10 Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Test

10 Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Test

10 Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1- ‘’Layık olursa cihanda bana tahtı şevket-Eylemek mahzı safadır bana Nasa hizmet’’ dizlerinin yazarı olan padişah …………………….dır.

2- Devlete ait vergilerden birinin tahsilini götürü usulü üzerine alan kişiye ………….………… .denir

3- 3. Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı…………………….dır

4- Osmanlı devletine ilk isyan eden millet………………………………dır

5- Balkanlarda Slav birliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara ……………………… denir

6- Yurt Dışına ilk geçici elçiler……………………………….döneminde sürekli elçiler ise …………………… döneminde gönderilmiştir.

7- Yunanistan …………………..tarihli ………………………………………….anlaşması ile bağımsız olmuştur.

8- Avrupalı devletlerin Osmanlıya kendi aralarında verdikleri isim …………………………..dır

9- 2. Mahmut döneminde Ayanlarla imzalanan ve Padişahın otoritesinin ilk kez kısıtlandığı belge…………………………..dır.

10-Adli Mahlası ile şiirler yazan Osmanlı padişahı……………………………………dır

B- Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız

1- Şark Meselesini etraflıca açıklayınız.

2- Osmanlı Tarihinde Denize düşen yılana sarılır sözü ne zaman hangi olay üzerine söylenmiştir. Burada Deniz ve Yılandan kast edilenleri açıklayınız.

C-Aşağıdaki Çoktan seçmeli Soruları cevaplandırınız.

1- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin Mısır Meselesinde yardımına karşın Rusyaya bazı ayrıcalıklar verdiği anlaşmadır.

a- Kütahya 1833

b- Hünkar İskelesi anlaşması

c- Berlin Anlaşması

d- Balta Limanı anlaşması

2- Mısır Meslesi Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi ile kesin olarak çözğlmüştür.

a- Kütahya 1833

b- Hünkar İskelsesi anlaşması

c- 1840 Londra anlaşması

d- Balta Limanı anlaşması

3- Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi ile Osmanlı devletinin pazarları İngilizlerin kontrolüne geçmiştir.

a- Kütahya 1833

b- Hünkar İskelesi anlaşması

c- Berlin Anlaşması

d- Balta Limanı anlaşması

4- Aşağıdakilerden hangisinde Sırpların bağımsız olma sürecini içeren anlaşmalar verilmiştir

a- Bükreş anlaşması- Edirne anlaşması – Berlin Anlaşması

b- Edirne anlaşması- Bükreş anlaşması- Berlin anlaşması

c- Edirne anlaşması- Berlin anlaşması- Bükreş anlaşması

d- Bükreş Anlaşması- Berlin Anlaşması- Edirne Anlaşması

5- Boğazlar Meselesi Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi ile Uluslar arası arena da ilkkez tartışılmıştır

a- 1840 Londra Anlaşması

b- Hünkar İskelesi anlaşması

c- 1841 Londra Sözleşmesi

d- Balta Limanı anlaşması

D- Aşağıdaki Tabloda Verilen Boşlukları Uygun Şekilde doldurunuz.

MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ DÜZENLEMELER

Eski Düzen – Yeni Düzen
Günümüzdeki Karşılıkları

Divanı- Humayun / Nazırlıklar

Resisül Küttap/Hariciye Nezareti

Saderat Kethüdası/Dahiliye Nezareti

Darphane Hazinesi/ Maliye Nezareti

E- Aşağıdaki Islahatlar padişahlara göre gruplandırınız 3. Selim 2. Mahmut

1- Askeri Amaçlı ilk Nüfus sayımı yapıldı

2- İrad-ı Cedit Hazinesi Kuruldu

3- Levent ve Selimiye Kışlaları oluşturuldu

4- Feshane Açıldı.

5- Yeniçeri Ocağı Kaldırıldı

F- Aşağıdaki Cümlelerde verilen ifadeleri doğru yanlış olarak gruplandırınız.

1- Yurtdışına ilk öğrenci Lale devrinde gönderilmiştir. ( )

2- 18 yy Osmanlı devletinde yapılan ıslahatların genel özellikleri askeri alanda olmasıdır. ( )

3- 18 yy Osmanlı devleti Uluslararası arena da Denge Politikası uygulamıştır. ( )

4- Megalo İdea Büyük Yunanistanı kurma hayaline denir. ( )

5- Tarih Boyunca pek çok devlet teşebbüs etmesine rağmen hiçbir zaman Osmanlı donanmasını yok edememiştir. ( )

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: