Müzik Performans Ödevi: Müziğin Yaşama Katkıları

Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmasıdır.

Müziğin tanımı insandan insana değişir.

Müziğin tek bir tanımla açıklanması yerine farklı açılardan açıklanması yaygınlık kazanmıştır.

Örneğin bir sosyoloğun müziğe yaklaşımıyla bir fizikçinin yaklaşımı arasında gerek tanım, gerek metodolojik olarak çok büyük farklılıklar vardır.

Tıpkı aynı oktavda aynı notayı aynı yoğunluta ve aynı uzunlukta çalan bir kemanla bir flüt arasındaki tını farkı gibi.

Müzik tamamiyle psikolojik bir olgudur. Tabi ki bilimsel yanıda vardır ama söz konusu his olunca ister istemez insanoğlunun hayatında çok önemli bir yeri kaplar.

Eflatun'un "müzik, terbiyenin esaslı vasıtasıdır.

Müzik bir eğlence aracı değil, güzellik, iyilik ve eğitim aracıdır" sözü müziğin eğitimdeki yerini belirlemek için önemlidir.

SANATIN HAYATA KATKILARINI ÖNCELİKLE ÖZETLEYİP, MÜZİĞİN KATKILARIYLA DEVAM EDELİM:

Sanat kişinin duygusunu ilgi duyduğu alana yönlendirmesi yani bir duygu yoğunluğudur.

Sanat insanların duyguları, düşünceleri, amaçları doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

Sanat eğitimi kuşkusuzdur ki yaratıcılığı geliştirir. Bu nedenle sanat eğitimi önemlidir.

Sanat belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur.

Bir sanat dalı olan müzik, varoluşun temel olgularından biridir.

İnsan kendisini anlatabilmek, istek ve şikayetlerini iletebilmek ve ruhi ihtiyaçlarını giderebilmek için sese ihtiyaç duyar.

Sesin belli bir ritim ve tondaki ahenkli ifadesi olan müzik insanların duymak istedikleri seslerden oluşur.

Müzik basit bir konu değil sınırsız bir konudur. içine girdikçe çıkamıyacağın, gezdikçe büyük keyif alacağın bir konudur.
Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmasıdır. Tabi müziğin tanımı insandan insana değişir.
Müzik bir eğlence aracı değil, güzellik, iyilik ve eğitim aracıdır" sözü müziğin eğitimdeki yerini belirlemek için önemlidir.
Müziğin insan üzerindeki etkileri çok fazladır.
İlk olarak çocuk henüz anne karnındayken seslerden etkilenmeye başlar. Hatta bu zaman diliminde duyduğu sesler onun kişiliğinin oluşmasında, yaşam tarzının belirlenmesinde önemli yer işgal eder.
Güzel sanatların bu en ulvi dalı, yerinde kullanıldığında insanın ve insan topluluklarının, çok anlamlı ve mutlu hayatlar yaşamalarına imkan hazırlar.
Müziğe duyarlı insanda sadece müzik alanında gelişmeler sağlanmış olmamaktadır.
Aynı zamanda bireyin iç dünyasında değişimler meydena geldiği gibi ferdi ve sosyal yaşamında da değişimler olmaktadır.
Müzik eğitimi, estetik ve müzikal duyguların gelişimine katkıda bulunduğu gibi, hayatta başarılı olmuş sıhhatli insanların yetişmesinede imkan sağlar.
Müzikte temel amaç bireyin icat gücünü arttırmak ve geliştirmektir. Müzik duyguları temizler.İnsanlar yaşadıkları hayat içerisinde zaman zaman olumsuzluklarla karşılaşırlar. Bu olumsuzlukları zihinden silmenin yolu da, müziğin dinlendiren, olgunlaştıran, saflaştıran etkisinden yararlanmaktan geçer.
Müzik güçlendirir, geliştirir, duyguları ayağa kaldırır. Boş zamanlar insanları uyuşukluk ve miskinliğe sürükler.

Bu boşluk sanatsal faliyetlerle doldurulabilir. Müzik ile meşgul olmak, bir anlamda kişinin kendisini ispatlaması ve içinden geçenleri bir şekilde dışa vurması ile zihnini harekete geçirmesine sebeb olur.
Müzik ruhu doğrudan etkiler. Örneğin müzikoterapi belli ölçüde uyumsuz insanların sorununa çözüm bulmak için oluşturulmuş birimlerdir.
Tedavi amaçlı bile müzik kullanılabilir
. Müzik toplumların yapısını örf ve adetlerini ortaya koyar.

Toplumların dili, dini ve ırkı farklı olsa da tek bir dilde evrensel dil müzikte aynı hissiyatları yaşadıklarını söyleyebiliriz.

Bütün insanlar için ortak olan ölüm, acı, sevinç gibi duygular müzik yolu ile herkesi etkiliyecek biçimde dile getirilir.
Görüldüğü üzere, müziğin ve dolayısıyla müzik eğitiminin toplumsal yaşantıdaki işlevi çok önemlidir.

Müzik eğitimi, bir ülkede müzik düzeyinin oluşmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Ayrıca müziğin dünya barışına nemli katkılarıda olduğu ifade edilebilir.

Bir konservatuar öğrencisi olarak müzik sanatını bilmenin bana etkisini birkaç cümle ile özetliyecek olursam; benim için hayat müzik demektir, müzik ise hayat.

Müzik değerli bir madendir.
Bizlere düşüen ise bu madeni hakkınca işlemektir...I

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: