikleri askeri alanda olmasıdır. ( )

3- 18 yy Osmanlı devleti Uluslararası arena da Denge Politikası uygulamıştır. ( )

4- Megalo İdea Büyük Yunanistanı kurma hayaline denir. ( )

5- Tarih Boyunca pek çok devlet teşebbüs etmesine rağmen hiçbir zaman Osmanlı donanmasını yok edememiştir. ( )

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

Milli Eğitim Bakanlığının Uyguladığı TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sistemi, Sizce Uygulanmalı mı?: