11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları-Güncel

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları-Güncel

SORULAR

1. “Vatan bir bi-vefâ nazende-i tannaza dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkan-ı aşkını alam-ı gurbetten

Bivefa: vefasız nazende-i tannaz: alaycı sevgili
Alam-ı gurbet: gurbet elemleri Sadıkan-ı aşk: sadık aşık

Ne efsunkâr imişsin âh ey didarı hürriyet
Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Efsunkâr: Büyüleyici
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini”

a. Yukarıdaki beyitlerden hareketle Namık Kemal’in vatan ve hürriyet sevgisini açıklayınız. Örnekleri beyitlerden bulunuz. (20 puan)

2. Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi” ile klasik divan şiiri kasidesi arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bu farklılığın sebebi nedir? (12 puan)

3. Şinasi’nin edebiyat dünyamıza kazandırdığı ilkler nelerdir? Yaptığı ilklerin örneklerini yazınız. (14 puan)

4. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. (10 puan)

Tanzimat Fermanı

Kimler Tarafından İlan Edildi

Hangi Tarihte İlan Edildi

Nerede İlan edildi

5. Tanzimat Döneminde Osmanlı toplumunda ne gibi bir zihniyet değişimi olmuştur? (10 puan)

6. Namık Kemal’in tiyatro eserlerinin adlarını yazınız. (6 puan)

7. Divan edebiyatı Öğretici metinleri ile Tanzimat Dönemi öğretici metinleri arasında yapı, tema, dil ve anlatım özellikleri bakımından ne gibi farklar vardır? (10 puan)

8. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (18 puan)

• Bilimsel bilginin sağlam bilgi olduğunu vurgulayan felsefi görüşe ……………………..denir.

• Tanzimat Döneminde çıkan ilk resmi gazete…………………………………………..’dir.

• Tanzimat döneminde ……………………….tarafından çıkarılan ……………………………….. gazetesi ilk yarı resmi gazetedir.

• Tanzimat Döneminde Teodor Kasap’ın çıkardığı ……………………. Gazetesi ilk ………………… gazetesidir.

• Tanzimat döneminde batı edebiyatından …………………..,………………..,…………………………..,………………………gibi yeni edebi türler alınmıştır.

• Muhbir gazetesini ………………………………. çıkarmıştır.

• Ahmet Mithat Efendinin çıkardığı gazetenin adı ………………………………………………………..tir.

• Edebiyatımızdaki ilk edebi roman Namık Kemal’in yazdığı …………………………… ilk tarihi roman da …………………….. dir.

• Öğretici metinlerde …………………………..,…………………………………….. anlatım türleri kullanılır.

CEVAPLAR ALTTAKİ EK DOSYADADIR

EkBoyut
11 dil türk edb 1.1.cevap anahtarı.pdf185.48 KB

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: