11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Lise-3 ler için Biyolojiden test yazılısı soruları:

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz.

( ) 1-Balıklar ters akım sistemiyle sudaki oksijenden daha fazla yararlanır.

( )2- Bitkilerde gaz alışverişini sağlayan yapılar stoma ve lentiseldir.

( ) 3-Bir hücrelilerde gaz değişimi hücre zarından gerçekleşir.

( ) 4-Trake solunumu yapan canlıların kanındaki oksijen miktarı, solungaç solunumu yapanlardan fazladır.

( ) 5- Antibiyotik kullanımı, bağışıklığı artırır.

( ) 6-Aktif bağışıklık, pasiften uzun sürelidir.

( ) 7-Lenf sıvısında hemoglobin bulunmaz.

( ) 8-Atardamardaki kan basıncı toplardamardan fazladır.

( ) 9-Koroner damarların temel görevi miyokardı beslemektir.

( )10-Bağısaktan emilen aminoasitler, kalbe ulaşmak için peke sarnıcından geçer.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz.

1- Kan ve vücut hücreleri arasında, doku sıvısı aracılığıyla gerçekleşen solunuma …… solunum denir.

2- Ergin kurbağalarda ………. ve …..…… solunumu gözlenir.

3- ……………. solunumu yapan canlıların kanlarında solunum pigmentine rastlanmaz.

4-Kalpten çıkan kanın akciğerlere gidip yeniden kalbe dönmesine, ………….. kan dolaşımı denir.

5-Vücudun, hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı gösterdiği dirence …….…….. denir.

6-Toplardamarlardaki kan akış hızı, kılcal damarlardan ………….. dır.

7- Kalbi besleyen damarlara ………….… denir.

8- Lenf dolaşımı sırasında, kilus borusundaki lenf ilk önce ………. ……….., na taşınır.

9- Yemek borusunda ……………. hareket gözlenir.

10- Suyun, buhar halinde stomalardan dışarı verilmesine ……………. denir.

C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

1) Dış solunumu açıklayınız.

2)Hayvanlarda görülen başlıca solunum tipleri hangileridir?.

3) Bitkilerde gaz değişimini hangi yapılar sağlar?.

4) Kanın görevlerinden üç tanesini yazınız?

5) Büyük kan dolaşımını açıklayınız.

6) Atar ve toplardamar arsındaki farklardan üç tanesini yaz.

7) İnsanda kalbi meydana getiren tabakaları içten dışa doğru yazınız.

8) Açık ve kapalı dolaşım arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.

9) Kan hücrelerinden üç tanesinin ismini yazınız.

10) Lenf sistemi kaç bölümde incelenir. İsimlerini yaz.

D)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.

1) Aşağıdaki canlılardan hangisi solunumu için gerekli oksijeni

doğrudan atmosferden alamaz?

A) Kirpi B) Balina C) Kefal D) Sinek E) Timsah

2) Aşağıda verilen canlılardan hangisinin özel bir solunum organı yoktur?

A) Hidra B) Arı C)Semender D) Yılan E) Yarasa

3) Aşağıdaki canlılardan hangisinde solunum sisteminin, dolaşım sistemi ile doğrudan bir ilişkisi yoktur?

A) Balık B) Kurbağa C) Böcek D) Sürüngen E) Kuş

4) Aşağıdaki canlılardan hangisinde kan, oksijeni dokulara kadar taşımaz?

A) Balık B) Kuş C)Çekirge D)Toprak solucanı E)Sülük

5. Solunum organlarında temizlenen kan, aşağıdaki canlıların hangisinde kalbe uğramadan vücuda gönderilir?

A) Memeli B) Yılan C) Kurbağa D) Balık E) Kuş

6. Aşağıdakilerden hangisi lenf sıvısında bulunmaz?

A) Akyuvar B) Antikor C) Aminoasit

D) Glikoz E) Alyuvar

7)Aşağıdaki dolaşım bölümlerinden hangisindeki kanda karbondioksit miktarı en fazladır?

A) Akciğer atardamarı B) Karaciğer toplardamarı C)Böbrek atardamarı D) Akciğer toplardamarı

E) Aort damarı

8) Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar dışına çıkamaz?

A) Glikojen B) Aminoasit C) Su D) Oksijen E) Üre

9) Aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasında doğrudan

görevli değildir?

A) Ca++ B) Fibrinojen. C) Trombosit.

D) Protrombin E) Albumin

10) Aşağıdakilerden hangisi mideye gelen bazı mikroorganizmaların ölmesini sağlar?

A) Mukus B) HCL C) Pepsinojen D) Rennin E)Lipaz

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: