10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Test Yazılısı ve Cevap Anahtarı-Yeni

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları-Güncel

Sorular: (Cevaplar altta sorulardan sonra verilmiştir)

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Test Yazılısı ve Cevap Anahtarı-Yeni

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Rüştü, iyi bir kaleci; ancak fazla topla oynuyor.

B) Eğer sütü çok dışarıda bırakırsanız, süt bozulur.

C) Bu işe binlerce üniversiteli genç müracaat etmiş.

D) Öğrencinin yazılı olduğu sınıf uygunsa, tabi ki başarısı daha da artacaktır.

E) Bugün on kez börek satan kantine gitti.

İçinde gereksiz sözcük bulunmayan cümlelere “duru” cümle denir.

2) Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümledir?

A) Yıllardır buraya gelmediği için ve onu görmediğim için çok özledim.

B) Şu da bir gerçek ki, bu ani başarıyı pek kaldıracak durumda değil.

C) Bu plastikten yapılmış olan oyuncaklar çocukların çok ilgisini çekiyor.

D) Sokaktaki her karşılaşmalarında birbirleriyle selamlaşırlar.

E)Taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi sunmak isterim

3)Aşağıdakilerden hangisi betimlemeyle ilgili bir yargı değildir?

A) Betimleme bir nesnenin, yerin veya bir kişinin görünüşünü zihinde canlandırmayı amaçlayan bir anlatım tarzıdır.

B) Betimlemeye, kısaca kelimelerle resim yapmak da denilebilir.

C) Yazar dış dünyadan duygularıyla aldıklarını, kendi oluşturduğu evrende canlandırır ve okura sunar.

D) Yer betimlemesi, okuyucuya görmediği yeri gösterme amacıyla yazılır.

E) Betimleme sadece gözle yapılan bir faaliyettir.

Konsa rüya dolu köşkümün
I
Çiçekli damına serçeler
II
Renklerle çözülse geceler
III
Nar bahçelerinde geçse gün
IV V

4)Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B)2 C) 3 D) 4 E) 5

5 )Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı metinlerin amacı olamaz?
A) Kabullendirmek B) Açıklama yapmak
C) Bir konuya inandırmak D) Anlattığı konuyu örneklerle desteklemek
E)Okuyucuyu duygulandırmak.

Bu şiiri “ Dil ve Anlatım Dersi”nde sevdiği kıza yazmış.

6) Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

A) Kim B) Neyi C) Ne zaman D) Nerede E) Kime

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uygun” kelimesinin görevi “Kurallara uygun hareket etmenizi istiyoruz.” cümlesindeki ile aynıdır?

A) Buralarda kendime uygun ev bulamadım.
B) Uygun bir zamanda sizinle görüşmek istiyorum.
C) Haydi arkadaşlar! Uygun adım, marş!
D) Bu arabayı çok uygun taksitlerle aldım.
E) Uygun görmediğim için siparişleri vermedim

8) Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A) Slâytlar ile anlatımın eş zamanlı olması
B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması
C) Slâytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi
D) Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması
E) Sunulan konu güncel olmalı

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir isim vardır?

A) Biz kitap okurken pat diye bir ses duyduk.
B) Küçük bir vücut yanımızda horuldamaya devam etti.
C) Gürültüye adeta başkaldırıyordu küçük dünyasında.
D) Kelimeler zaman kırıntısıdır dilimize doladığımız.
E) İçimizi parıldatan olay, bunaltı ve sıkıntımızı da yok etti.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden fazla sözcük tarafından nitelenmiştir?

A) Ağır hareketlerle ve nazlanarak kapıya doğru yaklaştık.
B) Kapının tokmağından tutup yavaşça içeri girdik.
C) Duvarlar, pencereler, perdeler, her şey çok güzeldi.
D) Köşede gümüş renkli, çok güzel bir semaver vardı.
E) Tıpkı eskisi gibi dolu dolu, meraklı ve sevinçliydi.

“Yapıtınızda karakterler size hiç benzememeli, kendilerine benzemeli. Sözcükleriniz de size değil, onlara ait olmalı. Aynı şekilde, sizin sevdiğiniz nesne ya da mekânları değil; onların ilgisini çekenleri betimlemelisiniz. Aksi takdirde…..”

11)Bu parçanın, aşağıdakilerin hangisiyle devam etmesi en uygundur?

A) Onlar yapıtınıza egemen olur.
B) Onları sorgulamış olursunuz.
C) Betimlemenin ölçüsü kaçar
D) Onları değil, size ait olanları anlatmış olursunuz.
E) Siz onlara benzemiş olmazsınız

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yeni” sözcüğü diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

A) Ticaret hayatına atıldığım ilk günlerde yeni girişimlerde bulunmak istiyorum.
B) 0 günlerde çocuğunuz yeni konuşmaya başlamıştı.
C) Yeni çizmelerini giymiş, karda keyifli keyifli yürüyordu.
D) Gazete ve dergilerde yeni isimlere rastlıyoruz.
E) Onların amacı edebiyat dünyasında yeni bir düşünce sistemi oluşturmaktı.

13) Aşağıdakilerden hangisi paneli forumdan ayıran bir özelliktir?

A)Seçilen konu üzerinden farklı düşüncelerin dile getirilmesi
B)Az sayıda dinleyicilerin bulunması
C) Tartışmayı yöneten bir başkanın olması
D)Konularının sosyal ve güncel olması
E) Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmemesi

“ Analitik akıl yürütme, geniş açılı düşünme, entelektüel zekâ gibi özelliklerin liderlik için belli rolleri vardır. Ancak sıra dışı, büyük liderleri ayırt eden şeyler duygusal zekâya dayalı yetkinliklerdir. Belli bir mevkiye gelmek için zekâ tek başına yeterli gibi görünebilir. Ancak iyi ve özgün liderlikte duygusal zekâ çok önemlidir.”

14)Bu parça, aşağıdakilerin hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir?

A) İyi bir lider nasıl davranmalıdır?
B) Liderlikte hangi tür zekâ öne çıkar?
C) Liderlikte zekâ her şey midir?
D) Zekâ ve duygusal zekâ arasında fark var mıdır?
E) Duygusal zekâsı yüksek olan liderler, çalışanlarını nasıl etkiler?

15)Aşağıdakilerden hangisi tartışma türlerinden değildir?
A) Panel B) Açık oturum ) C) Forum
D) Sempozyum (Bilgi şöleni E) Röportaj

16)En az sınırlandırılmış konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan sevgisi
B) Küçüklere sevgi, büyüklere saygı
C) Sevgi
D) Sevginin gücü
E)Yunus Emre’nin Şiirlerinde İnsan Sevgisi

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır?

A) Kırık notları bir an önce düzeltmen gerekiyor.
B) Bu işi kimseye belli etmeden yap.
C) En iyi ders, insanı eğiten derstir.
D) Notun iyisi tembeli motive eder.
E) Ders çalışırken aklımda hep sınav vardı.

18)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın başlangıç cümlesi olabilir?

A)Oysa bu sanatçının çağında daha niceleri yaşamış, ürün vermiştir.
B)Kimi ise sanatın en çetin doruklarına tırmanmayı bilmiştir.
B) C)Bir de gerçek insanlık örneği olmuş kişiler vardır.
D)Bunun bir nedeni olmalı diye düşünmez misiniz?
E)Geçen gün şiir kitaplarını şöyle bir karıştırdım.

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır.

A) Anılar yaşandıktan sonra yazılır.
B) Günlüklerse yaşanırken oluşturulur.
C) Kimi günlükler içe dönük bir nitelik taşır.
D) Anılarla günlükler arasındaki en önemli ayrım budur.
E) Bu bakımdan günlükler anılara göre daha inandırıcıdır.

Dün akşam yine yüce çınarın altında Meçhul Filozofla buluştuk. İnsanlığın ilk ayırt edici belirtisinin ne olduğunu sordum. Şu cevabı verdi: “Yeryüzünde insanlık, tebessümün ilk görünüşü ile başlamıştır. İnsanlardan önce, bu kara toprak üzerinde tebessümden eser görülmezdi. Tebessüm insana özgüdür. Hiçbir hayvan tebessüm etmez. İnsanla hayvanın ayırt edici bir özelliğidir, tebessüm.”

20) Parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından özellikle hangisine başvurulmuştur?

A) Tanımlama B) Örnekleme C) Somutlama
D) Karşılaştırma E) Tanık gösterme

21)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

A) Yollar kar, toprak, çamur olsa da sana geleceğim.
B) Beyaz bir güvercin kondu omuzlarıma.
C) Bedenim yorgun, aç ve susuz; bir gün geri döneceğim.
D) Bu dönüş kışın beyaz akşamında olabilir.
E) İçimdeki duyguların en temiziyle gelirim
“Orada, yol boyunca, türlü ağaçlar ve çiçeklenmiş, rengârenk tarlaları vardı.”

22) Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) Sıfat B) Bağlaç C)Adıl D) Ad E)Fiil

“Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni.”

23) Bu dizedeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gereksiz sözcük kullanımı B) Yüklem eksikliği C) Özne eksikliği D)Dolaylı tümleç eksikliği E) Nesne eksikliği

24)Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir parag¬raf oluşturmak için sıralama nasıl yapılmalıdır?

1. Yuttuğumuz benzin buharı ile toz bizi sersem etmişti..
2. Vakit gece yarısını geçmişti.
3. İki saat sürdüğü söylenen yolu, altı saatten
beri bitiremiyorduk.
4. Projektörleri görünen araba bizi müthiş bir
toz bulutu içinde bırakarak yanımızdan geçip gitti.
5.Yolumuza devam ediyorduk
A) 4-5-1-3-2 B) 5-2-3-1-4 C) 2-4-1-5-3
D) 1-5-3-4-2 E)1-2-3-4-5

I. hayat, suda başlamıştır.
II. kimi hayvanların hayatı insanlarınkinden uzundur.
III. Köy hayatı ona çok ilginç gelmiştir.
IV: Bu şehirde hiç hayat yok.
V. Gece hayatına bir türlü alışamadı.
25)Yukarıdaki cümlelerde “hayat” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B)2 C)3 D) 4 E) 5

26)Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerin özelliklerinden değildir?

A)Kurmaca metin özelliği taşır.
B)Sanatsal bir metin olduğu için üslup kaygısı ön plandadır.
C)Kelimeler daha çok yan ve mecaz anlamda kullanılır.
D)Ağırlıklı olarak açıklayıcı, tartışmacı anlatım biçimleri kullanılır.
E)Yazılış amacı okuyucuya edebi zevk vermektir

27)Aşağıdakilerin hangisinde soyut bir kavram kullanılmamıştır?
A) Kıskançlığı bırak artık.
B) Sevgi, ruhun açan çiçeğidir.
C) İyimser insanlar sonunda hep kazanır.
D) Arka sokaklarda neler oluyor?
E) Mutluluk, yaşadığını anlayabilmektir

Soyut kavramları daha görünür kılmak için somut kavramlardan faydalanılır. Buna somutlama adı verilir.

28)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlama yapılmamıştır?

A) Teklifinizi kabul etmek isterdim; ama dersim çok.
B) Öğrencilerimizin aşkı da Mezitli TEDAŞ gibi kısa devre..
C) Dün arkadaşlık teklifini kabul etmeyince nasıl ateş püskürdü.
D) Şimdiki aşklar, kâğıt bir mendil gibi atılıyor artık.
E) Aşkımı verdim pirzola sandı midesiz.

29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
A)Mezitli’de hava kirliliği Yeni Mahalle’deki gibi değildir.
B)Ben de onun kadar ders çalışsam dereceye girerim.
C)Diğer liseliler, bizim gibi çalışmıyorlar.
D)Saat beş gibi beni cepten aramıştı.
E)Onlar gibi sen de beş alabilirsin.

Sigaraya başladım tekrar
1 2
Gün yeni açılan paketti
sigaraları yakıyordum ucundan
4 5
30)Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) 1 B)2 C) 3 D) 4 E) 5

Mersin Türkiye’ nin en güzel şehridir.
Mersin Türkiye’ nin narenciye deposudur. Nazım Hikmet’ in şiirlerini çok seviyorum.
Nazım Hikmet’in Selanik’te doğduğunu ifade etti.
31)Yukarıdaki cümlelerin anlatım özellikleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır ?

A) Öznel anlatım - Nesnel anlatım -Doğrudan -Dolaylı
B)Nesnel anlatım - Öznel anlatım – Dolaylı- Doğrudan
C)Nesnel anlatım - Öznel anlatım – Dolaylı- Doğrudan
D) Nesnel anlatım - Öznel anlatım - Doğrudan – Dolaylı
E) Öznel anlatım – Dolaylı- Doğrudan -Nesnel anlatım

32) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “topluluk” adı olarak kullanılmamıştır
A) Takım, bu maçta da dağıldı.
B) Ordu, fındıklarıyla ekonomik etkinliğe sahiptir
C) Sınıf, yazılıdaki sorulara için için güldü.
D) Kafile, iki gün hiç durmadan yürüdü.
E) Sürüden ayrılanı kurtlar kaparmış.

Öğretici metinlerde anlatıcı gerçek kişidir………. metinlerde ise anlatıcı kurmaca bir kişidir. Anlatıcı ya olayın içinde yer alır; ya dışarıdan olayı gözlemler ya da olayı her şeyi bilen hakim bir bakış açısıyla anlatır.

33)Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Açıklayıcı B) Öyküleyici
C) Kanıtlayıcı D) Betimleyici E) Tartışmacı

“İnceciğin inceciği çekirdek
Ufacığın küçücüğü çekirdek
Bir serçenin bu sabah gagasından düşürdüğü
Bilinmezliğin ilk düğümü çekirdek
Seninle bir düşü gömüyorum toprağa
Yüreğimi yanına koydum işte
Sevin diye, üşüdün mü ısın diye
Tezce büyü ,tezce büyü çekirdek”

34) Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yaşam sevinci B) Doğa sevgisi
C) Umut D) Sabır E) Duyarlılık

35)Aşağıdakilerden hangisinde “yönelme ve bulunma” durum eklerini almış sözcükler kullanılmıştır?
A) Düşüncelerimi senden saklayacak değilim.
B) Dün gece parkta uzun uzun konuştuk.
C) Bu dünyada sana uygun eş bulamayacağız.
D) Yoldan geçenleri kızdırıyor, rahatsız ediyordu.
E) Beni hâlâ tanımadın demek ki!

36)“-ler” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine “benzerlik” anlamı katmıştır?
A) İngilizler, Çanakkale’de büyük bir yenilgiye uğradılar.
B) Fare, kemirgenler sınıfından küçük bir hayvandır.
C) Dün gece Banular’da bir davet vardı.
D) Bizler bu vatanın gerçek sahipleriyiz.
E)Bugün dünyalar kadar iş beni bekliyor

37) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) İşler yavaş yavaş düzelmeye başladı.
B) Kara kara gözleriyle etrafına dikkatlice bakıyor.
C)İçimde gürül gürül sevgi çağlayanları akıyor.
D) Sesimi duydu ve ağır ağır merdivenlerden indi.
E) Benden duyduklarını bir bir herkese anlattı.

“Hayata tek bir pencereden bakılması yanlıştır. Hayat, çok yönlüdür. Ne tamamen trajedi ne tamamen komedidir. O halde sanat da böyle olmalıdır. Ağlanacak durumları bile acı bir gülümsemeyle görmemizi sağlamalıdır. Bunu yapan değerli yazarlarımız yok değildir. Aziz nesin bunların önde gelenlerinden biridir.

38)Bu parçanın anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklama – tanık gösterme B) Betimleme- kanıtlama
C) Karşılaştırma – tanık gösterme D)Tartışma – örneklendirme
E) Öyküleme- benzetme

Çocukluğumda yazlık Şark Sineması vardı Yeni Mahalle’de. Biletleri hafta içinde alır, sabırla beklerdik hafta sonunu.
Sinema girişi kuyruklar oluşurdu. Hal hatır sorulup karşılıklı izzet-i ikramda bulunulduktan sonra film başlardı. Çıt sesi çıkmazdı koca salondan.
Dramatik sahnelerin başlamasıyla kadınların ağlamaları da başlardı. Seyfi Amca her defasında :”Film bu be, gerçekten ölmediler! ” demekten kendini alamazdı.
39)Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklama B) Betimleme C) Tartışma D) Öyküleme E) Benzetme

……. Yemyeşil ağaçların yolun iki yanına sıralandığı bir ağaç denizinin içinden kıvrıla kıvrıla aşağılara iniyorum. Neredeyse gökyüzü görünmüyor. Sadece ağaçlar, yaprak hışırtıları, kuş cıvıltıları… Nihayet aşağıdan şelalenin gürültüsü duyulmaya başlıyor. Yol bitiyor. Önümüz bembeyaz su, arkamız yemyeşil orman. El değmemiş bir güzellik. Bu dere, bu orman, bu şelale… Sanki cennetteyiz. Santaras Yaylası (Çağlarca/MERSİN) terk edilecek gibi değil.

40)Bu parçanın anlatımda ağırlıklı kullanılan anlatım biçimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Açıklama - Öyküleme
B) Tartışma - Öyküleme
C) Öyküleme - Betimleme
D)Betimleme - Tartışma
E)Betimleme - Açıklama

Şimdi yazılımızın cevap anahtarını verelim...

Cevaplar:

1 D
2 B
3 E
4 B
5 E
6 D
7 E
8 C
9 B
10 D
11 D
12 B
13 E
14 B
15 E
16 C
17 D
18 E
19 C
20 D
21 B
22 E
23 B
24 C
25 E
26 D
27 D
28 A
29 D
30 B
31 A
32 B
33 B
34 D
35 C
36 D
37 B
38 D
39 D
40 C

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: